Profession psykolog

psykolog
Credits: Shutterstock.com

Psykologer undersøger menneskers adfærd og mentale processer. De leverer tjenesteydelser til klienter, der er nødt til at forholde sig til spørgsmål vedrørende mental sundhed og livet, såsom dødsfald, vanskeligheder i forholdet, vold i hjemmet og seksuelt misbrug. De yder også rådgivning om mentale sundhedsproblemer såsom spiseforstyrrelser, posttraumatisk stresssyndrom og psykose med henblik på at hjælpe klienterne til rehabilitering og opnåelse af en sund adfærd.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Relaterede professioner terapeut

 • Andre terapeuter eller sundhedsfaglige
 • Ergoterapeut
 • Fodlæge
 • Helbredende gymnast
 • Kreativ terapeut
 • Massageterapeut
 • Massør, massøse
 • Psykomotorikterapeut
 • Psykoterapeut
 • Psykoterapeutassistent
 • Rekreationsterapeut
 • Respirationsterapeut
 • Slankekonsulent
 • Taleterapeut

Viden

 • Rådgivningsmetoder

  Rådgivningsteknikker anvendt i forskellige sammenhænge og med forskellige grupper og enkeltpersoner, især med hensyn til tilsynsmetoder og mægling i rådgivningsprocessen.

 • Psykologi

  Menneskelig adfærd og resultater med individuelle forskelle med hensyn til færdigheder, personlighed, interesser, læring og motivation.

 • Adfærdsforstyrrelser

  De ofte følelsesmæssigt forstyrrende former for adfærd, som et barn eller en voksen kan udvise, såsom forstyrrelser af opmærksomhed og aktivitet (ADHD) eller Oppositionel adfærdsforstyrrelse (ODD).

 • Psykologisk diagnosticering

  De psykologiske diagnostiske strategier, metoder og teknikker vedrørende sundhedsrelaterede erfaringer og adfærd samt mentale forstyrrelser

 • Psykologiske rådgivningsmetoder

  De forskellige psykologiske metoder samt rådgivnings-, uddannelses- og coachingmetoder for personer i alle aldre, grupper og organisationer med hensyn til lægelige aspekter.

 • Erhvervsspecifik etik i forbindelse med sundhedspleje

  Moralske standarder og procedurer, etiske spørgsmål og forpligtelser, der er specifikke for erhverv inden for sundhedspleje, og bl.a. omfatter respekt for den menneskelige værdighed, selvbestemmelse, informeret samtykke og patientfortrolighed.

 • Konsultation

  Teorier, metoder og begreber vedrørende konsultationer og kommunikation med klienter.

 • Klientcentreret rådgivning

  Praksis, der tilskynder klienterne til at koncentrere sig om, hvordan de har det på nuværende tidspunkt i forbindelse med rådgivningssessionen, med henblik på at lede efter de mest hensigtsmæssige løsninger.

 • Psykologiske indgreb

  Metoder og procedurer, der har til formål at fremme ændring af menneskelig adfærd.

Færdigheder

 • Interagere med sundhedsbrugere

  Kommunikere med kunder og omsorgsgivere, med patientens tilladelse, for at holde dem orienteret om klienternes og patienternes fremskridt og sikre fortrolighed.

 • Fortolke psykologiske test

  Fortolke psykologiske test for at få oplysninger om patientens intelligens, resultater, interesser og personlighed.

 • Teste for emotionelle mønstre

  Opdage mønstre i individers følelser ved at anvende forskellige tests til at forstå årsagerne til disse følelser.

 • Teste for adfærdsmønstre

  Skelne mønstre i enkeltpersoners adfærd ved hjælp af forskellige test for at forstå årsagerne til deres adfærd.

 • Overvåge terapeutiske fremskridt

  Overvåge terapeutiske fremskridt og ændring af behandling alt efter patientens tilstand.

 • Henvise sundhedsbrugere

  Foretage henvisninger til andre fagfolk på grundlag af sundhedsbrugerens krav og behov, navnlig i erkendelse af, at der er behov for yderligere diagnoser eller behandlinger i sundhedssektoren.

 • Rådgive klienter

  Bistå og vejlede klienter med at overvinde deres personlige, sociale eller psykologiske problemer.

 • Reagere over for sundhedsbrugeres ekstreme følelser

  Reagere i overensstemmelse hermed, når en sundhedsbruger bliver hypermanisk, panisk, meget stresset, aggressiv, voldelig eller selvmorderisk, ved gennemgang af relevant uddannelse, hvis man arbejder i en kontekst, hvor patienter regelmæssigt bevæger sig gennem ekstreme følelser.

 • Arbejde i et multikulturelt miljø inden for sundhedssystemet

  Interagere, relatere og kommunikere med enkeltpersoner fra forskellige kulturer, når de arbejder i et sundhedsmiljø.

 • Konstatere mentale sundhedsproblemer

  Anerkende og kritisk vurdere eventuelle problemer vedrørende mentale sundhedsproblemer/sygdomme.

 • Overholde lovgivningen vedrørende sundhedspleje

  Overholde den regionale og nationale lovgivning, der er relevant for arbejdet og anvende den i praksis.

 • Sørge for sundhedsbrugeres sikkerhed

  Sikre, at sundhedsbrugerne behandles professionelt, effektivt, sikkert og uden skader, og at teknikker og procedurer tilpasses efter personens behov, evner eller de aktuelle betingelser.

 • Lytte aktivt

  Lægge mærke til, hvad andre siger, og forstå tålmodigt, hvad der siges, stil spørgsmål hvor det er hensigtsmæssigt, og ikke afbryde på upassende tidspunkter samt være i stand til at lytte nøje til behov hos kunder, klienter, passagerer, brugere af tjenesteydelser og give løsninger i overensstemmelse hermed.

 • Gennemføre psykologiske vurderinger

  Vurdere patientens adfærd og behov gennem observation og skræddersyede interviews, administration og fortolkning af psykometriske vurderinger og idiosynkratiske vurderinger.

 • Ordinere medicin

  Ordinere medicin, når det er indiceret, for terapeutisk effekt, der passer til klientens behov og i overensstemmelse med evidensbaseret praksis, nationale og praktiske protokoller og inden for rammerne af praksis.

 • Bruge teknikker til klinisk vurdering

  Anvende af kliniske argumentationsteknikker og klinisk bedømmelse i forbindelse med anvendelse af en række egnede vurderingsteknikker, såsom vurdering af den mentale tilstand, diagnosticering, dynamisk formulering og eventuel planlægning af behandling.

 • Følge kliniske retningslinjer

  Følge vedtagne protokoller og retningslinjer til støtte for den sundhedspraksis, der ydes af sundhedsinstitutioner, faglige sammenslutninger, myndigheder eller videnskabelige organisationer.

 • Arbejde med psykologiske adfærdsmønstre

  Arbejde med mønstre i en patients eller kundes psykiske adfærd, som kan være ubevidst, som f.eks. ikke-verbale og præverbale mønstre, kliniske processer med forsvarsmekanismer, modstand, overføring og modoverføring.

Source: Sisyphus ODB