Profession regionalpolitisk medarbejder

Regionalpolitiske medarbejdere forsker i, analyser og udvikler regionaludviklingspolitik. De gennemfører politikker, der tager sigte på at mindske de regionale forskelle ved at fremme økonomiske aktiviteter i en region og strukturelle ændringer såsom støtte til flerniveaustyring, udvikling af landdistrikterne og forbedring af infrastruktur. De arbejder tæt sammen med partnere, eksterne organisationer eller andre interessenter og giver dem regelmæssige opdateringer.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Regeringspolitik

  Regeringens politiske aktiviteter, planer og intentioner for en lovgivningsmæssig forsamling med henblik på konkrete formål.

 • Gennemførelse af regeringens politikker

  Procedurerne for anvendelse af regeringspolitik på alle niveauer i den offentlige forvaltning.

Færdigheder

 • Samarbejde med lokale myndigheder

  Varetage kontakten til og udvekslingen af oplysninger med regionale eller lokale myndigheder.

 • Have forbindelse til lokale repræsentanter

  Opretholde gode forbindelser med repræsentanter for det lokale videnskabelige, økonomiske og civile samfund.

 • Udføre videnskabelig forskning

  Opnå, rette eller forbedre kendskabet til fænomener ved at anvende videnskabelige metoder og teknikker baseret på empiriske og målbare observationer.

 • Rådgive om økonomisk udvikling

  Rådgive organisationer og institutioner om de faktorer og tiltag, som kan fremme og sikre økonomisk stabilitet og vækst.

 • Rådgive om lovgivning

  Rådgive tjenestemænd i lovgivende forsamlinger om fremsættelse af nye lovforslag og behandling af lovgivning.

 • Udvikle løsninger på problemer

  Løse problemer, der opstår i forbindelse med planlægning, prioritering, organisation, ledelse/facilitering af handling og evaluering af resultater. Anvende systematiske indsamlingsprocesser, analysere og sammenfatte oplysninger med henblik på at evaluere den nuværende praksis og skabe nye opfattelser af praksis.

 • Lede gennemførelsen af myndigheders politik

  Lede gennemførelsen af nye myndighedsforskrifter eller ændringer i eksisterende forskrifter på nationalt eller regionalt plan samt lede det personale, der er involveret i gennemførelsesproceduren.

 • Vedligeholde forbindelser med offentlige myndigheder

  Etablere og opretholde hjertelige arbejdsrelationer med ligestillede i forskellige offentlige myndigheder.

Source: Sisyphus ODB