Profession produktionsmedarbejder inden for forarbejdning af nødder

Produktionsmedarbejdere inden for forarbejdning af nødder fjerner ydre lag og skind fra mandler og nødder generelt. De afskærer blade og urenheder af råmaterialer og styrer strømmen af nødder, frø og/eller blade i processen. De benytter sig af tryk og temperatur til at blanchere råvarerne, hvis det er nødvendigt.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Proces i blancheringsmaskine

  Maskiner, der opvarmer mad med damp eller vand med henblik på at dræbe bakterier, bevare farven og fjerne indespærret luft.

 • Principper for fødevaresikkerhed

  Videnskabelig baggrund for fødevaresikkerhed, som omfatter klargøring, håndtering og opbevaring af fødevarer med henblik på at minimere risikoen for fødevarebårne sygdomme og andre sundhedsfarer.

Færdigheder

 • Pumpe produkter

  Betjene pumpemaskiner i henhold til specifikke procedurer og alt efter produkttype. Sikre, at der anvendes korrekte mængder og tilstrækkelig indfødning til processen.

 • Iværksætte maskinkontrol

  Iværksætte eller justere maskinkontrol for at regulere forhold såsom materialegennemstrømning, temperatur eller tryk.

 • Føle sig tilpas i usikre miljøer

  Befinde sig godt i potentielt farlige miljøer, f.eks. når man bliver udsat for støv, roterende udstyr, varme overflader, fryse- og kølerum, støj, våde gulve og bevægelig løfteudstyr.

 • Anvende god fremstillingspraksis

  Overholde forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende procedurer for fødevaresikkerhed på grundlag af god fremstillingspraksis.

 • Markere farveforskelle

  Identificere forskelle mellem farver, f.eks. farvenuancer.

 • Følge hygiejneprocedurer under fødevareforarbejdning

  Sikre et rent arbejdsrum i overensstemmelse med hygiejnestandarderne i levnedsmiddelindustrien.

 • Følge produktionsplan

  Følge en produktionsplanen under hensyntagen til alle krav, tidspunkter og behov. Denne plan skitserer, hvilke individuelle varer der skal produceres i hver periode, og sammenfatter forskellige bekymringer såsom produktion, personale, lagerbeholdning osv. Den er som regel knyttet til fremstilling, hvor det fremgår af planen, hvornår og hvor meget af hvert produkt der vil blive krævet. Anvende alle oplysninger i den faktiske gennemførelse af planen.

 • Passe blancheringsmaskine

  Vælge passende indstillinger for damp og kogt vand, og fastsætte passende konfigurationer og tidsindstillinger, således at maskinen kan fungere i overensstemmelse med produktionskravene.

 • Demontere udstyr

  Demontere udstyr ved hjælp af håndværktøj for at rengøre udstyr og udføre regelmæssig driftsmæssig vedligeholdelse.

 • Anvende HACCP

  Anvende forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende fødevaresikkerhedsprocedurer baseret på HACCP-principperne (Hazard Analysis Critical Control Points).

 • Udføre kontrol af udstyr på fabrik

  Udføre kontrol af maskiner og udstyr, der anvendes på fabrikken. Sikre, at maskineriet fungerer korrekt, indstille maskiner før brug og sikre, at udstyret fortsat er brugbart.

 • Løfte tunge genstande

  Løfte tunge genstande og anvende ergonomiske løfteteknikker for at undgå at skade kroppen.

 • Overvåge proces for blanchering af mandler

  Overvåge mandler, efterhånden som de kommer ud af blancheringsmaskinen, og foretage justeringer af maskinen for at sikre, at skindene fjernes på passende måde.

 • Tilsætte ingredienser i forbindelse med fødevareproduktion

  Tilsætte ingredienser i de mængder, der er angivet i opskriften, og håndtere den måde, hvorpå ingredienserne skal tilsættes.

 • Sikre den offentlige sikkerhed

  Implementere de relevante procedurer og strategier og gøre brug af korrekt udstyr til fremme af lokale eller nationale sikkerhedstjenester til beskyttelse af data, personer, institutioner og ejendom.

 • Vedligeholde mekanisk udstyr

  Observere og lytte til maskiners drift for at detektere fejl. Betjene, reparere, justere og afprøve maskiner, dele og udstyr, der primært fungerer efter mekaniske principper. Vedligeholde og reparere køretøjer, der er beregnet til gods, passagerer, landbrug og landskabspleje.

 • Udføre kvalitetskontrol under forarbejdning af fødevarer

  Sikre kvaliteten af alle de faktorer, der indgår i en fødevareproduktionsproces.

 • Overholde krav vedrørende fremstilling af fødevarer og drikkevarer

  Overholde nationale, internationale og interne krav, angivet i standarder, forskrifter og andre specifikationer i forbindelse med fremstilling af føde- og drikkevarer.

 • Overholde organisations retningslinjer

  Overholde en organisations eller afdelings specifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisationens motiver og fælles aftaler og handle i overensstemmelse hermed.

 • Arbejde ved samlebånd på fødevarefabrik

  Arbejde ved roterende samlebåndssystemer på fødevarefabrik.

Source: Sisyphus ODB