Profession produkt- og servicechef

Produkt- og servicechefer er ansvarlige for at definere indholdet og opbygningen af et katalog eller en portefølje indenfor en virksomhed.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Kanalmarkedsføring

  Strategier og praksis, herunder kanalsalg, der involverer direkte og indirekte distribution af produkter via partnere med henblik på at bringe produkterne til slutforbrugeren.

 • Reklameteknikker

  De kommunikationsstrategier, der har til formål at overtale eller opmuntre et publikum, og de forskellige medier, der anvendes til at nå dette mål.

 • Produktkarakteristika

  De konkrete egenskaber ved et produkt, såsom dets materialer, egenskaber og funktioner, samt dets forskellige anvendelsesformål, egenskaber og behov.

 • Virksomhedspolitikker

  Regelsæt, der gælder for et selskabs aktiviteter.

 • Produktforståelse

  Produkter, der udbydes, og deres funktioner, egenskaber samt retlige og forskriftsmæssige krav.

 • Karakteristika ved tjenesteydelser

  Karakteristika ved en tjenesteydelse, der kan omfatte indhentning af oplysninger om dens anvendelse, funktion, egenskaber, brug og støttekrav.

 • Indholdsmarkedsføringsstrategi

  Processen bag design og deling af medie- og forlagsindhold med henblik på at skaffe kunder.

Færdigheder

 • Pleje forbindelser med leverandører

  Opbygge et varigt og meningsfyldt forhold til leverandører og tjenesteydere med henblik på at etablere et positivt, profitabelt og varigt samarbejde og forhandlinger om kontrakter.

 • Anvende forretningsmæssig indsigt

  Træffe passende foranstaltninger i et erhvervsmiljø for at maksimere de mulige resultater af hver enkelt situation.

 • Udføre dataanalyser

  Indsamle data og statistiske data til test og evaluering for at skabe sikre antagelser og mønstre til forudsigelse, med det formål at finde nyttige oplysninger i en beslutningsproces.

 • Overholde tidsfrister

  Sikre, at de operative processer afsluttes på et tidligere aftalt tidspunkt.

 • Udvikle produktkatalog

  Godkende og oprette poster i forbindelse med levering af et centralt produktkatalog, foretage anbefalinger i den videre udviklingsproces for kataloget.

 • Sikre, at færdige produkter opfylder kravene

  Sørge for, at færdigvarerne opfylder eller overstiger virksomhedens specifikationer.

 • Tildele koder til produkter

  Tildele korrekte produktklassekoder og omkostningskoder til produkter.

 • Have computerfærdigheder

  Udnytte computere, IT-udstyr og moderne teknologi på en effektiv måde.

 • Planlægge markedsføringsstrategi

  Fastlægge formålet med markedsføringsstrategien, hvad enten det er for at skabe image, gennemføre en prisstrategi eller øge bevidstheden om produktet. Indføre markedsføringstiltag for at sikre, at målene nås effektivt og på lang sigt.

 • Sikre, at produkter opfylder forskrifter

  Undersøge, gennemføre og overvåge produkternes integritet og overholdelse af lovmæssige regler. Rådgive om anvendelse og overholdelse af forordninger om produkter og fremstilling.

 • Håndtere forespørgsler vedrørende nye produkter

  Videresende anmodninger fra brugere om nye produkter til den relevante forretningsfunktion; opdatere kataloget efter godkendelse.

Source: Sisyphus ODB