Profession procesoperatør - neutralisering af nitroglycerin

Procesoperatører (neutralisering af nitroglycerin) vedligeholder sprængstofblandingstanke ved at neutralisere de resterende syrer.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Færdigheder

 • Anvende sundheds- og sikkerhedsstandarder

  Overholde de standarder for hygiejne og sikkerhed, der er fastsat af de respektive myndigheder.

 • Aftappe vaskevand

  Aftappe vaskevandet ved at åbne afløbshanen, efter at det er sikret, at blandingen er færdig.

 • Optimere parametre for produktionsprocesser

  Optimere og fastholde produktionsprocessens parametre, såsom gennemstrømning, temperatur eller tryk.

 • Passe kar efter nitrationsproces

  Passe kar ved at neutralisere de resterende syrer efter nitrationsprocessen ved hjælp af varmt vand.

 • Teste kemiske prøver

  Gennemføre testprocedurer for allerede forberedte kemiske prøver ved hjælp af det nødvendige udstyr og materialer. Testning af kemiske prøver indebærer tiltag som f.eks. pipettering eller fortynding.

 • Dokumentere analyseresultater

  På papir eller elektronisk udstyr dokumentere processen og resultaterne af den prøveanalyse, der er foretaget.

 • Fylde kar med angivne ingredienser

  Fylde karret med de nødvendige ingredienser til syreneutralisering, begyndende med varmt vand og damp og afsluttende med sodaaske.

 • Teste nitroglycerinblanding

  Prøve den vaskede blanding for at fastslå, om den blev neutral. Hvis den kemiske indikator (f.eks. lakmus) viser, at blandingen ikke er neutral, skal vaskeprocessen genoptages.

 • Klargøre kemiske prøver

  Klargøre de specifikke prøver såsom gas, væske eller faste stoffer, så de er klar til analyse og mærkning, opbevare prøver i henhold til specifikationer.

 • Udarbejde dokumentation for batch

  Udarbejde rapporter om fremstillede batches historie under hensyntagen til rådata, udførte test og overholdelse af god fremstillingspraksis for hvert parti af produktet.

 • Overføre kemikalier

  Overføre den kemiske blanding fra blandingstanken til beholderen ved drejning på ventilerne.

 • Bruge personlige værnemidler

  Gøre brug af beskyttelsesudstyr i henhold til uddannelse, instruktion og manualer. Besigtige udstyret og anvende det konsekvent.

Source: Sisyphus ODB