Profession propertyunderwriter

Propertyunderwritere vurderer og fastsætter risikoen for og dækningen af kundens ejendomsforsikring. De analyserer og reviderer bevillingspolitikker i henhold til lovgivningen.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Procedurer for forsikringskrav

  De forskellige procedurer, der anvendes til formelt at anmode om betaling fra et forsikringsselskab for et påført tab.

 • Ejendomsret

  Den lov og lovgivning, som regulerer alle de forskellige måder, hvorpå ejendom kan håndteres, f.eks. ejendomstyper, behandling af formueretlige tvister og ejendomskontraktregler.

 • Underwriting af fast ejendom

  Evaluering af ansøgninger om lån i fast ejendom, hvor ikke kun den potentielle låntager, men også den ejendom, der handles med, evalueres for at vurdere, om ejendommen vil kunne indløse sin værdi.

 • Forsikringstyper

  De forskellige former for risiko-/tabsoverførselspolitikker, der findes, og deres karakteristika, f.eks. sygeforsikring, bilforsikring eller livsforsikring.

 • Forsikringsprincipper

  Have en forståelse af forsikringsprincipper, herunder tredjepartsansvar, lager og faciliteter.

 • Aktuarvidenskab

  Anvendelse af matematiske og statistiske teknikker til at bestemme potentielle eller eksisterende risici i forskellige brancher, såsom finansiering eller forsikring.

 • Forsikringsret

  Love og lovgivning om politikker til overførsel af risici eller tab fra den ene part, forsikringstageren, til en anden, forsikringsgiveren, til gengæld for en periodisk betaling. Dette omfatter regulering af forsikringskrav og forsikringsvirksomhed.

Færdigheder

 • Analysere finansiel risiko

  Identificere og analysere risici, der kan påvirke en organisation eller en person økonomisk, såsom kredit- og markedsrisici, og foreslå løsninger til dækning af disse risici.

 • Gennemgå forsikringsproces

  Analysere al dokumentation vedrørende en specifik forsikringssag for at sikre, at ansøgningen om forsikring eller skadesprocessen blev behandlet i overensstemmelse med retningslinjer og forordninger, at sagen ikke udgør en væsentlig risiko for forsikringsselskabet, eller om kravsvurderingen var korrekt, og at vurdere den videre fremgangsmåde.

 • Gennemgå investeringsporteføljer

  Mødes med kunder for at gennemgå eller opdatere en investeringsportefølje og yde finansiel rådgivning om investeringer.

 • Analysere dokumentation for krav

  Kontrollere kravet fra en kunde og analysere værdien af de tabte materialer, bygninger, omsætning eller andre elementer og vurdere de forskellige parters ansvar.

 • Analysere forsikringsrisiko

  Analysere sandsynligheden for og størrelsen af den risiko, der skal forsikres, og anslå værdien af kundens løsøre eller faste ejendom.

Source: Sisyphus ODB