Profession produktudvikler inden for fodtøj

Produktudviklere inden for fodtøj udgør grænsefladen mellem design og produktion. De udarbejder de fodtøjsprototyper, der tidligere er skabt af designere. De vælger, designer eller redesigner læster og fodtøjsdele, fremstiller mønstre for overdel, for og bundkomponenter, og udarbejder tekniske tegninger for en række forskellige værktøjer (f.eks. skærematricer, forme osv.). De producerer og evaluerer også prototyper på fodtøj, sorterer og fremstiller prøver af størrelser, udfører de krævede tests for prøver og bekræfter kundens kvalitative og prismæssige begrænsninger.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Proces til udvikling af fodtøj

  Projekter vedrørende fremstilling af fodtøj, der starter fra inspiration til teknisk design og fremstilling ved at følge adskillige trin. Den seneste udvikling inden for fodtøjsmaterialer, komponenter, processer og koncepter.

 • Mønstergraduering

  Have viden om nøjagtig tilskæring af mønstre graduering af mønstre for at opnå størrelsesserien i tilfælde af masseproduktion. Vide, hvordan man markerer udskæringer, sømrum og andre tekniske specifikationer. Foretage justeringer og indhente de endelige snitmønstre for at kompensere for eventuelle problemer i forbindelse med prøveudtagningen.

 • Fodtøjsmaterialer

  Kendetegn, komponenter, fordele og begrænsninger for en række materialer, der bruges til fremstilling af fodtøj: læder, lædererstatninger (syntetiske eller kunstige materialer), tekstil, plastik, gummi osv. 

 • Fodtøjskomponenter

  Fodtøjskomponenter, både overdel (overlæder, sidebelægning, fór, forstærkninger, tåkapper osv.) og bundstykker (såler, hæle, indersåler osv.). Økologiske hensyn og vigtigheden af genanvendelse. Udvælgelse af egnede materialer og komponenter baseret på deres indflydelse på fodtøjets stil og kendetegn, egenskaber og fabrikationsmuligheder. Procedurer og metoder i forbindelse med kemisk og mekanisk forarbejdning af læder og andre materialer.

 • Planlægning af markedsføringen af fodtøj og lædervarer

  De principper og metoder, der anvendes ved udarbejdelsen af en markedsføringsplan, og hvordan en virksomhed bedst kan positionere sig i forhold til sine konkurrenter, idet der tages hensyn til de særlige forhold, der kendetegner markedet for fodtøj og lædervarer. 

 • Ergonomi ved design af fodtøj og lædervarer

  Principper, der anvendes ved udformningen af forskellige typer af fodtøj og lædervarer for at sikre korrekte anatomiske og ergonomiske proportioner og mål.

 • Fodtøjsfremstillingsteknologi

  Fodtøjsprocesteknologi og maskinprocesser. Fodtøjsfremstillingen begynder i opskærings- og tilpasningsafdelingen, hvor overdele og såler skæres ud. Overdelens komponenter samles i tilpasningsafdelingen efter en nøjagtig rækkefølge for specifikke aktiviteter: skærfning, foldning, syning osv. Den lukkede overdel, indersålen og andre sålkomponenter sættes sammen i samleafdelingen, hvor hovedaktiviteterne er lasting og forsåling. Processen afsluttes med færdigbearbejdning i afslutnings- og pakkeafdelingen.

 • Fodtøjskvalitet

  Kvalitetsspecifikationer for materialer, processer og færdigvarer, de mest almindelige defekter ved fodtøj, hurtige testprocedurer, procedurer og standarder for laboratorietest, egnet udstyr til kvalitetskontrol. Kvalitetssikring i fremstillingsprocessen for fodtøj og grundlæggende principper for kvalitet, herunder rammer og standarder for fodtøj.

 • CAD til fodtøj

  Arkitekturen og funktionaliteten af 2D- og 3D-computerbaserede softwaresystemer til design af fodtøj.

Færdigheder

 • Bruge kommunikationsteknikker

  Anvende kommunikationsteknikker, som gør det muligt for samtalepartnere at forstå hinanden bedre og kommunikere præcist ved transmission af meddelelser.

 • Udvikle mønstre til fodtøj

  Fremstille en enkel form eller skal, dvs. en todimensional gengivelse af den sidste af de tredimensionale former. Oprette skalerede mønstre for overdele og underdele ved hjælp af manuelle metoder, der stammer fra designene.

 • Udarbejde tekniske tegninger af modetøj

  Fremstille tekniske tegninger af beklædningsartikler, lædervarer og fodtøj, herunder både tekniske og ingeniørtekniske tegninger. Bruge dem til at kommunikere eller formidle designidéer og fremstillingsoplysninger til mønsterproducenter, teknologer, værktøjsmagere og udstyrsproducenter eller til andre maskinoperatører med henblik på prøveudtagning og produktion.

 • Skelne mellem tilbehør

  Skelne mellem tilbehør for at bestemme forskellene på dem. Evaluere tilbehør på grundlag af deres egenskaber og anvendelse ved fremstilling af beklædningsartikler.

 • Udvikle planer for markedsføring af fodtøj og lædervarer

  Kunne udarbejde markedsføringsplaner og udstikke retningslinjer for virksomhedens markedsføringsstrategier samt være i stand til at identificere potentielle markeder og udføre markedsføringsaktiviteter med henblik på at promovere selskabets skoprodukter.

 • Anvende udviklingsproces på fodtøjsdesign

  Forstå forbrugerens behov og analysere modetendenserne. Nyskabe og udvikle fodtøjskoncepter ud fra et æstetisk, funktionelt og teknologisk synspunkt ved brug af en lang række metoder og teknikker, udvælge materialer, komponenter og egnede teknologier, tilpasse nye koncepter til produktionskrav og omdanne nye idéer til salgbare og bæredygtige produkter til masseproduktion eller kundetilpasset produktion. Kommunikere de nye design og idéer visuelt.

 • Undersøge markedet for fodtøj

  Foretage markedsundersøgelser af virksomhedens kunder, udvælge og anvende de rette markedsføringsstrategier for fodtøjsindustrien. Anvende blandingen af markedsføring (produkt, pris, salgsfremme og distribution) på de forhold, der vedrører virksomheden. Udarbejde prognoser for, hvordan forskellige faktorer som miljø, teknologisk innovation, købeadfærd osv. har indflydelse på markedsføring og merchandising af det fodtøj, der produceres af virksomheden.

 • Implementere plan for markedsførings af fodtøj

  Gennemføre markedsføringsplaner i henhold til virksomhedernes specifikationer, der opfylder efterspørgslen på markedet.

 • Mindske miljøpåvirkningen fra fremstilling af fodtøj

  Vurdere de miljømæssige konsekvenser af fremstilling af fodtøj og minimere miljørisici. Reducere miljøskadelige arbejdsmetoder i de forskellige faser af fremstillingen af fodtøj.

 • Formidle forretningsmæssige og tekniske problemer på fremmedsprog

  Tale et eller flere fremmedsprog for at kunne formidle kommercielle og tekniske problemer til forskellige leverandører og kunder.

 • Udvikle fodtøjskollektion

  Omdanne ideer og koncepter til udformning af fodtøj til prototyper og til slut en kollektion. Analyse og kontrol af design fra forskellige vinkler såsom funktionalitet, æstetik, komfort, ydeevne og fremstillingsmuligheder. Styre udviklingsprocessen for alle typer af fodtøj for at opfylde kundens behov og sikre en korrekt balance mellem kvalitet og produktionsomkostninger.

 • Arbejde i tekstilproduktionsteam

  Samarbejde harmonisk med kolleger i team inden for tekstil- og beklædningsindustrien.

 • Bruge CAD til hæle

  Digitalisere og scanne læsterne. Arbejde med filer i forskellige CAD-systemer. Fremstille 3D-modeller af hæle og oprette 2D-computerstøttede design. Klassificere og indhente størrelsesserien. Udarbejde tekniske specifikationer for fremstilling. Producere 2D og 3D computerstøttede konstruktionsdesigns og tekniske tegninger af støbeforme til vulkaniserede og sprøjtestøbte hæle. Eksportere filerne for de virtuelle modeller til 3D-printere, CAM- eller CNC-systemer.

 • Lave mood boards

  Lave mood boards til kollektioner af mode- eller boligdesign, der samler forskellige kilder til inspiration, sanseindtryk, tendenser og teksturer, og diskutere med de personer, der er involveret i projektet, for at sikre, at udformningen, designet, farverne og kollektionernes globale genre passer til ordren eller det dermed forbundne kunstneriske projekt.

 • Overføre modetendenser til fodtøj og lædervarer

  Kunne holde sig opdateret om den seneste mode, deltage i modeshow og gennemgå mode- og tøjmagasiner og -manualer, analysere den tidligere og aktuelle modeudvikling på områder som markedet for fodtøj, lædervarer og beklædning. Anvende analytisk tænkning og kreative modeller til at anvende og fortolke de kommende trends inden for mode og livsstil på en systematisk måde.

 • Udvikle løsninger på problemer

  Løse problemer, der opstår i forbindelse med planlægning, prioritering, organisation, ledelse/facilitering af handling og evaluering af resultater. Anvende systematiske indsamlingsprocesser, analysere og sammenfatte oplysninger med henblik på at evaluere den nuværende praksis og skabe nye opfattelser af praksis.

 • Bruge IT-værktøjer

  Anvende computere, computernetværk og andre informationsteknologier og udstyr til at lagre, hente, overføre og manipulere med data i forbindelse med en forretning eller en virksomhed.

 • Bruge CAD til læster

  Være i stand til at digitalisere og scanne læster. Arbejde med forskellige 2D- og 3D-CAD-systemer og bruge softwaren til at anvende og ændre formen på læsterne i overensstemmelse med kundens krav til dimensioner. Fremstille 2D-skabeloner for at kontrollere formen på den nye læst. Udarbejde tekniske tegninger og udarbejde tekniske specifikationer for fremstilling. Gradere læsten. Eksportere filerne med den virtuelle model til 3D-printere, CAM- eller CNC-systemer.

 • Forberede prøver af fodtøj

  Skabe, afprøve og kontrollere prototyper eller prøver af fodtøj ud fra et forud defineret sæt kriterier i alle faser af fremstillingsprocessen. Revidere de oprindelige designkoncepter og gennemføre tekniske forbedringer.

 • Skelne mellem stoffer

  Skelne mellem stoffer for at fastslå forskelle mellem dem. Evaluere stoffer på grundlag af deres egenskaber og deres anvendelse i fremstillingen af beklædningsartikler.

 • Bruge CAD til såler

  Digitalisering og scanning af varer. Arbejde med filer i forskellige CAD-systemer. Fremstille 3D-modeller af såler og 2D-computerstøttet design. Klassificere og indhent størrelsesserien. Udarbejde tekniske specifikationer for fremstillingen. Fremstille computerunderstøttede tekniske design og tekniske tegninger i 2D og 3D af støbeforme til vulkaniserede og sprøjtestøbte såler. Eksportere filerne for de virtuelle modeller til 3D-printere, CAM- eller CNC-systemer.

 • Udarbejde tekniske skitser af fodtøj

  Være i stand til at anvende forskellige skitse- og tegneteknikker, herunder kunstnerisk repræsentation, manuelt eller ved hjælp af computer, og have kendskab til proportioner og perspektiv, skitsere og tegne fodtøj, læste, såler, hæle osv., både som flade 2D-flade design eller som 3D-volumen. Kunne udarbejde specifikationsblade med nærmere oplysninger om materialer, komponenter og produktionskrav.

 • Tænke innovativt i fodtøjs- og lædervareindustrien

  Innovere og skabe i fodtøjs- og lædervaresektoren. Evaluere nye idéer og koncepter for at gøre dem til salgbare produkter. Tænke i iværksætterbaner i alle faser af produkt- og procesudviklingen med henblik på at identificere nye forretningsmuligheder for målmarkederne.

Source: Sisyphus ODB