Profession regnskabsanalytiker

Regnskabsanalytikere evaluerer årsregnskaber fra deres kunder, normalt virksomheder, herunder resultatopgørelser, balancer, pengestrømsopgørelser og supplerende oplysninger til andre årsregnskaber. De fortolker og implementerer nye regnskabssystemer og regnskabsprocedurer og analyserer og afgør, om de foreslåede systemer overholder afregningsforskrifterne og opfylder brugerinformationskravene.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Procedurer i finansafdeling

  De forskellige procedurer, funktioner, fagsprog, roller i en organisation og andre forhold, der gør sig gældende for den finansielle afdeling i en organisation. Forståelse af årsregnskaber, investeringer, oplysningspolitik osv.

 • årsregnskab

  Et sæt regnskaber, der afdækker en virksomheds økonomiske placering efter udløbet af en fastsat periode eller et regnskabsår. Årsregnskabet består af fem dele, som er opgørelsen af økonomisk placering, totalindkomstopgørelsen, egenkapitalen (SOCE), pengestrømsopgørelsen og noter.

 • Nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper

  Den regnskabsstandard, der accepteres i en region eller i et land, og som fastsætter regler og procedurer for offentliggørelse af finansielle data.

 • Procedurer i regnskabsafdeling

  De forskellige processer, funktioner, fagsprog, rolle i en organisation og andre forhold, der gør sig gældende for regnskabsafdelingen inden for en organisation, f.eks. bogføring, fakturaer, registrering og beskatning.

 • Regnskabsposter

  De finansielle transaktioner, der er registreret i en virksomheds regnskaber eller bøger, samt de metadata, der er knyttet til registreringen af sådanne data, såsom dato, beløb, berørte konti og en beskrivelse af transaktionen.

 • Internationale regnskabsstandarder

  De regnskabsstandarder og regler, der gælder for børsnoterede selskaber, som er forpligtet til at publicere og offentliggøre deres regnskaber.

 • Regnskabsteknikker

  Teknikker til registrering og opsummering af forretningsaktiviteter og finansielle transaktioner samt analyse, kontrol og rapportering af resultaterne.

Færdigheder

 • Fortolke årsregnskaber

  Læse, forstå og fortolke nøgleposterne og -indikatorerne i årsregnskaber. Udtrække de vigtigste oplysninger fra årsregnskaber afhængigt af behovene og integrere disse oplysninger i udarbejdelsen af afdelingens planer.

 • Forklare regnskabsbilag

  Give personale, sælgere, revisorer og alle andre yderligere oplysninger om den måde, hvorpå konti er blevet registreret og behandlet i regnskaberne.

 • Analysere finansiel risiko

  Identificere og analysere risici, der kan påvirke en organisation eller en person økonomisk, såsom kredit- og markedsrisici, og foreslå løsninger til dækning af disse risici.

 • Analysere en virksomheds finansielle resultater

  Baseret på konti, registreringer, regnskaber og ekstern information på markedet, analysere selskabets resultater på det finansielle område for at identificere, hvilke forbedringstiltag der kunne øge overskuddet.

 • Supervisere regnskabsmedarbejdere

  Koordinere, bestille og overvåge driften i regnskabsafdelinger for at sikre en nøjagtig registrering og efterfølgende rapportering af virksomhedens finansielle transaktioner.

 • Udarbejde et regnskab

  Færdiggøre projektregnskaber. Udarbejde et egentligt budget, sammenligne forskellen mellem det planlagte og det faktiske budget og drage endelige konklusioner.

 • Udforme regnskabsprocedurer

  Fastsætte standardmetoder og -retningslinjer til regulering af bogførings- og regnskabstransaktioner, herunder fastlæggelse af bogføringssystemet, der anvendes til registrering af finansielle transaktioner.

 • Analysere forretningsgange

  Undersøge arbejdsprocessernes bidrag til forretningsmålene og overvåge deres effektivitet og produktivitet.

 • Overvåge økonomiske konti

  Varetage den økonomiske ledelse i din afdeling, holde omkostningerne nede til kun de nødvendige udgifter, og maksimere indtjeningen for din organisation.

 • Kontrollere regnskabsbilag

  Revidere regnskabsposterne for det pågældende kvartal og år og sikre, at regnskabsoplysningerne nøjagtigt afspejler virksomhedens finansielle transaktioner.

Source: Sisyphus ODB