Profession produktionsdesigner

Produktionsdesignere er ansvarlige for tv-programmers, seriers, films og reklamers samlede udtryk (stil, farvesætning og optagelse). De skaber det visuelle koncept for hele produktionen, f.eks. scenografi, lyssætning, kostumer og kameravinkler. Produktionsdesignere arbejder sammen med instruktøren, designerne og fører tilsyn med scenografiteamet. De udarbejder også skitser, tegninger, udfører farve- og udeoptagelsestest og rådgiver instruktøren om rekvisitter og sætstykker.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Filmproduktionsproces

  De forskellige udviklingsstadier i produktionen af en film, f.eks. manuskriptskrivning, finansiering, optagelse, redigering og distribution.

 • CAD-programmer

  Computerstøttet design (CAD)-software til at skabe, ændre, analysere eller optimere et design.

Færdigheder

 • Bruge CAD-software

  Anvende CAD-systemer til at bidrage til oprettelse, ændring, analyse eller optimering af et design.

 • Undersøge tendenser inden for design

  Foretage undersøgelser af den nuværende og fremtidige udvikling og tendenser inden for design, og funktioner og tilknyttede målmarkeder.

 • Udvikle designkoncepter

  Søge information med henblik på at udvikle nye idéer og koncepter til udformning af en bestemt produktion. Læse manuskripter og søge rådgivning hos direktører og andre medarbejdere med henblik på at udvikle koncepter og planlægge produktionen.

 • Supervisere kostumemedarbejdere

  Koordinere og lede kostumemedarbejdere, der arbejder med at tegne, skære og sy kostumer og prøver.

 • Konsultere produktionsleder

  Rådføre sig med direktøren, producenten og kunderne i hele produktions- og efterproduktionsforløbet.

 • Analysere logistiske behov

  Analysere de forskellige afdelingers logistiske behov på det organisatoriske plan.

 • Estimere varigheden af et stykke arbejde

  Udarbejde nøjagtige beregninger rettidigt med henblik på at udføre fremtidige tekniske opgaver på grundlag af tidligere og nuværende oplysninger og observationer eller estimere varigheden af de enkelte opgaver i et givet projekt.

 • Lede personale

  Lede medarbejdere og underordnede, arbejde i et team eller individuelt for at maksimere deres resultater og bidrag. Planlægge deres arbejde og aktiviteter, give instrukser, motivere og lede arbejdstagerne til at opfylde virksomhedens målsætninger. Overvåge og måle, hvordan en ansat påtager sig sit ansvar, og hvordan disse aktiviteter udføres. Udpege områder, hvor der kan gøres forbedringer, og komme med forslag til hvordan. Lede en gruppe mennesker for at hjælpe dem med at nå mål og opretholde et effektivt samarbejde mellem de ansatte.

 • Udarbejde produktionsplaner

  Oprette en tidsplan for produktion af en film, et radio- og tv-program eller en kunstnerisk produktion. Beslutte, hvor lang tid hver fase skal vare, og hvilke krav der stilles til den. Tage hensyn til produktionsteamets eksisterende planer og udarbejde en realistisk tidsplan. Orientere holdet om tidsplanen.

 • Analysere et manuskript

  Opdele et manuskript ved at analysere dramaturgien, formen, temaerne og strukturen af et manuskript. Gennemføre relevant forskning, hvis det er nødvendigt.

 • Administrere budgetter

  Planlægge, overvåge og rapportere om budgettet.

Source: Sisyphus ODB