Profession råstofkonsulent

Råstofkonsulenter rådgiver om beskyttelsen og forvaltningen af naturressourcer, dvs. fauna, flora, jord og vand, for virksomheder og forvaltninger, der udnytter disse ressourcer. De bestræber sig på at vejlede virksomhederne om en hensigtsmæssig politik for udnyttelse af naturressourcer i industrielle sammenhænge, øge bevidstheden om sundhedsspørgsmål og sikre bevarelsen af økosystemer for bæredygtige indgreb i naturlige levesteder.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Miljøpolitik

  Lokale, nationale og internationale politikker til fremme af miljømæssig bæredygtighed og udvikling af projekter, der mindsker miljøkonsekvenser og forbedrer miljøets tilstand.

 • Vedligeholdelse af naturområder

  Metoderne til vedligeholdelse af naturverdenens aktiver (både de naturligt forekommende og de anlagte), herunder udvikling og gennemførelse af programmer.

Færdigheder

 • Rådgive om naturbeskyttelse

  Forelægge oplysninger og foreslå foranstaltninger vedrørende naturbeskyttelse.

 • Foretage økologisk research

  Foretage økologisk og biologisk forskning på området og under kontrollerede forhold ved hjælp af videnskabelige metoder og udstyr.

 • Bevare naturressourcer

  Beskytte vand og naturressourcer og koordinere tiltag. Arbejde med miljøagenturer og ressourceforvaltningspersonale.

 • Sikre overensstemmelse med miljølovgivning

  Overvåge aktiviteter og udføre opgaver, der sikrer overholdelse af standarder, der omfatter miljøbeskyttelse og bæredygtighed, og ændre aktiviteter i tilfælde af ændringer i miljølovgivningen. Sikre, at processerne er i overensstemmelse med miljølovgivning og bedste praksis.

 • Udvikle miljøpolitik

  Udvikle en organisatorisk politik for bæredygtig udvikling og overholdelse af miljølovgivningen i overensstemmelse med de politiske mekanismer, der anvendes inden for miljøbeskyttelse.

 • Vurdere miljøpåvirkning

  Overvåge miljøvirkninger og foretage vurderinger med henblik på at identificere og reducere organisationens miljørisici, samtidig med at der tages hensyn til omkostninger.

 • Rådgive om miljøgenopretning

  Rådgive om udvikling og gennemførelse af foranstaltninger, der tager sigte på at fjerne forureningskilder og forurening fra miljøet.

 • Overvåge naturbeskyttelse

  Evaluere og overvåge forhold af interesse for naturbeskyttelse af levesteder og lokaliteter.

 • Udføre miljøvurderinger af område

  Forvalte og overvåge miljøvurderinger ved prospektering af udvindingssteder og industrianlæg. Udpege og afgrænse områder til geokemisk analyse og videnskabelig forskning.

 • Analysere økologiske data

  Analysere og fortolke økologiske og biologiske data ved hjælp af specialiserede softwareprogrammer.

Source: Sisyphus ODB