Profession rørledningstekniker

Rørledningsteknikere designer og udvikler de tekniske aspekter i forbindelse med anlæggelsen af rørledningsinfrastrukturer på forskellige slags steder (f.eks. til lands, til havs). De danner sig et billede af og opstiller specifikationer for pumpesystemer og for almindelig godstransport gennem rørledninger.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Maskinteknik

  Disciplin, der anvender principper for fysik, ingeniørvidenskab og materialelære med henblik på at udforme, analysere, fremstille og vedligeholde mekaniske systemer.

 • Isometrisk perspektiv

  Forståelse af den isometriske gengivelse af tredimensionelle elementer i todimensionelle tekniske og ingeniørteknisk træk ved fremstillingen, samlingen og vedligeholdelsen af genstande.

 • Geometri

  Matematisk disciplin vedrørende form, størrelse, relativ placering af figurer og rumegenskaber.

 • Egenskaber ved rørledningsbelægning

  Have viden om egenskaber ved rørledningsbelægning som f.eks. udvendig korrosionsbeskyttelse, indvendig belægning, betonvægtbelægning, varmeisolering m.fl.

 • Tekniske tegninger

  Tegnesoftware og forskellige symboler, perspektiver, måleenheder, systemer til markering, visuelle stilarter og layout, der anvendes i tekniske tegninger.

 • Rørledningstyper

  Kende forskellige typer rørledninger og deres forskellige anvendelser. Skelne mellem rørledninger, der anvendes til transport af varer over korte og lange afstande, og forstå deres respektive fødesystemer.

 • Metalbøjningsteknikker

  Kende forskellige teknikker til bøjning af metalplader. Forbinde viden om forskellige teknikker med aktiviteter såsom samling, konstruktion og vedligeholdelse.

 • Tekniske principper

  De tekniske elementer, såsom funktionalitet, replikation og omkostninger i forbindelse med udformning, og hvordan de anvendes ved afslutningen af tekniske projekter.

Færdigheder

 • Måle dele

  Anvende måleinstrumenter til at måle dele af færdigvarer. Tage hensyn til fabrikanternes specifikationer for at udføre målingen.

 • Føre tilsyn med vådområder under projektudvikling

  Føre tilsyn med og proaktivt reagere på de udfordringer, som vådområder udgør i forbindelse med udviklingen af projekter. Bestræbe sig på at pleje og bevare vådområder og samtidig finde de mest miljøvenlige og rentable løsninger til udvikling af infrastrukturprojekter.

 • Anvende sundheds- og sikkerhedsstandarder

  Overholde de standarder for hygiejne og sikkerhed, der er fastsat af de respektive myndigheder.

 • Bruge måleinstrumenter

  Anvende forskellige måleinstrumenter afhængigt af den ejendom, der skal måles. Anvende forskellige instrumenter til at måle længde, område, rumfang, hastighed, energi, kraft og andet.

 • Udforme rørledninger med forskellige belægningsløsninger

  Udforme rørledninger med forskellige belægningsløsninger i overensstemmelse med de varer, der er beregnet til transport. Udarbejde belægningsløsninger i henhold til standarderne.

 • Udforme konstruktioner til rørledningsteknologi

  Projektere rørledningsinfrastruktur under hensyntagen til tekniske principper. Oprette blueprint, opmåle steder, definere materialer og præsentere funktionelle forslag til deres konstruktion.

 • Integrere foranstaltninger i arkitektonisk design

  Integrere målinger, der foretages på steder eller indgår i projektet, i udformningen og udarbejdelsen af arkitektoniske projekter. Integrere overvejelser såsom brandsikkerhed, akustik og bygningsfysik.

 • Analysere forskellige typer vand

  Planlægge borehuller samt teste og analysere overfladevand og grundvand.

 • Sørge for, at rørledningsinfrastrukturer overholder forskrifterne

  Sørge for, at forskrifterne for rørledninger opfyldes. Sørge for, at rørledningsinfrastrukturen er i overensstemmelse med de juridiske mandater, og at reglerne for transport af varer via rørledningerne overholdes.

 • Tage hensyn til indvirkningen af materialers karakteristika på rørledningsstrømme

  Tage hensyn til varers egenskaber for at sikre, at strømme i rørledninger ikke afbrydes. Tage hensyn til massefylden af varer ved udformningen af rørledninger eller i den daglige vedligeholdelse af rørledningsinfrastruktur.

 • Udføre undersøgelser af rørledningsruter

  Gennemføre undersøgelse af rørledningsruter, der er udformet med henblik på at indsamle oplysninger om og analysere områdets karakteristika, udfordringer i forbindelse med byggeri og andre miljøfaktorer, der bør tages i betragtning i forbindelse med planlægningen af et projekt.

Source: Sisyphus ODB