Profession råvarehandler

Råvarehandlere anvender forhandlingsteknikker til at sælge og købe fysiske varer og råmaterialer såsom guld, kvæg, olie, bomuld og hvede på børsen. De modtager og udfører købs- og salgsinstrukser og forhandler vilkårene for salg og levering af varer. Råvarehandlere undersøger markedsforholdene for bestemte råvarer, deres pristendenser og efterspørgsel for at informere deres arbejdsgivere, de afgiver bud og beregner omkostningerne ved transaktionerne.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Kommerciel ret

  De retlige bestemmelser, der gælder for en specifik kommerciel aktivitet.

 • Finansielle markeder

  Den finansielle infrastruktur, der åbner mulighed for handel med værdipapirer, der udbydes af virksomheder og enkeltpersoner, inden for lovgivningsmæssige finansielle rammer.

 • økonomi

  Økonomiske principper og praksisser, finansielle markeder og råvaremarkeder, bankvæsen og analyse af finansielle data.

 • Finansiel jurisdiktion

  Finansielle regler og procedurer gældende for et bestemt sted, hvis tilsynsorganer træffer afgørelse om dets jurisdiktion.

 • International handel

  Den økonomiske praksis og studieområdet, der vedrører udveksling af varer og tjenesteydelser på tværs af geografiske grænser. De generelle teorier og skoler vedrørende den internationale handel for så vidt angår eksport, import, konkurrenceevne, BNP og multinationale selskabers rolle.

Færdigheder

 • Udføre finansiel risikostyring inden for international handel

  Evaluere og forvalte risikoen for økonomisk tab og manglende betaling som følge af internationale transaktioner inden for valutamarkedet samt gøre brug af instrumenter såsom kredittilsagn.

 • Forhandle med interessenter

  Forhandle kompromiser med interessenter og stræbe efter at nå frem til de mest fordelagtige aftaler for virksomheden. Kan omfatte opbygning af relationer til leverandører og kunder samt sikring af, at produkterne er rentable.

 • Forhandle varesalg

  Drøfte kundens behov for køb og salg af varer og forhandling om salg og køb med henblik på at opnå den mest fordelagtige aftale.

 • Analysere økonomiske tendenser

  Analysere udviklingen i national eller international handel, forretningsforbindelser, bankvæsen og udviklingen i de offentlige finanser, og hvordan disse faktorer indgår i et samspil med hinanden i en given økonomisk kontekst.

 • Analysere tendenser på finansmarkedet

  Overvåge og udarbejde prognoser for et finansielt markeds udvikling i en bestemt retning over tid.

 • Stå for finansielle transaktioner

  Forvalte valutaer, finansielle udvekslingsaktiviteter, indskud samt virksomheds- og kuponbetalinger. Forberede og forvalte gæstekonti og modtage betalinger med kontanter, kreditkort og debetkort.

 • Analysere finansiel risiko

  Identificere og analysere risici, der kan påvirke en organisation eller en person økonomisk, såsom kredit- og markedsrisici, og foreslå løsninger til dækning af disse risici.

Source: Sisyphus ODB