Profession produktionsmedarbejder inden for forarbejdning af kød

Produktionsmedarbejdere inden for forarbejdning af kød forarbejder kød enten i hånden eller med kødmaskiner såsom kødhakkemaskiner, knusningsmaskiner eller blandemaskiner. De udfører konserveringsprocesser såsom pasteurisering, saltning, tørring, frysetørring, fermentering og røgning. Produktionsmedarbejdere inden for forarbejdning af kød bestræber sig på at holde kødet fri for bakterier og andre sundhedsrisici i længere tid end fersk kød.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Kulturel praksis i forbindelse med sortering af dele af dyr

  Den religiøse og kulturelle praksis i forbindelse med sortering af dele af dyr, så kødet ikke blandes med andre dele, der kan forhindre religionsdyrkere i at spise kødet.

 • Dokumentation vedrørende kødproduktion

  Forstå retlige identifikationsdokumenter og mærker, der dækker bevægelse af dyret, identifikation og sundhedstilstand. Forstå oplysninger i handelsbøger om kødproduktion.

 • Fødevareopbevaring

  De rette betingelser og metoder til opbevaring af fødevarer for at modvirke, at de fordærves, idet der tages hensyn til luftfugtighed, lys, temperatur og andre miljøfaktorer.

 • Dyreanatomi i forbindelse med fødevareproduktion

  Dyrs anatomi, organer og deres funktioner samt anvendelse af disse organer til fødevareproduktion efter slagtning.

 • Typologi for køddele

  Typologi for køddele i form af næringsstoffer, håndteringsprocesser, opskærings- og håndteringsmåder samt præparater og ingredienser, der forstærker smagen.

 • Lovgivning om animalske produkter

  Gældende retsregler om temperatur, affald, sporbarhed, mærkning, handel og transport af animalske produkter. 

Færdigheder

 • Veje materialer

  Afveje materialer og produkter, registrere vægt og andre relevante data på etiketter eller mærker.

 • Betjene kødemballeringsmaskine

  Bruge maskiner til at emballere kødprodukter under modificeret atmosfære og forlænge deres holdbarhed.

 • Fremstille ingredienser

  Fremstilling af ingredienser som krydderier, tilsætningsstoffer og grøntsager.

 • Løfte tunge genstande

  Løfte tunge genstande og anvende ergonomiske løfteteknikker for at undgå at skade kroppen.

 • Spore kødprodukter

  Tage højde for bestemmelserne om sporbarhed af færdigprodukter inden for sektoren.

 • Vælge passende ingredienser

  Vælge passende ingredienser på grundlag af deres teknologiske funktion til at udføre idéer. Bestræbe sig på at opnå en ensartet god kvalitet af ingredienserne og anvende dem tilstrækkeligt til at opnå et tilfredsstillende slutprodukt.

 • Håndtere knive til kødforarbejdning

  Håndtere knive til kødforarbejdning. Anvende de korrekte knive og skæreredskaber til kødprodukter, tilberedte kødprodukter eller kødprodukter fremstillet af en slagter.

 • Følge hygiejneprocedurer under fødevareforarbejdning

  Sikre et rent arbejdsrum i overensstemmelse med hygiejnestandarderne i levnedsmiddelindustrien.

 • Tolerere stærk lugt

  Tolerere en stærk lugt fra de varer, der forarbejdes under fremstillingen af varer.

 • Markere farveforskelle

  Identificere forskelle mellem farver, f.eks. farvenuancer.

 • Vedligeholde fortegnelse over kødprodukter

  Vedligeholde fortegnelse over kødprodukter ved at følge lagerkontrolprocedurer.

 • Sikre køling af fødevarer i leverandørkæden

  Anvende forskellige procedurer for bevaring af fødevarers og produkters temperatur i hvert led af produktions- og forsyningskæden.

 • Vedligeholde skæreudstyr

  Vedligeholdelse af skæreudstyret (knive, skæremaskiner og andre elementer).

 • Overholde organisations retningslinjer

  Overholde en organisations eller afdelings specifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisationens motiver og fælles aftaler og handle i overensstemmelse hermed.

 • Bruge mekanisk afpillet kød

  Brug den masse af mekanisk afpillet kød, der er opnået ved tidligere processer i kødproduktionen, til fremstilling af produkter, som f.eks. frankfurterpølser. Opvarme kødprodukter, inden de sendes afsted for at blive solgt.

 • Håndtere blod

  Håndtere blod, organer og andre indre dele uden at blive oprevet.

 • Håndtere kødforarbejdningsudstyr i kølerum

  Skubbe og placere slagtekroppe ind i og ud af kølerummet som specificeret. Bruge udstyr, der er specifikt for dette lokale, til håndtering af kød og kødprodukter.

 • Producere kødbaserede gelépræparater

  Fremstille geléprodukter med saltede og opvarmede materialer. Koge tilsatte ingredienser i gelé og fylde skåle eller forme (aspik).

 • Hakke kød

  Bruge forskellige typer maskiner til at hakke dyredele til hakket kød. Undgå, at der kommer bensplinter i produktet. Vedligeholde kødhakkemaskinen.

 • Kontrollere råvarer ved forarbejdning af muskelkød til konsum

  Kontrollere råvarer, som er nødvendige for fremstillingsprocessen, og vurdere kvalitet og skjulte fejl. Kontrollere råvarernes oprindelse ved hjælp af sektordefinerede dokumenter, stempler eller mærker.

 • Foretage præcise målinger i forbindelse med forarbejdning af fødevarer

  Foretage nøjagtigt målte tildelinger med passende værktøjer og udstyr til fremstilling af føde- og drikkevarer.

 • Betjene kødforarbejdningsudstyr

  Betjene kødforarbejdningsudstyr til kødprodukter og tilberedte kødprodukter.

 • Passe maskiner til forarbejdning af kød

  Anvende produktionsudstyr og redskaber til forarbejdning af kød og kødprodukter.

 • Behandle husdyrorganer

  Behandle husdyrorganer og andre biprodukter til kødfremstillingsprocesser. Fjerne organer fra slagtekroppe og udføre aktiviteter som f.eks. opskæring eller deling, vask af organer, udførelse af særlige behandlinger, emballering og mærkning.

 • Håndtere emballagemateriale

  Håndtere alt primært (indpakning, dåser, flasker) eller sekundært (kasser, kasser, paller) emballagemateriale.

 • Overholde krav vedrørende fremstilling af fødevarer og drikkevarer

  Overholde nationale, internationale og interne krav, angivet i standarder, forskrifter og andre specifikationer i forbindelse med fremstilling af føde- og drikkevarer.

 • Fremstille specialiserede kødprodukter

  Tilberede specialiserede kødprodukter, hakket kød, saltet kød, røget kød og andre former for tilberedt kød som f.eks. marineret kød, pølser, paneret kød, kalvekød i oliven og chipolata.

 • Anvende god fremstillingspraksis

  Overholde forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende procedurer for fødevaresikkerhed på grundlag af god fremstillingspraksis.

 • Føle sig tilpas i usikre miljøer

  Befinde sig godt i potentielt farlige miljøer, f.eks. når man bliver udsat for støv, roterende udstyr, varme overflader, fryse- og kølerum, støj, våde gulve og bevægelig løfteudstyr.

 • Anvende konserveringsmidler

  Anvende almindelig behandling for at bevare fødevarernes egenskaber og sørge for at bevare deres udseende, lugt og smag.

 • Betjene vægt

  Arbejde med en vejemaskine for at måle rå, halvfærdige og færdige produkter.

 • Klargøre kød til salg

  Tilberede kød til salg eller kogning, hvilket omfatter krydring, spækning eller marinering af kødet, men ikke selve tilberedningen.

 • Anvende HACCP

  Anvende forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende fødevaresikkerhedsprocedurer baseret på HACCP-principperne (Hazard Analysis Critical Control Points).

 • Overvåge temperaturen under fremstilling af fødevarer og drikkevarer

  Overvåge og kontrollere de krævede temperaturer i de forskellige produktionsfaser, indtil produktet har passende egenskaber i overensstemmelse med specifikationerne.

 • Køle fødevarer

  Udføre kølings- og frysningsprocesser for fødevarer såsom frugt og grøntsager, fisk, kød og mad ud af huset. Tilberede fødevarer til længere opbevaringsperioder eller halvfærdige fødevarer. Sørge for sikkerheds- og ernæringsmæssige egenskaber ved frosne varer og bevare produkter i overensstemmelse med bestemte temperaturer.

Source: Sisyphus ODB