Profession procesoperatør inden for papirgenbrug - udskylning

Procesoperatører inden for papirgenbrug (udskyldning) betjener en tank, hvor genbrugspapir blandes med vand og dispergeringsmidler til udskylning af tryksværte. Opløsningen, der kaldes pulp slurry (papirmasseslam), afvandes for at udskylde den opløste trykfarve.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Pulptyper

  Der skelnes mellem forskellige typer papirpulp baseret på deres fibertype og de specifikke kemiske processer, hvorved de blev fremstillet.

 • Kvalitetsstandarder

  Nationale og internationale krav, specifikationer og retningslinjer for at sikre, at produkter, tjenester og processer er af god kvalitet og er egnede til formålet.

 • Papirtyper

  De forskellige kriterier, der anvendes til at bestemme forskelle i papirtyper såsom grovhed og tykkelse, og de forskellige fremstillingsmetoder og trætyper, hvorfra papirtyperne stammer.

 • Deinkingprocesser

  Forskellige deinkingprocesser såsom flotation, blegning og vask. Bruges til at fjerne blækket fra papiret før fremstilling af ny papir.

Færdigheder

 • Bruge deinkingkemikalier

  Håndtere overfladeaktive stoffer eller deinking-kemikalier, der fjerner tryksværte fra fibre. Kemikalier såsom hydroxider, peroxider og dispergeringsmidler anvendes i processer som blegning, flotation, vask og rengøring. Blandt disse er nonioniske og elektrolytiske overfladeaktive stoffer de vigtigste.

 • Konfigurere maskincontroller

  Oprette og afgive kommandoer til en maskine ved at sende de relevante data og input til den (computer-) registeransvarlige, der svarer til det ønskede forarbejdede produkt.

 • Bære hensigtsmæssige personlige værnemidler

  Bære relevante og nødvendigt beskyttelsesudstyr, f.eks. beskyttelsesbriller eller anden øjenbeskyttelse, beskyttelseshjelme og sikkerhedshandsker.

 • Udskille sværte

  Absorbere blækket fra substratet, der udskiller faste partikler fra flydende materiale ved rensning. Dette gør det lettere at adskille blæk fra fibre.

 • Passe deinkingtank

  Overvåge strømmen af papiraffald og indstille styreenheden for den tank, hvori papiret blandes med vand og opvarmes til en høj temperatur. Afskumme blækskummet, der formes på overfladen.

 • Tilføre materialer til maskine

  Sørge for, at maskinen tilføres det nødvendige og tilstrækkelige materiale, og kontrollere placering eller automatisk fødning og indsamling af arbejdsemner i maskinen eller andre værktøjsmaskiner i produktionslinjen.

 • Koncentrere pulp

  Måle vægten og koncentrationen af papirmassen med henblik på videre forarbejdning og opbevaring ved hjælp af diskfiltre og beregning af opslæmning med specifikke formler.

 • Arbejde sikkert med kemikalier

  Træffe de nødvendige foranstaltninger til opbevaring, anvendelse og bortskaffelse af kemiske produkter.

 • Overvåge status for kemisk proces

  Overvåge, at den kemiske proces overholder kravene, kontrollere alle indikatorer eller advarselssignaler, der gives af instrumenter såsom registreringsinstrumenter, flowmetre og panellygter.

 • Overvåge automatiserede maskiner

  Løbende kontrollere den automatiserede maskines opsætning og udførelse eller foretage regelmæssige kontrolrunder. Om nødvendigt registrere og fortolke data om driftsbetingelser for installationer og udstyr med henblik på at identificere afvigelser.

 • Arbejde sikkert med maskiner

  Kontrollere og på en sikker måde betjene maskiner og udstyr, der kræves til ens arbejde i overensstemmelse med manualer og instruktioner.

Source: Sisyphus ODB