Profession produktionsmedarbejder på mejeri

Produktionsmedarbejdere på mejerier indstiller, betjener og passer udstyr til behandling af mælk, ost, konsumis og andre mejeriprodukter.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Principper for fødevaresikkerhed

  Videnskabelig baggrund for fødevaresikkerhed, som omfatter klargøring, håndtering og opbevaring af fødevarer med henblik på at minimere risikoen for fødevarebårne sygdomme og andre sundhedsfarer.

 • Lovgivning om animalske produkter

  Gældende retsregler om temperatur, affald, sporbarhed, mærkning, handel og transport af animalske produkter. 

 • Mælkeproduktion

  Administrere mælkeproduktionen i produktionsanlæg, f.eks. pasteurisering, udskillelse, inddampning, tørring, køling, opbevaring osv.

 • Specifikationer for mejeriproduktion

  Specifikationer, forskrifter og standarder, der skal overholdes i forbindelse med fremstilling af mælk og mejeriprodukter. Produktsikkerhed fra råvarer til emballering af produktet.

Færdigheder

 • Sikre gods efter arbejdsordrer

  Spænde bånd omkring stakke eller artikler forud for afsendelse eller opbevaring.

 • Betjene centrifuger

  Tilpasse arbejdsbetingelser såsom hastighed og tid for centrifuger i overensstemmelse med kravene til produktet under processen. Betjene centrifuger.

 • Anvende HACCP

  Anvende forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende fødevaresikkerhedsprocedurer baseret på HACCP-principperne (Hazard Analysis Critical Control Points).

 • Følge produktionsplan

  Følge en produktionsplanen under hensyntagen til alle krav, tidspunkter og behov. Denne plan skitserer, hvilke individuelle varer der skal produceres i hver periode, og sammenfatter forskellige bekymringer såsom produktion, personale, lagerbeholdning osv. Den er som regel knyttet til fremstilling, hvor det fremgår af planen, hvornår og hvor meget af hvert produkt der vil blive krævet. Anvende alle oplysninger i den faktiske gennemførelse af planen.

 • Betjene udstyr til fødevarehomogenisering

  Betjene udstyr og maskiner såsom ekstrudermaskiner, der udøver ekstremt pres, drejning, turbulens og acceleration på fødevarer for at stabilisere og give dem en homogen struktur.

 • Sikre den offentlige sikkerhed

  Implementere de relevante procedurer og strategier og gøre brug af korrekt udstyr til fremme af lokale eller nationale sikkerhedstjenester til beskyttelse af data, personer, institutioner og ejendom.

 • Udvise pålidelighed

  Gebærde sig på en sådan måde, at andre kan stole på én eller have tillid til én.

 • Overholde krav vedrørende fremstilling af fødevarer og drikkevarer

  Overholde nationale, internationale og interne krav, angivet i standarder, forskrifter og andre specifikationer i forbindelse med fremstilling af føde- og drikkevarer.

 • Følge mundtlige instrukser

  Være i stand til at følge talte instrukser modtaget fra kolleger. Bestræbe sig på at forstå og præcisere, hvad der anmodes om.

 • Passe mælkepåfyldningsmaskiner

  Håndtere mælk, der løber over i maskiner, som påfylder kartoner og flasker. Tilpasse udstyret, så de påfylder disse beholdere med den rette type mælk - sødmælk, skummetmælk eller fløde.

 • Følge arbejdsprocedurer

  Følg procedurer på arbejdet på en struktureret og systematisk måde.

 • Passe mejerimaskiner

  Betjene maskiner til at forarbejde mælk og andre mejeriprodukter.

 • Udføre kontrol af udstyr på fabrik

  Udføre kontrol af maskiner og udstyr, der anvendes på fabrikken. Sikre, at maskineriet fungerer korrekt, indstille maskiner før brug og sikre, at udstyret fortsat er brugbart.

 • Betjene en varmebehandlingsproces

  Anvende varmebehandling med henblik på tilberedning og konservering af halvfærdige eller færdige fødevarer.

 • Udføre rengøringsopgaver

  Udføre rengøringsopgaver såsom fjernelse af affald, støvsugning, tømning af spande og generel rengøring af arbejdsområdet. Rengøring bør, hvis det er påkrævet, være i overensstemmelse med sundheds- og sikkerhedsreglerne.

 • Overvåge afvigelser i mælkeproduktion

  Overvåge mælkeproduktionsprocesser for afvigelser og manglende overensstemmelse.

 • Tilsætte ingredienser i forbindelse med fødevareproduktion

  Tilsætte ingredienser i de mængder, der er angivet i opskriften, og håndtere den måde, hvorpå ingredienserne skal tilsættes.

 • Følge hygiejneprocedurer under fødevareforarbejdning

  Sikre et rent arbejdsrum i overensstemmelse med hygiejnestandarderne i levnedsmiddelindustrien.

 • Have computerfærdigheder

  Udnytte computere, IT-udstyr og moderne teknologi på en effektiv måde.

 • Styre væskebeholdninger

  Anvendelse og forståelse af væskebeholdninger og dertil knyttede beregninger. Væskebeholdningssystemer er udformet således, at de giver mulighed for præcis afgivelse af væsker gennem flere dispenseringspunkter, så spild undgås.

 • Følge skriftlige instrukser

  Følge skriftlige anvisninger for at udføre en opgave eller gennemføre en trinvis procedure.

 • Anvende god fremstillingspraksis

  Overholde forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende procedurer for fødevaresikkerhed på grundlag af god fremstillingspraksis.

 • Rengøre fødevare- og drikkevaremaskiner

  Rengøre maskiner, der anvendes til fremstilling af føde- eller drikkevarer. Forberede passende rengøringsopløsninger. Forberede alle dele og sikre, at de er rene nok til at undgå afvigelser eller fejl i produktionsprocessen.

Source: Sisyphus ODB