Profession regissør

Regissører koordinerer og overvåger forberedelsen og gennemførelsen af showet for at sikre, at scenebilledet og handlinger på scenen er i overensstemmelse med instruktørens og det kunstneriske teams kunstneriske vision. Identificere behov, overvåge de tekniske og kunstneriske processer under prøver og forestillinger og begivenheder i henhold til det kunstneriske projekt, scenens egenskaber samt de tekniske, økonomiske, menneskelige og sikkerhedsmæssige vilkår.  

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Færdigheder

 • Forhandle sundheds- og sikkerhedsspørgsmål med tredjeparter

  Konsultere, forhandle og nå til enighed om potentielle risici, foranstaltninger og sikkerhedsprocedurer med tredjeparter.

 • Oversætte kunstneriske koncepter til tekniske designs

  Samarbejde med det kunstneriske team for at lette overgangen fra den kreative vision og de kunstneriske koncepter til et teknisk design.

 • Analysere scenografi

  Analysere udvælgelse og fordeling af væsentlige elementer på en scene.

 • Reagere på nødsituationer under liveforestilling

  Vurdere og reagere på en nødsituation (brand, trussel, ulykke eller en anden nødsituation), informere beredskabstjenester og træffe passende foranstaltninger for at beskytte eller evakuere medarbejdere, deltagere, besøgende eller publikum i overensstemmelse med de fastlagte procedurer.

 • Betjene kommunikationsudstyr

  Oprette, afprøve og betjene forskellige typer kommunikationsudstyr såsom transmissionsudstyr, digitalt netudstyr eller telekommunikationsudstyr.

 • Sikre den kunstneriske kvalitet af en forestilling

  Observere showet, forudse og reagere på eventuelle tekniske problemer, og sikre en optimal kunstnerisk kvalitet.

 • Følge sikkerhedsforskrifter for arbejde i højden

  Træffe de nødvendige forholdsregler og følge en række foranstaltninger, der vurderer, forebygger og håndterer risici under arbejde i stor højde over jorden. Forhindre, at personer, der arbejder under disse strukturer, bringes i fare og undgå fald fra stiger, mobile stilladser, faste arbejdsbroer, personlifte osv., da dette kan forårsage dødsfald eller alvorlige kvæstelser.

 • Koordinere gennemførelsen af en forestilling

  Koordinere alle handlinger og aktiviteter under en forestilling for at sikre et sammenhængende og kunstnerisk sundt resultat, der er tro mod det kunstneriske projekt.

 • Analysere et manuskript

  Opdele et manuskript ved at analysere dramaturgien, formen, temaerne og strukturen af et manuskript. Gennemføre relevant forskning, hvis det er nødvendigt.

 • Støtte en designer i udviklingsprocessen

  Støtte designere i løbet af udviklingsprocessen.

 • Arbejde sikkert med mobile elektriske systemer under opsyn

  Træffe de nødvendige forholdsregler, samtidig med at der sørges for midlertidig fordeling af strøm til præstations- og kunstdriftsformål under tilsyn.

 • Udarbejde risikovurdering i forbindelse med scenekunstproduktion

  Vurdere risici, foreslå forbedringer og beskrive de foranstaltninger, der skal træffes på produktionsniveau i forbindelse med scenekunst.

 • Promovere sundhed og sikkerhed

  Promovere betydningen af et sikkert arbejdsmiljø. Træne og hjælpe personale til at deltage aktivt i den løbende udvikling af et sikkert arbejdsmiljø.

 • Fortolke kunstneriske intentioner

  Fortolke ophavsmandens kunstneriske intentioner.

 • Bruge personlige værnemidler

  Gøre brug af beskyttelsesudstyr i henhold til uddannelse, instruktion og manualer. Besigtige udstyret og anvende det konsekvent.

 • Arbejde ergonomisk

  Anvende ergonomiske principper i tilrettelæggelsen af arbejdspladsen, samtidig med at udstyr og materialer håndteres manuelt.

 • Analysere partitur

  Analysere et musikstykkes partitur, form, temaer og struktur.

 • Organisere scene

  Sørge for, at sceneelementer som rekvisitter og møbler er placeret i overensstemmelse med specifikationerne, indkøbe kostumer og parykker og sikre, at alle er klar på det rette tidspunkt og sted.

 • Give stikord under en forestilling

  Planlægge de tekniske foranstaltninger og indslag i forbindelse med en kunstnerisk optræden. Bestemme, hvornår skuespillerne træder ind på og ud af scenen. Sørge for, at disse stikord følges for at sikre, at forestillingen afvikles problemfrit.

 • Arbejde med respekt for egen sikkerhed

  Anvende sikkerhedsreglerne i overensstemmelse med uddannelse og instruktion og være baseret på en solid forståelse af forebyggende foranstaltninger og risici for din egen personlige sundhed og sikkerhed.

 • Tilpasse sig kunstneres kreative behov

  Arbejde med kunstnere og søge at forstå den kreative vision og tilpasse sig den. Udnytte dine evner og færdigheder fuldt ud for at opnå det bedst mulige resultat.

 • Analysere det kunstneriske koncept baseret på sceneoptræden

  Analysere det kunstneriske koncept, formen og strukturen af en liveoptræden baseret på observationer under prøver eller improvisation. Skabe et struktureret grundlag for udformningsprocessen til en bestemt produktion.

 • Forstå kunstnerisk koncept

  Fortolke en kunstners udtryk eller demonstration af deres kunstnerisk koncept, oprindelse og processer og stræbe efter at dele deres syn.

 • Tilpasse kunstnerisk plan til lokation

  Tilpasse planer til andre lokationer i forhold til det kunstneriske koncept.

 • Forhindre brand i et forestillingsmiljø

  Tage skridt til at forebygge brand i et forestillingsmiljø. Sørge for, at pladsen er i overensstemmelse med reglerne for brandsikring, med sprinklere og brandslukkere installeret, hvor det er nødvendigt. Sørge for, at personalet er bekendt med brandforebyggelsesforanstaltningerne.

 • Bruge teknisk dokumentation

  Forstå og bruge teknisk dokumentation i den overordnede tekniske proces.

 • Samspille med handlinger på scenen

  Tage dine replikker fra handlinger på scenen og samspille med dem. Træffe afgørelse om den nøjagtige tidsplan og procedure i et levende miljø for at sikre et flydende og ensartet resultat.

Source: Sisyphus ODB