Profession registrator

Registratorer arrangerer, forvalter og dokumenterer bevægelser af museumsgenstande til og fra opbevaring, fremvisning og udstillinger. Dette sker i samarbejde med private eller offentlige partnere som f.eks. transportører, forsikringsselskaber og restauratorer i og uden for museet.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Programmer til forvaltning af samlinger

  Have kendskab til specialiseret software til administration af samlinger, som anvendes til at dokumentere og føre register over museets samling.

 • Museumsdatabaser

  Værktøjer og processer, der indgår arbejdet med museumsdatabaser.

 • Konserveringsteknikker

  De procedurer, instrumenter, teknikker, materialer og kemikalier, der anvendes til konservering og arkivering.

Færdigheder

 • Vurdere genstandens tilstand

  Samarbejde med indsamlingsleder eller konservator med henblik på at evaluere og dokumentere tilstanden for en museumsgenstand for et lån eller en udstilling.

 • Bruge IKT-ressourcer til at løse arbejdsrelaterede opgaver

  Kunne vælge og anvende IKT-ressourcer til at løse relaterede opgaver

 • Forberede lånekontrakter

  Udarbejde låneaftaler og forstå og gennemføre ledsagende forsikringsbetingelser.

 • Respektere kulturelle forskelle i forbindelse med udstillinger

  Respektere kulturelle forskelle ved skabelse af kunstneriske koncepter og udstillinger. Samarbejde med internationale kunstnere, museumsinspektører, museer og sponsorer.

 • Dokumentere museumssamling

  Registratorer beskæftiger sig med dokumentation og registrering af museumssamlinger. Dokumentationen indeholder oplysninger om en objekts tilstand, oprindelse, materialer og alle dets bevægelser inden for museet eller ved udlån.

 • Rådgive om udlån af kunstværker til udstillinger

  Arbejde sammen med kuratorer og inspektører for museumssamlinger, en arkivar evaluerer betingelserne for kunstgenstande med henblik på udstillinger eller lån. Arkivaren afgør også, om et kunstværk er i stand til at modstå belastningen fra en rejse eller en udstilling.

 • Kommunikere på engelsk på et kompetent brugerniveau

  Indgående kendskab til engelsk, R351, svarer til niveau C1 i den fælles europæiske referenceramme for sprog (CEFR).

 • Arbejde selvstændigt med udstillinger

  Arbejde selvstændigt med udvikling af en ramme for kunstneriske projekter såsom lokaliteter og arbejdsgange.

 • Rådgive om skattepolitik

  Rådgive regeringsembedsmænd om ændringer i skattepolitikker og -procedurer og gennemførelsen af nye politikker på nationalt og lokalt plan.

 • Implementere risikostyring i forbindelse med kunstværker

  En registrator fastlægger risikofaktorer for en kunstsamling og mindsker dem. Risikofaktorer for kunstværker omfatter hærværk, tyveri, skadedyr, nødsituationer og naturkatastrofer. Det er registratoren, der har ansvaret for at udvikle og gennemføre strategier til minimering af disse risici.

 • Rådgive om efterlevelse af regeringens politikker

  Rådgive organisationer om, hvordan de kan forbedre deres overholdelse af de gældende statslige politikker, de skal overholde, og de nødvendige skridt, der skal tages for at sikre fuldstændig overholdelse.

 • Levere korrespondance

  Omdele breve, aviser, pakker og private meddelelser til kunder.

 • Supervisere flytning af kunstgenstande

  Supervisere flytning af museumsgenstande og sørge for sikkerheden.

 • Rådgive om håndtering af kunst

  Rådgive og instruere andre fagfolk og teknikere i museer om, hvordan de kan håndtere, flytte, lagre og præsentere kunstgenstande i overensstemmelse med deres fysiske karakteristika.

 • Forvalte lån

  Evaluere og godkende eller forkaste kommercielle lån, lån til fast ejendom eller kreditlån. Følge op på deres status og rådgive låntagere om finansiel status og betalingsmetoder.  

 • Håndtere udfordrende krav

  Fastholde en positiv holdning til nye og udfordrende krav såsom interaktion med kunstnere og håndtering af kunstartefakter. Arbejde under pres såsom håndtering af ændringer i sidste øjeblik i tidsplaner og finansielle begrænsninger.

 • Sammensætte tilstandsrapporter

  Dokumentere kunstværkers tilstand før og efter transport og manipulation.

 • Sørge for udstillingens sikkerhed

  Garantere sikkerheden af udstillingsmiljø og af artefakter ved at anvende sikkerhedsanordninger.

Source: Sisyphus ODB