Profession produktionsmedarbejder i bryggeri

Produktionsmedarbejdere i bryggerier fører tilsyn med mæskning, filtrering og kogning af råmaterialer. De sikrer, at bryggekarrene rengøres korrekt og rettidigt. De fører tilsyn med arbejdet i bryggeriet og betjener bryghusets udstyr, så det kan levere bryg af god kvalitet inden for den fastsatte frist.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Urtklaring

  Når urten overføres fra urtkedlen til boblekarret for at rense urten for uopløst humle og proteinflokke og klargøre den til afkøling.

 • Proces for maling af korn til drikkevarer

  Formaling, som er en kombination af avanceret og konventionel våd- og tørformaling. Formalingsmetoder for korn til drikkevarer sikrer en god bevarelse af skaller og en optimal formaling af endospermen, som giver mange fordele for brygningsprocessen og de færdige produkter.

 • Mæskning

  Forvaltning af mæskningsprocessen og forståelse af, at den påvirker urtekvaliteten og karakteren af den gærede drik.

 • Bryggeriprocesser

  Processer og teknikker, der anvendes til at omdanne råmaterialer til gæringssubstrater til fremstilling af øl.

 • Moderne bryggerisystemer

  De mest opdaterede systemer og den bedst tilgængelige teknik i bryggeribranchen.

 • Filtreringsproces

  Lauteringsproces, hvor mæsken adskilles i en klar, flydende urt og rester af korn. Lautering indbefatter normalt tre trin: mæskning, recirkulation og eftergydning.

 • Urtkogning

  Urtkogningsprocessen, hvor bryggeriet tilføjer humleurten og koger blandingen i en urtkedel. Urtens bitre forbindelser giver øllet en længere holdbarhed.

 • Ingredienser til ølproduktion

  Basisingredienser i øl, som består af vand, en stivelseskilde såsom maltet byg, ølgær til fremstilling af fermenteringen og en aroma såsom humle.

Færdigheder

 • Overholde krav vedrørende fremstilling af fødevarer og drikkevarer

  Overholde nationale, internationale og interne krav, angivet i standarder, forskrifter og andre specifikationer i forbindelse med fremstilling af føde- og drikkevarer.

 • Styre målsætninger på mellemlang sigt

  Føre tilsyn på mellemlang sigt med budgetoverslag og afstemning hvert kvartal.

 • Passe knusemaskine

  Betjene en kværn, som kværner f.eks. korn, kakaobønner eller kaffebønner, for at opnå pulver eller pasta med forskellig konsistens og grovhed.

 • Anvende HACCP

  Anvende forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende fødevaresikkerhedsprocedurer baseret på HACCP-principperne (Hazard Analysis Critical Control Points).

 • Betjene automatiseret processtyringssystem

  Betjene processtyrings- eller automatiseringssystem (PAS), der anvendes til automatisk at kontrollere en produktionsproces.

 • Arbejde i et fødevareforarbejdningsteam

  Samarbejde i et team med andre fagfolk, der beskæftiger sig med fødevareforarbejdning, og som er beskæftiget inden for fødevarebranchen.

 • Overholde organisations retningslinjer

  Overholde en organisations eller afdelings specifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisationens motiver og fælles aftaler og handle i overensstemmelse hermed.

 • Følge produktionsplan

  Følge en produktionsplanen under hensyntagen til alle krav, tidspunkter og behov. Denne plan skitserer, hvilke individuelle varer der skal produceres i hver periode, og sammenfatter forskellige bekymringer såsom produktion, personale, lagerbeholdning osv. Den er som regel knyttet til fremstilling, hvor det fremgår af planen, hvornår og hvor meget af hvert produkt der vil blive krævet. Anvende alle oplysninger i den faktiske gennemførelse af planen.

 • Betjene pneumatiske transportslisker

  Anvende lufttransportsslisker til at overføre produkter eller blandinger fra beholdere til lagertanke.

 • Sterilisere fermenteringstanke

  Sterilisere arbejdsarealer og udstyr ved hjælp af slanger, skrabere, børster eller kemiske opløsninger.

 • Betjene en varmebehandlingsproces

  Anvende varmebehandling med henblik på tilberedning og konservering af halvfærdige eller færdige fødevarer.

 • Måle pH

  Måle pH, som er et mål for surhed eller alkalinitet.

 • Måle væskedensitet

  Måle af massefylden i væsker, herunder olier, ved hjælp af hygrometre eller oscillerende rør.

 • Planlægge målsætninger på mellemlang til lang sigt

  Planlægge langsigtede mål og umiddelbare mål på kort sigt ved hjælp af effektive planlægnings- og forsoningsprocesser på mellemlang sigt.

 • Tjekke flasker til emballering

  Tjekke flasker til emballering. Anvende prøvningsprocedurer for flasker for at kontrollere, om flasken er egnet til at indeholde føde- og drikkevarer. Følge de lovmæssige specifikationer eller virksomhedens specifikationer for aftapning.

 • Bistå med håndtering af råvarer

  Bistå med håndtering af råvarer og planter, der kræves af produktionsafdelingen. Føre tilsyn med materialebehovet og give meddelelse, når lagrene når en størrelse, hvor der skal genbestilles.

 • Tolerere stærk lugt

  Tolerere en stærk lugt fra de varer, der forarbejdes under fremstillingen af varer.

 • Lede personale

  Lede medarbejdere og underordnede, arbejde i et team eller individuelt for at maksimere deres resultater og bidrag. Planlægge deres arbejde og aktiviteter, give instrukser, motivere og lede arbejdstagerne til at opfylde virksomhedens målsætninger. Overvåge og måle, hvordan en ansat påtager sig sit ansvar, og hvordan disse aktiviteter udføres. Udpege områder, hvor der kan gøres forbedringer, og komme med forslag til hvordan. Lede en gruppe mennesker for at hjælpe dem med at nå mål og opretholde et effektivt samarbejde mellem de ansatte.

 • Udføre kvalitetskontrol under forarbejdning af fødevarer

  Sikre kvaliteten af alle de faktorer, der indgår i en fødevareproduktionsproces.

 • Rengøre fødevare- og drikkevaremaskiner

  Rengøre maskiner, der anvendes til fremstilling af føde- eller drikkevarer. Forberede passende rengøringsopløsninger. Forberede alle dele og sikre, at de er rene nok til at undgå afvigelser eller fejl i produktionsprocessen.

 • Anvende god fremstillingspraksis

  Overholde forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende procedurer for fødevaresikkerhed på grundlag af god fremstillingspraksis.

 • Føle sig tilpas i usikre miljøer

  Befinde sig godt i potentielt farlige miljøer, f.eks. når man bliver udsat for støv, roterende udstyr, varme overflader, fryse- og kølerum, støj, våde gulve og bevægelig løfteudstyr.

Source: Sisyphus ODB