Profession realkreditmedarbejder

Realkreditmedarbejdere sikrer, at retningslinjerne overholdes. De deltager i gennemførelsen af de nye emissionsretningslinjer. De gennemgår også afsluttede og afviste lån.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Aktuarvidenskab

  Anvendelse af matematiske og statistiske teknikker til at bestemme potentielle eller eksisterende risici i forskellige brancher, såsom finansiering eller forsikring.

 • Realkreditlån

  Det finansielle system hvorved ejendomsejere eller potentielle ejendomsejere kan erhverve penge, hvor lånet er sikret på selve ejendommen, således at långiveren kan overtage ejendommen, hvis låntageren ikke betaler ved forfald.

 • Ejendomsret

  Den lov og lovgivning, som regulerer alle de forskellige måder, hvorpå ejendom kan håndteres, f.eks. ejendomstyper, behandling af formueretlige tvister og ejendomskontraktregler.

 • Bankvirksomhed

  De brede og fortsat voksende bankaktiviteter og finansielle produkter, der forvaltes af banker, som spænder fra detailbankydelser, korporativ bankvirksomhed, investeringsbankvirksomhed og privatbanker til forsikring, børshandel, varehandel, handel med aktier, futures og optioner.

 • Underwriting af fast ejendom

  Evaluering af ansøgninger om lån i fast ejendom, hvor ikke kun den potentielle låntager, men også den ejendom, der handles med, evalueres for at vurdere, om ejendommen vil kunne indløse sin værdi.

Færdigheder

 • Analysere finansiel risiko

  Identificere og analysere risici, der kan påvirke en organisation eller en person økonomisk, såsom kredit- og markedsrisici, og foreslå løsninger til dækning af disse risici.

 • Fortolke årsregnskaber

  Læse, forstå og fortolke nøgleposterne og -indikatorerne i årsregnskaber. Udtrække de vigtigste oplysninger fra årsregnskaber afhængigt af behovene og integrere disse oplysninger i udarbejdelsen af afdelingens planer.

 • Kommunikere med bankmedarbejdere

  Kommunikere med fagfolk på bankområdet for at indhente oplysninger om en bestemt økonomisk sag eller et specifikt projekt til personlige eller erhvervsmæssige formål eller på vegne af en kunde.

 • Vurdere realkreditrisiko

  Vurdere, om låntagere af et realkreditlån sandsynligvis vil tilbagebetale lånene rettidigt, og om den faste ejendom i kreditforeningslånet kan indløse værdien af lånet. Vurdere alle de risici, der er for den långivende part, og om det vil være hensigtsmæssigt at yde lånet eller ej.

 • Undersøge dokumenter vedrørende realkreditlån

  Undersøge dokumenter fra realkreditlåntagere eller fra finansielle institutioner såsom banker eller andelslånekasser vedrørende et lån mod sikkerhed i fast ejendom med henblik på at undersøge betalingshistorikken for lånet, bankens eller låntagerens finansielle situation samt andre relevante oplysninger med henblik på at vurdere det videre forløb.

 • Analysere lån

  Undersøge og analysere de lån, der ydes til organisationer og enkeltpersoner gennem forskellige former for kredit som f.eks. overtræksbeskyttelse, eksportemballeringskredit, langfristet lån og køb af veksler.

 • Indhente finansielle oplysninger

  Indsamle oplysninger om værdipapirer, markedsforhold, statslige forordninger og den finansielle situation, mål og behov hos kunder eller virksomheder.

Source: Sisyphus ODB