Profession programmør til numeriske værktøjer og processer

Programmører til numeriske værktøjer og processer udvikler computerprogrammer til styring af automatiske maskiner og udstyr, der er involveret i fremstillingsprocesser. De analyserer blåtryk og jobordrer, foretager computersimulationer og prøvekørsler.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Scratch (computerprogrammering)

  Teknikker og principper for softwareudvikling, såsom analyse, algoritmer, kodning, test og opstilling af programmeringsparadigmer i Scratch.

 • COBOL

  Teknikker og principper for softwareudvikling, såsom analyse, algoritmer, kodning, test og opstilling af programmeringsparadigmer i COBOL.

 • Erlang

  Teknikker og principper for softwareudvikling, såsom analyse, algoritmer, kodning, test og opstilling af programmeringsparadigmer i Erlang.

 • OpenEdge Advanced Business Language

  Teknikkerne til og principperne for softwareudvikling, f.eks. analyse, algoritmer, kodning, testning og opstilling af programmeringsparadigmer i OpenEdge Advanced Business Language.

 • ML (computerprogrammering)

  Teknikker og principper for softwareudvikling, såsom analyse, algoritmer, kodning, test og opstilling af programmeringsparadigmer i ML.

 • Assembly (computerprogrammering)

  Teknikker og principper for softwareudvikling, såsom analyse, algoritmer, kodning, test og opstilling af programmeringsparadigmer i Assembly.

 • Smalltalk (computerprogrammering)

  Teknikker og principper for softwareudvikling, såsom analyse, algoritmer, kodning, test og opstilling af programmeringsparadigmer i Smalltalk.

 • Common Lisp

  Teknikker og principper for softwareudvikling, såsom analyse, algoritmer, kodning, test og opstilling af programmeringsparadigmer i Common Lisp.

 • Groovy

  Teknikker og principper for softwareudvikling, såsom analyse, algoritmer, kodning, testning og opstilling af programmeringsparadigmer i Groovy.

 • Objective-C

  Teknikker og principper for softwareudvikling, såsom analyse, algoritmer, kodning, afprøvning og opstilling af programmeringsparadigmer i Objective-C.

 • Computerprogrammering

  Teknikker og principper for softwareudvikling, såsom analyse, algoritmer, kodning, test og opstilling af programmeringsparadigmer (f.eks. objektorienteret programmering eller funktionel programmering) og programmeringssprog.

 • APL

  Teknikker og principper for softwareudvikling, såsom analyse, algoritmer, kodning, testning og opstilling af programmeringsparadigmer i APL.

 • Haskell

  Teknikker og principper for softwareudvikling, såsom analyse, algoritmer, kodning, test og opstilling af programmeringsparadigmer i Haskell.

 • Java (computerprogrammering)

  Teknikker og principper for softwareudvikling, såsom analyse, algoritmer, kodning, afprøvning og opstilling af programmeringsparadigmer i Java.

 • AJAX

  Teknikker og principper for softwareudvikling, såsom analyse, algoritmer, kodning, test og opstilling af programmeringsparadigmer i AJAX.

 • Lisp

  Teknikker og principper for softwareudvikling, såsom analyse, algoritmer, kodning, test og opstilling af programmeringsparadigmer i Lisp.

 • SAS language

  Teknikker og principper for softwareudvikling, såsom analyse, algoritmer, kodning, afprøvning og kompilering af programmeringsparadigmer i SAS-sproget.

 • R

  Teknikker og principper for softwareudvikling, såsom analyse, algoritmer, kodning, test og opstilling af programmeringsparadigmer i R.

 • JavaScript

  Teknikker og principper for softwareudvikling, såsom analyse, algoritmer, kodning, test og opstilling af programmeringsparadigmer i JavaScript.

 • Perl

  Teknikker og principper for softwareudvikling, såsom analyse, algoritmer, kodning, test og opstilling af programmeringsparadigmer i Perl.

 • Swift (computerprogrammering)

  Teknikker og principper for softwareudvikling, f.eks. analyse, algoritmer, kodning, test og opstilling af programmeringsparadigmer i Swift.

 • CoffeeScript

  Teknikker og principper for softwareudvikling, såsom analyse, algoritmer, kodning, test og opstilling af programmeringsparadigmer i CoffeeeScript.

 • MATLAB

  Softwareudviklingsteknikker og -principper, såsom analyse, algoritmer, kodning, test og opstilling af programmeringsparadigmer i MATLAB.

 • Scala

  Teknikker og principper for softwareudvikling, såsom analyse, algoritmer, kodning, test og opstilling af programmeringsparadigmer i Scala.

 • Prolog (computerprogrammering)

  Teknikkerne og principperne for softwareudvikling, f.eks. analyse, algoritmer, kodning, testning og opstilling af programmeringsparadigmer i Prolog.

 • PHP

  Teknikker og principper for softwareudvikling, såsom analyse, algoritmer, kodning, test og opstilling af programmeringsparadigmer i PHP.

 • C#

  Teknikker og principper for softwareudvikling, såsom analyse, algoritmer, kodning, test og opstilling af programmeringsparadigmer i C#.

 • VBScript

  Teknikker og principper for softwareudvikling, f.eks. analyse, algoritmer, kodning, test og opstilling af programmeringsparadigmer i VBScript.

 • Optimering af kvalitet og cyklustid

  Den mest optimale rotations- eller cyklustid og overordnede kvalitet af et værktøj eller en maskinproces.

 • Pascal (computerprogrammering)

  Teknikker og principper for softwareudvikling, såsom analyse, algoritmer, kodning, test og opstilling af programmeringsparadigmer i Pascal.

 • Ruby (computerprogrammering)

  Teknikker og principper for softwareudvikling, såsom analyse, algoritmer, kodning, test og opstilling af programmeringsparadigmer i Ruby.

 • ABAP

  Teknikker og principper for softwareudvikling, såsom analyse, algoritmer, kodning, test og opstilling af programmeringsparadigmer i ABAP.

 • C++

  Teknikker og principper for softwareudvikling, såsom analyse, algoritmer, kodning, test og opstilling af programmeringsparadigmer i C++.

 • CAD-programmer

  Computerstøttet design (CAD)-software til at skabe, ændre, analysere eller optimere et design.

 • IKT-systemprogrammering

  Metoder og værktøjer, der er nødvendige for at udvikle systemsoftware, specifikationer for systemarkitektur og grænsefladeteknikker mellem netværks- og systemmoduler og -komponenter.

 • Blueprints

  Skal kunne læse og forstå blueprints, tegninger og planer og føre enkle skriftlige optegnelser.

 • Python (computerprogrammering)

  Teknikker og principper for softwareudvikling, såsom analyse, algoritmer, kodning, test og opstilling af programparadigmer i Python.

 • Microsoft Visual C++

  Computerprogrammet Visuel C+ + er en række softwareudviklingsværktøjer til udarbejdelse af programmer, som f.eks. compiler, debugger, code editor, kode-highlights, der er pakket i en ensartet brugergrænseflade. Den er udviklet af softwarevirksomheden Microsoft.

 • Statistisk processtyring

  Metode til kvalitetskontrol, som anvender statistik til overvågning af processer.

 • Visual Basic

  Teknikker og principper for softwareudvikling, f.eks. analyse, algoritmer, kodning, test og opstilling af programmeringsparadigmer i Visual Basic.

 • SAP R3

  Teknikker og principper for softwareudvikling, såsom analyse, algoritmer, kodning, test og opstilling af programmeringsparadigmer i SAP R3.

 • ASP.NET

  Teknikker og principper for softwareudvikling, såsom analyse, algoritmer, kodning, afprøvning og opstilling af programmeringsparadigmer i ASP.NET.

 • TypeScript

  Teknikker og principper for softwareudvikling, f.eks. analyser, algoritmer, kodning, afprøvning og opstilling af programmeringsparadigmer i TypeScript.

Færdigheder

 • Læse standardblueprints

  Læse og forstå standard blueprints, maskiner og procestegninger.

 • Sikre, at udstyr er tilgængeligt

  Sikre, at det nødvendige udstyr leveres og er klar til brug, før procedurer påbegyndes.

 • Programmere en CNC-controller

  Indstille det ønskede produktdesign i CNC-styringen på CNC-maskinen til fremstilling af produktet.

 • Bruge måleinstrumenter

  Anvende forskellige måleinstrumenter afhængigt af den ejendom, der skal måles. Anvende forskellige instrumenter til at måle længde, område, rumfang, hastighed, energi, kraft og andet.

 • Konfigurere maskincontroller

  Oprette og afgive kommandoer til en maskine ved at sende de relevante data og input til den (computer-) registeransvarlige, der svarer til det ønskede forarbejdede produkt.

 • Bruge en computer

  Bruge computerudstyr eller digitale enheder til kvalitetskontrol, datastyring og kommunikation. Følge instrukser givet af et computerprogram, oprette datafiler eller dokumenter.

 • Bruge CAD-software

  Anvende CAD-systemer til at bidrage til oprettelse, ændring, analyse eller optimering af et design.

 • Foretage fejlsøgning

  Identificere driftsproblemer, beslutte, hvad der skal gøres, og rapportere herom.

 • Anvende statistiske metoder i kontrolprocesser

  Anvende statistiske som eksperimentdesign og statistisk processtyring med henblik på at kontrollere fremstillingsprocesser.

Source: Sisyphus ODB