Profession procesoperatør - koagulering

Procesoperatører (koagulering) styrer maskiner til koagulering af syntetisk gummilatex til gummigranulatslam. De klargør dette gummigranulat til færdigbehandling. Procesoperatører (koagulering) undersøger, hvordan granulatet fremstår, og justerer funktionen af filtre, rystesier og hammermøller til at fjerne fugt fra gummigranulatet.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Personlige værnemidler

  Typer af beskyttelsesmaterialer og -udstyr til forskellige typer af opgaver, som f.eks. generelle eller særlige rengøringsaktiviteter.

 • Pneumatik

  Anvendelse af gas undertryk til frembringelse af mekanisk bevægelse.

 • Syntetiske materialer

  Fremstilling og egenskaber for syntetiske materialer, f.eks. syntetiske fibre, syntetisk papir, syntetisk harpiks eller syntetisk gummi.

Færdigheder

 • Rapportere defekte produktionsmaterialer

  Vedligeholde krævede selskabsregistre og -blanketter for at kunne indberette eventuelle mangelfulde materialer eller tvivlsomme forhold ved fremstillingsmaskiner og -udstyr.

 • Adskille råmaterialer

  Adskille de råvarer, der skal videreforarbejdes, i partier.

 • Betjene pneumatiske transportslisker

  Anvende lufttransportsslisker til at overføre produkter eller blandinger fra beholdere til lagertanke.

 • Udtrække fedtsyrer

  Udtrække fedtsyre udvundet ved omdannelse af latex til koaguleret slam, som forarbejdes yderligere i sæbeomdannelsestanke.

 • Passe koaguleringstanke

  Passe koagulationsudstyr og -maskiner, f.eks. hammermøller, sæbeomdannelsestanke, skærme eller udludningstanke for at sikre, at koaguleringen er i overensstemmelse med specifikationerne.

 • Betjene præcisionsmåleudstyr

  Måle størrelsen af den forarbejdede del ved kontrol og mærke den med henblik på at kontrollere, om den lever op til standarden, ved brug af to- og tredimensionelle præcisionsmåleapparater som f.eks. en passer, et mikrometer og et måleapparat.

 • Fylde blandetanken

  Fylde blandetanken med de kemiske ingredienser, så vandet også kan løbe igennem ventilerne ved det anførte mærke på tankvæggen.

 • Overvåge ventiler

  Overvåge og foretage relevant justering af ventiler med henblik på at tilføre blandemaskinen eller maskinen en bestemt mængde væsker (f.eks. ammoniumsvovlsyre eller tyktflydende sæbe) eller damp.

 • Betjene latexoverførselspumpe

  Betjene pumpen, som overfører latex til blandingsbeholdere, således at densiteten af den fremstillede latex er i overensstemmelse med specifikationen.

 • Bruge personlige værnemidler

  Gøre brug af beskyttelsesudstyr i henhold til uddannelse, instruktion og manualer. Besigtige udstyret og anvende det konsekvent.

 • Måle materialer

  Måle råmaterialer, inden de føres ind i blanderen eller i maskiner, således at det sikres, at de er i overensstemmelse med specifikationerne.

 • Veje materialer

  Afveje materialer og produkter, registrere vægt og andre relevante data på etiketter eller mærker.

 • Udvikle slam af gummipulver

  Udvikle pulverslam af koaguleret syntetisk gummilatex ved at klargøre gummipulveret med henblik på efterbehandling.

 • Overvåge tanktermometer

  Overvåge tanken med henblik på at forebygge eksplosion eller dekomponering som følge af akkumulering af varme.

 • Behandle latexblandinger

  Forarbejde latexblandinger ved hjælp af kontroltavler med henblik på fremstilling af gummiprodukter som skumgummiark, balloner eller fingertutter.

 • Undgå kontaminering

  Undgå sammenblanding eller kontaminering af materialer.

 • Optimere parametre for produktionsprocesser

  Optimere og fastholde produktionsprocessens parametre, såsom gennemstrømning, temperatur eller tryk.

Source: Sisyphus ODB