Profession produktionsmedarbejder

Produktionsmedarbejdere betjener og vedligeholder værktøj og udstyr til sikring af, at de kvalitative og kvantitative krav i forbindelse med modtagelse af råvaren opfyldes. De anvender udstyr til at vurdere produkter såsom korn, kartofler, kassavarod osv. De opbevarer og distribuerer produkter til de forskellige forarbejdningsfabriksenheder.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Fødevareopbevaring

  De rette betingelser og metoder til opbevaring af fødevarer for at modvirke, at de fordærves, idet der tages hensyn til luftfugtighed, lys, temperatur og andre miljøfaktorer.

Færdigheder

 • Overholde organisations retningslinjer

  Overholde en organisations eller afdelings specifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisationens motiver og fælles aftaler og handle i overensstemmelse hermed.

 • Sikre gods efter arbejdsordrer

  Spænde bånd omkring stakke eller artikler forud for afsendelse eller opbevaring.

 • Styre leveringen af råvarer

  Forvalte modtagelse af råvarer. Modtage råvarer fra leverandørerne. Kontrollere kvalitet og nøjagtighed og flytte dem ind på lageret. Sørge for, at råvarerne opbevares hensigtsmæssigt, indtil produktionsafdelingen har brug for dem.

 • Analysere fødevarers karakteristika ved modtagelse

  Analysere egenskaber, sammensætning og andre egenskaber ved fødevarer ved modtagelsen.

 • Løfte tunge genstande

  Løfte tunge genstande og anvende ergonomiske løfteteknikker for at undgå at skade kroppen.

 • Tjekke kvaliteten af råvarer ved modtagelsen

  Kontrollere råvarers kvalitet ved at vurdere deres smag, lugt, farve eller andre egenskaber, afhængigt af produktet.

 • Sætte mærkater på prøver

  Sætte mærkater på råvarer/produktprøver til laboratoriekontrol i overensstemmelse med det indførte kvalitetssystem.

 • Føre opgavefortegnelser

  Tilrettelægge og klassificere fortegnelser over udarbejdede rapporter og korrespondance vedrørende udført arbejde samt statusopgørelser over opgaver.

 • Følge mundtlige instrukser

  Være i stand til at følge talte instrukser modtaget fra kolleger. Bestræbe sig på at forstå og præcisere, hvad der anmodes om.

 • Kontrollere silosystemer

  Kontrollere silosystemer for at minimere eventuelle skadelige emissioner under deres anvendelse.

 • Følge procedurer for evaluering af materialer ved modtagelse

  Føre tilsyn med leveringen af indgående materialer og følge en detaljeret procedure for at evaluere og vurdere deres egenskaber i overensstemmelse hermed.

 • Anvende HACCP

  Anvende forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende fødevaresikkerhedsprocedurer baseret på HACCP-principperne (Hazard Analysis Critical Control Points).

 • Anvende god fremstillingspraksis

  Overholde forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende procedurer for fødevaresikkerhed på grundlag af god fremstillingspraksis.

 • Opbevare rå fødevarer

  Sørge for opbevaring af råmaterialer og andre fødevareforsyninger i henhold til lagerkontrolprocedurer.

 • Udføre kontrol af udstyr på fabrik

  Udføre kontrol af maskiner og udstyr, der anvendes på fabrikken. Sikre, at maskineriet fungerer korrekt, indstille maskiner før brug og sikre, at udstyret fortsat er brugbart.

 • Sikre hygiejniske forhold

  Sørge for at holde arbejdspladser og udstyr fri for snavs, infektioner og sygdomme ved at fjerne affald og skrald og sørge for hensigtsmæssig rengøring.

 • Følge produktionsplan

  Følge en produktionsplanen under hensyntagen til alle krav, tidspunkter og behov. Denne plan skitserer, hvilke individuelle varer der skal produceres i hver periode, og sammenfatter forskellige bekymringer såsom produktion, personale, lagerbeholdning osv. Den er som regel knyttet til fremstilling, hvor det fremgår af planen, hvornår og hvor meget af hvert produkt der vil blive krævet. Anvende alle oplysninger i den faktiske gennemførelse af planen.

 • Kontrollere hele korn for insekter

  Kontrollere last bestående af ubehandlet korn med henblik på påvisning af skadelige insekter, f.eks. kornbiller.

 • Lede fødevarelaboratorium

  Lede laboratorieaktiviteter på anlægget eller fabrikken og anvende dataene til at overvåge de fremstillede produkters kvalitet.

 • Indsamle prøver til analyse

  Indsamle prøver af materialer eller produkter til laboratorieanalyse.

 • Implementere effektivitetsplaner for logistikoperationer

  Implementere effektivitetsplaner udviklet af ledere i faciliteter. Anvende teknikker, ressourcer og uddannelse for at forbedre arbejdspladsens effektivitet.

 • Håndtere bulkoverførsel af råvarer

  Overføre tørre råstoffer ved hjælp af egnede mekaniske håndteringssystemer, f.eks. skruekoblinger, eller ved hjælp af tyngdekraftens eller pneumatiske midler.

 • Overholde krav vedrørende fremstilling af fødevarer og drikkevarer

  Overholde nationale, internationale og interne krav, angivet i standarder, forskrifter og andre specifikationer i forbindelse med fremstilling af føde- og drikkevarer.

 • Føle sig tilpas i usikre miljøer

  Befinde sig godt i potentielt farlige miljøer, f.eks. når man bliver udsat for støv, roterende udstyr, varme overflader, fryse- og kølerum, støj, våde gulve og bevægelig løfteudstyr.

 • Undgå efterslæb i modtagelsen af råvarer

  Undgå efterslæb i forbindelse med indkøb, modtagelse, produktion og bulklastning for at opretholde et flydende modtagelsessted for råvarer.

 • Veje råvarer ved modtagelsen

  Gennemføre vejningsprocedurer for at anslå mængden af råmaterialer. Registrere vægten nøjagtigt og omhyggeligt med henblik på at minimere eventuelle tab af råmaterialer.

 • Føre fortegnelser over varer i produktionen

  Føre fortegnelse over varer, uanset om de er i begyndelsen (dvs. råmaterialer), i midten eller i slutningen af produktionsfasen (dvs. færdige produkter). Tælle varer og lagre dem til de efterfølgende produktions- og distributionsaktiviteter.

 • Følge skriftlige instrukser

  Følge skriftlige anvisninger for at udføre en opgave eller gennemføre en trinvis procedure.

Source: Sisyphus ODB