Profession realkreditmægler

Realkreditmæglere behandler ansøgninger om realkreditlån fra kunder, indsamler lånedokumentation og søger efter nye muligheder for realkredit. De afslutter og lukker proceduren for lån med pant i fast ejendom for deres kunder.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Realkreditlån

  Det finansielle system hvorved ejendomsejere eller potentielle ejendomsejere kan erhverve penge, hvor lånet er sikret på selve ejendommen, således at långiveren kan overtage ejendommen, hvis låntageren ikke betaler ved forfald.

 • Skattelovgivning

  Skattelovgivning, der finder anvendelse på et bestemt specialiseringsområde, såsom importskat, offentlig beskatning osv.

 • Ejendomsret

  Den lov og lovgivning, som regulerer alle de forskellige måder, hvorpå ejendom kan håndteres, f.eks. ejendomstyper, behandling af formueretlige tvister og ejendomskontraktregler.

 • Værdipapirer

  De finansielle instrumenter, der handles på finansielle markeder, og som repræsenterer både ejendomsretten over ejeren og betalingsforpligtelsen over for udstederen. Formålet med værdipapirer er at tilvejebringe kapital og afdække risici på de finansielle markeder.

 • Kreditkontrolprocesser

  De forskellige teknikker og procedurer, der anvendes til at sikre, at der gives kredit til de egnede kunder, og at de betaler til tiden.  

 • Bankvirksomhed

  De brede og fortsat voksende bankaktiviteter og finansielle produkter, der forvaltes af banker, som spænder fra detailbankydelser, korporativ bankvirksomhed, investeringsbankvirksomhed og privatbanker til forsikring, børshandel, varehandel, handel med aktier, futures og optioner.

 • Underwriting af fast ejendom

  Evaluering af ansøgninger om lån i fast ejendom, hvor ikke kun den potentielle låntager, men også den ejendom, der handles med, evalueres for at vurdere, om ejendommen vil kunne indløse sin værdi.

 • Aktuarvidenskab

  Anvendelse af matematiske og statistiske teknikker til at bestemme potentielle eller eksisterende risici i forskellige brancher, såsom finansiering eller forsikring.

Færdigheder

 • Forhandle låneaftaler

  Forhandle med bankfolk eller andre parter, der fungerer som långivere, med henblik på at forhandle låneaftalens rentesatser og andre aspekter med henblik på at opnå den mest fordelagtige aftale for låntageren.

 • Interviewe banklåntagere

  Gennemføre samtaler med personer, der anmoder om et banklån til forskellige formål. Stille spørgsmål med henblik på at afdække goodwill og de finansielle midler til at tilbagebetale lånet.

 • Indsamle finansielle oplysninger om ejendom

  Indsamle oplysninger om tidligere transaktioner vedrørende ejendommen, såsom de priser, som ejendommen tidligere er blevet solgt til, og de omkostninger, der er forbundet med reparation og renovering, med henblik på at opnå et klart billede af ejendommens værdi.

 • Moderere forhandlinger

  Føre tilsyn med forhandlinger mellem to parter som neutralt vidne for at sikre, at forhandlingerne foregår på en venlig og produktiv måde, at der opnås et kompromis, og at alt er i overensstemmelse med lovgivningen.

 • Hjælpe med finansiel beregning

  Give kolleger, kunder eller andre parter økonomisk støtte til komplekse sager eller beregninger.

 • Overvåge låneportefølje

  Kontrollere de løbende kredittilsagn med henblik på at påvise uregelmæssigheder i forbindelse med tidsplaner, refinansiering, godkendelsesgrænser osv. og identificere ukorrekte udbetalinger.

 • Administrere låneansøgninger

  Forvalte ansøgningsprocessen for lån fra processen med at interviewe ansøgeren og gennemgå dokumentationen, vurdere risiciene og acceptere eller afvise lånet og sikre overholdelse af garantiprocessen.

 • Vedligeholde kreditoversigter for klienter

  Oprette og vedligeholde klienters kreditoversigt med relevante transaktioner, støttende dokumenter og oplysninger om deres finansielle aktiviteter. Holde disse dokumenter opdaterede i tilfælde af analyser og videregivelse.

 • Føre fortegnelser over klienters gæld

  Opbevare en liste med fortegnelser over klienters gæld og ajourføre den regelmæssigt

 • Indhente finansielle oplysninger

  Indsamle oplysninger om værdipapirer, markedsforhold, statslige forordninger og den finansielle situation, mål og behov hos kunder eller virksomheder.

 • Informere om renter

  Informere potentielle låntagere om den sats, til hvilken der betales kompensation for brug af aktiver, f.eks. lånte penge, til långiveren, og ved hvilken procentdel af lånet renterne indtræder.

 • Undersøge dokumenter vedrørende realkreditlån

  Undersøge dokumenter fra realkreditlåntagere eller fra finansielle institutioner såsom banker eller andelslånekasser vedrørende et lån mod sikkerhed i fast ejendom med henblik på at undersøge betalingshistorikken for lånet, bankens eller låntagerens finansielle situation samt andre relevante oplysninger med henblik på at vurdere det videre forløb.

 • Træffe beslutning om låneansøgninger

  Tage hensyn til risikovurderingen og -analysen og foretage den endelige gennemgang af låneansøgningen med henblik på at godkende eller afvise lånet og iværksætte de nødvendige procedurer efter afgørelsen.

 • Vurdere realkreditrisiko

  Vurdere, om låntagere af et realkreditlån sandsynligvis vil tilbagebetale lånene rettidigt, og om den faste ejendom i kreditforeningslånet kan indløse værdien af lånet. Vurdere alle de risici, der er for den långivende part, og om det vil være hensigtsmæssigt at yde lånet eller ej.

Source: Sisyphus ODB