Profession procesoperatør - de-inking

Procesoperatører (de-inking) passer en tank, der tager genbrugspapir og blander det med vand. Opløsningen bringes til en temperatur på ca. 50 °C, hvorefter der blæses luftbobler ind i tanken. Luftboblerne fører blækpartiklerne til overfladen af suspensionen og danner skum, der derefter fjernes.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Kvalitetsstandarder

  Nationale og internationale krav, specifikationer og retningslinjer for at sikre, at produkter, tjenester og processer er af god kvalitet og er egnede til formålet.

 • Pulptyper

  Der skelnes mellem forskellige typer papirpulp baseret på deres fibertype og de specifikke kemiske processer, hvorved de blev fremstillet.

 • Deinkingprocesser

  Forskellige deinkingprocesser såsom flotation, blegning og vask. Bruges til at fjerne blækket fra papiret før fremstilling af ny papir.

 • Papirtyper

  De forskellige kriterier, der anvendes til at bestemme forskelle i papirtyper såsom grovhed og tykkelse, og de forskellige fremstillingsmetoder og trætyper, hvorfra papirtyperne stammer.

 • Flotationsprocesser

  Forskellige aspekter af flotation, der anvendes til at adskille blækpartikler med flydeevne (hydrofobe blækpartikler) og blækpartikler uden flydeevne (hydrofile blækpartikler).

Færdigheder

 • Overvåge automatiserede maskiner

  Løbende kontrollere den automatiserede maskines opsætning og udførelse eller foretage regelmæssige kontrolrunder. Om nødvendigt registrere og fortolke data om driftsbetingelser for installationer og udstyr med henblik på at identificere afvigelser.

 • Arbejde sikkert med maskiner

  Kontrollere og på en sikker måde betjene maskiner og udstyr, der kræves til ens arbejde i overensstemmelse med manualer og instruktioner.

 • Arbejde sikkert med kemikalier

  Træffe de nødvendige foranstaltninger til opbevaring, anvendelse og bortskaffelse af kemiske produkter.

 • Bruge deinkingkemikalier

  Håndtere overfladeaktive stoffer eller deinking-kemikalier, der fjerner tryksværte fra fibre. Kemikalier såsom hydroxider, peroxider og dispergeringsmidler anvendes i processer som blegning, flotation, vask og rengøring. Blandt disse er nonioniske og elektrolytiske overfladeaktive stoffer de vigtigste.

 • Overvåge status for kemisk proces

  Overvåge, at den kemiske proces overholder kravene, kontrollere alle indikatorer eller advarselssignaler, der gives af instrumenter såsom registreringsinstrumenter, flowmetre og panellygter.

 • Bære hensigtsmæssige personlige værnemidler

  Bære relevante og nødvendigt beskyttelsesudstyr, f.eks. beskyttelsesbriller eller anden øjenbeskyttelse, beskyttelseshjelme og sikkerhedshandsker.

 • Passe deinkingtank

  Overvåge strømmen af papiraffald og indstille styreenheden for den tank, hvori papiret blandes med vand og opvarmes til en høj temperatur. Afskumme blækskummet, der formes på overfladen.

 • Koncentrere pulp

  Måle vægten og koncentrationen af papirmassen med henblik på videre forarbejdning og opbevaring ved hjælp af diskfiltre og beregning af opslæmning med specifikke formler.

 • Tilføre materialer til maskine

  Sørge for, at maskinen tilføres det nødvendige og tilstrækkelige materiale, og kontrollere placering eller automatisk fødning og indsamling af arbejdsemner i maskinen eller andre værktøjsmaskiner i produktionslinjen.

 • Udskille sværte

  Absorbere blækket fra substratet, der udskiller faste partikler fra flydende materiale ved rensning. Dette gør det lettere at adskille blæk fra fibre.

 • Konfigurere maskincontroller

  Oprette og afgive kommandoer til en maskine ved at sende de relevante data og input til den (computer-) registeransvarlige, der svarer til det ønskede forarbejdede produkt.

Source: Sisyphus ODB