Profession procesoperatør - fyldning af cylindere

Procesoperatører (fyldning af cylindere) betjener og vedligeholder det udstyr og de beholdere, som anvendes til at påfylde flasker med gasser i flydende eller komprimeret tilstand.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Matematik

  Matematik er studiet af emner som kvantitet, struktur, rum og forandring. Den omfatter identifikation af mønstre og formulering af nye formodninger på baggrund heraf. Matematikere bestræber sig på at bevise, at disse formodninger er sande. Der findes mange matematiske områder, hvoraf nogle i vid udstrækning anvendes til praktiske formål.

Færdigheder

 • Inspicere cylindre

  Besigtige cylindre for utætheder ved hjælp af børstning eller sprøjtning med kemiske opløsninger.

 • Justere cylinderventiler

  Regulere spændingen på cylinderventiler eller ændre ventilerne med momentnøgle.

 • Tjekke kvaliteten af råvarer

  Kontrollere kvaliteten af de grundlæggende materialer, der anvendes til fremstilling af halvfabrikata og færdige varer, ved at vurdere materialets egenskaber og om nødvendigt udvælge prøver til analyse.

 • Forbinde cylinderlinjer

  Forbinde ledningerne mellem flasker og forgreningsrør ved hjælp af nøgle.

 • Manøvrere cylindre

  Manøvrere cylindere ved at rulle dem ind på brovægten eller positionere dem på stativerne, manuelt eller ved hjælp af en kædetalje.

 • Overholde standardprocedurer

  Fastholde og følge operative standardprocedurer (SOP).

 • Registrere oplysninger om cylindere

  Registrere for hver cylinder oplysningerne vedrørende vægt, antal og type gas, der er indeholdt.

 • Fylde cylindre

  Fylde cylindre og indstille trykmåleren i henhold til specifikationerne og med opmærksomhed på den brummer, som meddeler, at cylinderen er fyldt op.

Source: Sisyphus ODB