Profession procestekniker

Procesteknikere arbejder tæt sammen med ingeniører for at evaluere de eksisterende processer og konfigurere produktionssystemer for at nedbringe omkostningerne, forbedre bæredygtigheden og udvikle bedste praksis i produktionsprocessen.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Systematiske udviklingsprocesser

  Systematisk tilgang til udvikling og vedligeholdelse af tekniske systemer.

 • Fremstillingsprocesser

  De nødvendige trin for at et materiale omdannes til et produkt, samt produktets udvikling og fremstilling i fuld skala.

 • Tekniske principper

  De tekniske elementer, såsom funktionalitet, replikation og omkostninger i forbindelse med udformning, og hvordan de anvendes ved afslutningen af tekniske projekter.

 • CAE-programmer

  Software til at udføre CAE (computer-aided engineering)-analyseopgaver som f.eks. Finite Element Analysis and Computional Fluid Dynamics.

Færdigheder

 • Foretage rutinekontrol af maskiner

  Kontrollere maskiner og udstyr for at sikre en pålidelig ydeevne under brug og drift på arbejdspladser.

 • Samarbejde med ingeniører

  Arbejde tæt sammen og kommunikere med ingeniører om design eller nye produkter.

 • Justere tekniske design

  Tilpasse design af produkter eller dele af produkter, så de opfylder kravene.

 • Rådgive om fremstillingsproblemer

  Rådgive de besøgte industrianlæg om, hvordan man bedre kan føre tilsyn med produktionen for at sikre, at fremstillingsproblemerne diagnosticeres og løses korrekt.

 • Udvikle løsninger på problemer

  Løse problemer, der opstår i forbindelse med planlægning, prioritering, organisation, ledelse/facilitering af handling og evaluering af resultater. Anvende systematiske indsamlingsprocesser, analysere og sammenfatte oplysninger med henblik på at evaluere den nuværende praksis og skabe nye opfattelser af praksis.

 • Registrere testdata

  Registrere data, der specifikt er blevet identificeret i forbindelse med de foregående test for at verificere, at resultaterne af testen fører til specifikke resultater, eller at tage spørgsmålet op til fornyet overvejelse under ekstraordinære eller usædvanlige input.

 • Læse tekniske tegninger

  Læse de tekniske tegninger af et produkt, som er udarbejdet af ingeniøren for at foreslå forbedringer, fremstille modeller af produktet eller anvende det.

 • Foretage fejlsøgning

  Identificere driftsproblemer, beslutte, hvad der skal gøres, og rapportere herom.

 • Afhjælpe fejl i udstyr

  Identificere, indberette og reparere skader og funktionsfejl i udstyr; kommunikere med repræsentanter i marken og fabrikanter for at fremskaffe reparations- og udskiftningskomponenter.

 • Vedligeholde installeret udstyr

  Vedligeholde installeret udstyr på stedet. Følge procedurer for at undgå afinstallering af udstyr fra maskineri eller køretøjer.

 • Analysere testdata

  Fortolke og analysere de data, der indsamles under testningen, med henblik på at formulere konklusioner, nye indsigter eller løsninger.

Source: Sisyphus ODB