Profession procesoperatør - nitrering

Procesoperatører (nitrering) overvåger og kontrollerer udstyr, der forarbejder kemiske stoffer til fremstilling af sprængstoffer. De er ansvarlige for opbevaring af produkter i tanke.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Sprængstoffer

  Sprængstoffer, pyroteknik og sprængningsteknikker. Tilknyttede risici og lovkrav.

Færdigheder

 • Regulere kemiske reaktioner

  Regulere reaktionen ved at justere damp- og køleventiler, således at reaktionen ligger inden for de specificerede grænser for eksplosionsforebyggelse.

 • Betjene udstyr til produktion af sprængstoffer

  Betjene udstyr til blanding af kemiske stoffer, der som færdigvarer skal anvendes i sprængstoffer som f.eks. TNT, tetryl eller nitroglycerin.

 • Optimere parametre for produktionsprocesser

  Optimere og fastholde produktionsprocessens parametre, såsom gennemstrømning, temperatur eller tryk.

 • Sikre overensstemmelse med miljølovgivning

  Overvåge aktiviteter og udføre opgaver, der sikrer overholdelse af standarder, der omfatter miljøbeskyttelse og bæredygtighed, og ændre aktiviteter i tilfælde af ændringer i miljølovgivningen. Sikre, at processerne er i overensstemmelse med miljølovgivning og bedste praksis.

 • Forsyne nitrator

  Forsyne nitratoren med blandede syrer eller toluenstoffer og sikre, at typerne og mængderne er i overensstemmelse med specifikationerne.

 • Overføre kemikalier

  Overføre den kemiske blanding fra blandingstanken til beholderen ved drejning på ventilerne.

 • Udarbejde dokumentation for batch

  Udarbejde rapporter om fremstillede batches historie under hensyntagen til rådata, udførte test og overholdelse af god fremstillingspraksis for hvert parti af produktet.

 • Sikre overensstemmelse med sikkerhedslovgivning

  Gennemføre sikkerhedsprogrammer for at overholde nationale love og bestemmelser. Sikre, at udstyr og processer er i overensstemmelse med sikkerhedsforskrifterne.

 • Passe omrøringsmaskine

  Passe omrøringsmaskine, der sikrer ensartet omrøring af batchen.

Source: Sisyphus ODB