Profession procesteknolog med speciale i fødevarer

Procesteknologer med speciale i fødevarer bistår fødevareteknikere i forbindelse med udvikling af fødevarer og relaterede produkter baseret på kemiske, fysiske og biologiske principper. De udfører forskning og forsøg med ingredienser, tilsætningsstoffer og emballage. Procesteknologer med speciale i fødevarer kontrollerer også produkternes kvalitet for at sikre, at lovgivningen og forordningerne overholdes.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Processer for fremstilling af fødevarer og drikkevarer

  Råvarer og produktionsprocesser til fremstilling af færdige fødevarer. Vigtigheden af kvalitetskontrol og andre teknikker indenfor føde- og drikkevareindustrien.

 • Fødevareingredienser

  Tekniske egenskaber ved ingredienser til fødevareprodukter.

 • Kvalitetssikringsmetoder

  Kvalitetssikringsprincipper, standardkrav og sæt af processer og aktiviteter, der anvendes til måling, kontrol og sikring af produkters og processers kvalitet.

 • Fødevarers funktionelle egenskaber

  Et fødevareprodukts struktur, kvalitet, næringsværdi og/eller acceptabilitet. En fødevarefunktionel egenskab bestemmes af en fødevares fysiske, kemiske og/eller organoleptiske egenskaber. Et eksempel på en funktionel egenskab kan være opløselighed, absorption, vandbinding, skumdannelsesevne, elasticitet og absorptionsevne for fedtstoffer og fremmedpartikler.  

 • Føde- og drikkevareindustrien

  Den pågældende industri og de processer, der er involveret i føde- og drikkevareindustrien, som f.eks. udvælgelse af råvarer, forarbejdning, emballering og oplagring.

 • Fødevarekonservering

  Forringelsesfaktorer, kontrollerende faktorer (temperatur, tilsætningsstoffer, fugtighed, pH, vandaktivitet osv., herunder emballering) og fødevareforarbejdningsmetoder til konservering af fødevarer.

 • Patogene mikroorganismer i fødevarer

  Egenskaber for og identificering af patogene mikroorganismer i fødevarer og passende forebyggende metoder til at hæmme formering af disse i fødevarer.

Færdigheder

 • Anvende god fremstillingspraksis

  Overholde forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende procedurer for fødevaresikkerhed på grundlag af god fremstillingspraksis.

 • Styre leveringen af råvarer

  Forvalte modtagelse af råvarer. Modtage råvarer fra leverandørerne. Kontrollere kvalitet og nøjagtighed og flytte dem ind på lageret. Sørge for, at råvarerne opbevares hensigtsmæssigt, indtil produktionsafdelingen har brug for dem.

 • Sikre den offentlige sikkerhed

  Implementere de relevante procedurer og strategier og gøre brug af korrekt udstyr til fremme af lokale eller nationale sikkerhedstjenester til beskyttelse af data, personer, institutioner og ejendom.

 • Lede alle procestekniske aktiviteter

  Lede alle procestekniske aktiviteter i anlæg og føre tilsyn med vedligeholdelse af anlæg samt forbedring af og krav til effektiv produktion.

 • Skrive arbejdsrelaterede rapporter

  Udarbejde arbejdsrelaterede rapporter, der understøtter effektiv forvaltning af forbindelser og en høj standard for dokumentation og registrering. Skrive og forelægge resultater og konklusioner på en klar og forståelig måde, så de er forståelige for ikke sagkyndige modtagere.

 • Opstille udstyr til fødevareproduktion

  Opstille maskiner og udstyr til fødevareproduktion. Sørge for, at kontrol, indstillinger og inputkrav er i overensstemmelse med de krævede standarder.

 • Håndtere emballagemateriale

  Håndtere alt primært (indpakning, dåser, flasker) eller sekundært (kasser, kasser, paller) emballagemateriale.

 • Rengøre fødevare- og drikkevaremaskiner

  Rengøre maskiner, der anvendes til fremstilling af føde- eller drikkevarer. Forberede passende rengøringsopløsninger. Forberede alle dele og sikre, at de er rene nok til at undgå afvigelser eller fejl i produktionsprocessen.

 • Overvåge produktionslinjen

  Overvåge produktionslinjen for problemer som f.eks. kødannelser og ophobninger

 • Anvende HACCP

  Anvende forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende fødevaresikkerhedsprocedurer baseret på HACCP-principperne (Hazard Analysis Critical Control Points).

 • Udarbejde visuelle data

  Udarbejde diagrammer og grafer for at præsentere data visuelt.

 • Overholde krav vedrørende fremstilling af fødevarer og drikkevarer

  Overholde nationale, internationale og interne krav, angivet i standarder, forskrifter og andre specifikationer i forbindelse med fremstilling af føde- og drikkevarer.

 • Udføre kontrol af udstyr på fabrik

  Udføre kontrol af maskiner og udstyr, der anvendes på fabrikken. Sikre, at maskineriet fungerer korrekt, indstille maskiner før brug og sikre, at udstyret fortsat er brugbart.

 • Overvåge fryseprocesser

  Overvåge fryseprocesser for at sikre, at produktet er tilstrækkeligt frosset. Vurdere temperaturniveauer og sikre energieffektivitet og køling af produkter.

 • Overvåge opbevaring af ingredienser

  Overvåge lagrings- og udløbsdatoer for ingredienser gennem ugentlige indberetninger, der fører til god lageromsætning og reduktion af affald.

 • Udpege de faktorer, der forårsager forandringer i fødevarer under opbevaring

  Anerkende de mest relevante faktorer (kemiske, fysiske, miljømæssige osv.), der kan ændre fødevaren under lagringen

 • Planlægge almindelig vedligeholdelse af maskiner

  Planlægge og udføre vedligeholdelse, rengøring og reparation af alt udstyr. Bestille nødvendige maskindele og opgradere udstyr, når det er nødvendigt for at sikre optimal ydeevne.

Source: Sisyphus ODB