Profession pulptekniker

Pulpteknikere udfører tekniske opgaver ved fremstillingen af papirmasse. De arbejder i papirmasseproduktionsgrupper, hvor de vedligeholder maskiner, løser tekniske fejl og sikrer, at fremstillingsprocessen forløber efter specifikationerne.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Tekniske tegninger

  Tegnesoftware og forskellige symboler, perspektiver, måleenheder, systemer til markering, visuelle stilarter og layout, der anvendes i tekniske tegninger.

 • Pulptyper

  Der skelnes mellem forskellige typer papirpulp baseret på deres fibertype og de specifikke kemiske processer, hvorved de blev fremstillet.

 • Teknisk terminologi

  Type sprog, der anvendes i en bestemt sammenhæng, og som indeholder udtryk, der har en betydning, der specifikt vedrører en bestemt gruppe eller aktivitet, f.eks. inden for industri, medicin eller jura.

Færdigheder

 • Rapportere defekte produktionsmaterialer

  Vedligeholde krævede selskabsregistre og -blanketter for at kunne indberette eventuelle mangelfulde materialer eller tvivlsomme forhold ved fremstillingsmaskiner og -udstyr.

 • Konfigurere maskincontroller

  Oprette og afgive kommandoer til en maskine ved at sende de relevante data og input til den (computer-) registeransvarlige, der svarer til det ønskede forarbejdede produkt.

 • Overvåge målerdata

  Overvåge de data, der vises på en måler, i forbindelse med måling af tryk, temperatur, materialetykkelse og andet.

 • Bære hensigtsmæssige personlige værnemidler

  Bære relevante og nødvendigt beskyttelsesudstyr, f.eks. beskyttelsesbriller eller anden øjenbeskyttelse, beskyttelseshjelme og sikkerhedshandsker.

 • Teste papirproduktionsprøver

  Indhente prøvetagninger på forskellige trin af processen for fjernelse af tryk og papirgenanvendelse. Behandle prøverne, f.eks. ved at tilføje en målt mængde farveopløsning og teste dem for at bestemme værdier såsom pH-niveauet, rivbestandigheden eller opløsningsgraden.

 • Skrive tekniske rapporter

  Udarbejde tekniske kunderapporter, der er forståelige for personer uden teknisk baggrund.

 • Tjekke materialeressourcer

  Kontrollere, at alle de ressourcer, der anmodes om, leveres og er i god stand. Underrette den relevante person eller personer om eventuelle problemer i forbindelse med tekniske og materielle ressourcer.

 • Inspicere maskineri

  Kontrollere at maskiner fungerer korrekt, og opdage fejl og funktionsfejl. Diagnosticere funktionsfejl ved hjælp af prøvningsudstyr for at bestemme den nødvendige reparation.

 • Arbejde sikkert med maskiner

  Kontrollere og på en sikker måde betjene maskiner og udstyr, der kræves til ens arbejde i overensstemmelse med manualer og instruktioner.

 • Udføre maskinvedligeholdelse

  Udføre regelmæssig vedligeholdelse, eventuelt med rettelser og ændringer, på en maskine eller et maskinværktøj for at sikre, at det forbliver i en passende produktiv tilstand.

 • Registrere arbejdets forløb

  Føre fortegnelser over arbejdets forløb, herunder tid, fejl, driftsforstyrrelser osv.

 • Registrere produktionsdata med henblik på kvalitetskontrol

  Føre fortegnelser over fejl i maskinen, indgreb og uregelmæssigheder med henblik på kvalitetskontrol.

 • Konsultere tekniske ressourcer

  Læse og fortolke forskellige tekniske ressourcer såsom digitale eller trykte tegninger og justeringsdata med henblik på at indstille en maskine eller et arbejdsværktøj, eller at montere mekanisk udstyr.

 • Planlægge almindelig vedligeholdelse af maskiner

  Planlægge og udføre vedligeholdelse, rengøring og reparation af alt udstyr. Bestille nødvendige maskindele og opgradere udstyr, når det er nødvendigt for at sikre optimal ydeevne.

 • Bruge teknisk dokumentation

  Forstå og bruge teknisk dokumentation i den overordnede tekniske proces.

 • Udføre testkørsel

  Udføre test, der sender et system, en maskine, et værktøj eller andet udstyr igennem en række handlinger under faktiske driftsbetingelser med henblik på at vurdere dets pålidelighed og egnethed til at udføre opgaverne, og tilpasse indstillinger i overensstemmelse hermed.

Source: Sisyphus ODB