Profession produktionsarbejder - medicinsk udstyr

Produktionsarbejdere (medicinsk udstyr) fremstiller instrumenter, maskiner og apparater til medicinsk brug, der kan anvendes til forebyggelse, diagnosticering eller behandling af lidelser. Medicinsk udstyr kan være ikke-elektrisk, f.eks. rør, nåle, dræningsapparater og sterile pipetter såvel som elektriske apparater, såsom pacemakere, MRI-maskiner og røntgenudstyr. Nogle arbejde også i produktionen af møbler til medicinsk brug, f.eks. hospitalssenge og operationsborde.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Steriliseringsteknikker

  De metoder og teknikker, der anvendes til at destruere eller fjerne mikroorganismer såsom vira og bakterier, der kan kontaminere medicinske instrumenter eller enhver form for materiale inden for sundhedsplejen.

 • Materialer til medicinsk udstyr

  De forskellige materialer, der anvendes til at skabe medicinsk udstyr, såsom polymermaterialer, termoplastiske og termohærdende materialer, metallegeringer og læder. Ved valget af materialer skal man være opmærksom på medicinske forskrifter, omkostninger og biokompatibilitet.

 • Kvalitetsstandarder

  Nationale og internationale krav, specifikationer og retningslinjer for at sikre, at produkter, tjenester og processer er af god kvalitet og er egnede til formålet.

 • Medicinsk udstyr

  Udstyr og anordninger til diagnosticering, forebyggelse og behandling af medicinske lidelser. Medicinsk udstyr omfatter en lang række produkter, lige fra sprøjter og proteser til MR-scannere og høreapparater.

Færdigheder

 • Følge kliniske retningslinjer

  Følge vedtagne protokoller og retningslinjer til støtte for den sundhedspraksis, der ydes af sundhedsinstitutioner, faglige sammenslutninger, myndigheder eller videnskabelige organisationer.

 • Sikre, at specifikationer overholdes

  Sikre, at de monterede produkter er i overensstemmelse med de angivne specifikationer.

 • Tilføre materialer til maskine

  Sørge for, at maskinen tilføres det nødvendige og tilstrækkelige materiale, og kontrollere placering eller automatisk fødning og indsamling af arbejdsemner i maskinen eller andre værktøjsmaskiner i produktionslinjen.

 • Vedligeholde medicinsk udstyr

  Sikre, at alt medicinsk udstyr og alle apparater opbevares og håndteres korrekt, så de bevarer deres funktion og egenskaber.

 • Overholde tidsfrister

  Sikre, at de operative processer afsluttes på et tidligere aftalt tidspunkt.

 • Rengøre komponenter under montage

  Rengøre komponenter, inden de fastgøres til andre forbindelser eller enheder af komponenter under samleprocessen.

 • Fjerne defekte produkter

  Fjerne defekte materialer fra produktionslinjen.

 • Fastgøre komponenter

  Spænde komponenter sammen i henhold til blueprints og tekniske planer med henblik på at skabe underenheder eller færdige produkter.

 • Bruge teknisk udstyr til sterilisering

  Arbejde med teknisk udstyr og maskineri såsom dampsterilisatorer til rengøring og desinficering af udstyr og anordninger.

 • Samle færdigt produkt

  Installere og mekanisk tilpasse alle komponenter og delsystemer i overensstemmelse med fabriksforskrifter og retlige standarder.

 • Teste medicinsk udstyr

  Sørge for, at medicinsk udstyr passer til patienten samt afprøve og evaluere dem for at sikre, at de fungerer efter hensigten. Foretage justeringer for at sikre, at det passer og fungerer ordentligt og er komfortabelt.

 • Justere komponenter

  Justere og oplægge komponenter for at sætte dem rigtigt sammen i henhold til tekniske tegninger og planer.

 • Bære renrumsdragt

  Være iklædt beklædningsgenstande, der passer til omgivelserne, og som kræver en høj renhedsgrad for at kontrollere kontamineringsniveauet.

 • Fremstille medicinsk udstyr

  Sammensætte medicinsk udstyr i henhold til virksomhedsspecifikationer og nationale og internationale bestemmelser. Gøre brug af specialiserede materialer, værktøjer og maskiner til sammensætning af medicinsk udstyr. Gøre brug af lodde-, svejse- eller bindingsteknik i henhold til typen af medicinsk udstyr. Fastholde et højt renhedsniveau under hele fremstillingsprocessen.

 • Rapportere defekte produktionsmaterialer

  Vedligeholde krævede selskabsregistre og -blanketter for at kunne indberette eventuelle mangelfulde materialer eller tvivlsomme forhold ved fremstillingsmaskiner og -udstyr.

 • Ompakke medicinsk udstyr efter sterilisering

  Gensamle og emballere det nyligt steriliserede medicinske udstyr og anordninger, forsegle og mærke det korrekt til yderligere brug.

 • Overvåge automatiserede maskiner

  Løbende kontrollere den automatiserede maskines opsætning og udførelse eller foretage regelmæssige kontrolrunder. Om nødvendigt registrere og fortolke data om driftsbetingelser for installationer og udstyr med henblik på at identificere afvigelser.

 • Manipulere materialer til medicinsk udstyr

  Manipulere materialer anvendt til fremstilling af medicinsk udstyr, såsom legeringer af metal, rustfrit stål, kompositmaterialer og polymerglas.

 • Læse monteringstegninger

  Læse og fortolke tegninger, der indeholder alle dele og underenheder af et bestemt produkt. Tegningen identificerer de forskellige komponenter og materialer og giver vejledning i, hvordan et produkt samles.

Source: Sisyphus ODB