Profession pumpefører - rørledning

Pumpeførere (rørledning) passer pumpeudstyr og systemer til at overføre væsker og stoffer (f.eks. kemiske opløsninger, råolie, gasser og andre) fra et sted til et andet. De håndterer slanger, pumper og andet udstyr afhængigt af den vare, der skal overføres. De sikrer en gnidningsløs cirkulation og varestrøm i rørledningerne.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Egenskaber ved rørledningsbelægning

  Have viden om egenskaber ved rørledningsbelægning som f.eks. udvendig korrosionsbeskyttelse, indvendig belægning, betonvægtbelægning, varmeisolering m.fl.

 • Mekanik

  Teoretisk og praktisk anvendelse af den videnskab, der vedrører studiet af bevægelser og kræfter i fysiske enheder med henblik på at udvikle maskiner og mekaniske anordninger.

 • Maskinteknik

  Disciplin, der anvender principper for fysik, ingeniørvidenskab og materialelære med henblik på at udforme, analysere, fremstille og vedligeholde mekaniske systemer.

Færdigheder

 • Overføre flydende gods

  Bruge relevant udstyr og værktøj til overførsel af flydende gods fra lagertanke til rørledninger og omvendt.

 • Betjene hydraulikpumper

  Betjene hydrauliske pumpesystemer.

 • Betjene pumpeudstyr

  Betjene pumpeudstyr; føre tilsyn med gas- og olietransport fra borehoveder til raffinaderier eller lagerfaciliteter.

 • Overvåge målerdata

  Overvåge de data, der vises på en måler, i forbindelse med måling af tryk, temperatur, materialetykkelse og andet.

 • Regulere strømmen i rørledninger

  Kontrol af strømmen af stoffer såsom gasser, kemikalier, olier og andre materialer, der transporteres via rørledninger og pumpestationer.

 • Vedligeholde egenskaber ved rørledningsbelægning

  Vedligeholde rørledninger og disses egenskaber ved rørledningsbelægning ved anvendelse af kemikalier og teknikker. Vedligeholde udvendig korrosionsforebyggelse, indvendig belægning, vægtbelægning af beton, varmeisolering og andre overfladebelægningsegenskaber.

 • Bruge rigudstyr

  Opstille rullende materiel og løfteudstyr, der er nødvendigt til at løfte og flytte genstande, f.eks. med en kran eller blok- og taljesystem.

 • Betjene oliepumpesystemer

  Manipulere med kontrolpanelerne for at justere tryk og temperatur og styre hastigheden af produktstrømmen. Kontrollere oliepumpesystemer; overvåge væskecirkulation i olieraffinaderier.

 • Anvende sundheds- og sikkerhedsstandarder

  Overholde de standarder for hygiejne og sikkerhed, der er fastsat af de respektive myndigheder.

 • Overvåge tankfartøjer, der bruges i forbindelse med transport af materialer via rørledning

  Overvåge tankfartøjer til specifikke varer såsom gasser, væsker, råolie og andet. Kontrollere indikatorniveauer og andre lagerkrav afhængigt af typen af gods.

 • Være meget sikkerhedsbevidst

  Sikre stor opmærksomhed omkring sikkerhed, bruge personlige værnemidler, kommunikere med medarbejdere og rådgive om sundhed og sikkerhed.

 • Forebygge nedbrydning af rørledning

  Sikre, at rørledninger bevares ved at udføre tilstrækkelig vedligeholdelse af systemet og dets belægningsegenskaber. Forhindre korrosion, lækager og andre problemer.

 • Overføre olie

  Udarbejde specifikke volumener af raffinerede og uraffinerede materialer til oplagring og overføre materialer, der kræver yderligere bearbejdning.

 • Vedligeholde tanke

  Rengøre og vedligeholde tanke, bassiner og filterholdere i passende stand med brug af håndværktøj og motordrevet værktøj.

 • Pumpe produkter

  Betjene pumpemaskiner i henhold til specifikke procedurer og alt efter produkttype. Sikre, at der anvendes korrekte mængder og tilstrækkelig indfødning til processen.

Source: Sisyphus ODB