Profession produktionstekniker

Produktionsteknikere planlægger produktion, følger produktionsprocesserne og udvikler og afprøver løsninger til tekniske problemer. De arbejder tæt sammen med ingeniører og teknologer, inspicerer produkter, gennemfører tests, indsamler data.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Tekniske principper

  De tekniske elementer, såsom funktionalitet, replikation og omkostninger i forbindelse med udformning, og hvordan de anvendes ved afslutningen af tekniske projekter.

 • Produktionsprocesser

  Materialer og teknikker, der kræves i produktions- og distributionsprocesserne.

 • Systematiske udviklingsprocesser

  Systematisk tilgang til udvikling og vedligeholdelse af tekniske systemer.

 • CAE-programmer

  Software til at udføre CAE (computer-aided engineering)-analyseopgaver som f.eks. Finite Element Analysis and Computional Fluid Dynamics.

Færdigheder

 • Vedligeholde installeret udstyr

  Vedligeholde installeret udstyr på stedet. Følge procedurer for at undgå afinstallering af udstyr fra maskineri eller køretøjer.

 • Foretage rutinekontrol af maskiner

  Kontrollere maskiner og udstyr for at sikre en pålidelig ydeevne under brug og drift på arbejdspladser.

 • Udvikle løsninger på problemer

  Løse problemer, der opstår i forbindelse med planlægning, prioritering, organisation, ledelse/facilitering af handling og evaluering af resultater. Anvende systematiske indsamlingsprocesser, analysere og sammenfatte oplysninger med henblik på at evaluere den nuværende praksis og skabe nye opfattelser af praksis.

 • Læse tekniske tegninger

  Læse de tekniske tegninger af et produkt, som er udarbejdet af ingeniøren for at foreslå forbedringer, fremstille modeller af produktet eller anvende det.

 • Foretage fejlsøgning

  Identificere driftsproblemer, beslutte, hvad der skal gøres, og rapportere herom.

 • Justere tekniske design

  Tilpasse design af produkter eller dele af produkter, så de opfylder kravene.

 • Afhjælpe fejl i udstyr

  Identificere, indberette og reparere skader og funktionsfejl i udstyr; kommunikere med repræsentanter i marken og fabrikanter for at fremskaffe reparations- og udskiftningskomponenter.

 • Analysere testdata

  Fortolke og analysere de data, der indsamles under testningen, med henblik på at formulere konklusioner, nye indsigter eller løsninger.

 • Samarbejde med ingeniører

  Arbejde tæt sammen og kommunikere med ingeniører om design eller nye produkter.

 • Registrere testdata

  Registrere data, der specifikt er blevet identificeret i forbindelse med de foregående test for at verificere, at resultaterne af testen fører til specifikke resultater, eller at tage spørgsmålet op til fornyet overvejelse under ekstraordinære eller usædvanlige input.

 • Analysere produktionsprocesser med henblik på forbedring

  Analysere produktionsprocesser, der kan føre til forbedringer. Analysere med henblik på at reducere produktionstab og samlede produktionsomkostninger.

Source: Sisyphus ODB