Profession regnskabsassistent

Regnskabsassistenter registrerer og indberetter billetregnskaber til den regnskabsfører, de arbejder med, kontrollerer indskud og udarbejder daglige rapporter og indtægter. De sørger for godkendte kreditvouchers, fører konti over returnerede checks og kommunikerer med billetudstedere vedrørende billetsystemer.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Bogføringsloven

  De metoder og bestemmelser, der indgår i processen for korrekt bogføring.

 • Afskrivning

  Den regnskabsmæssige metode til fordeling af et aktivs værdi over aktivets brugstid med henblik på fordelingen af omkostninger pr. regnskabsår og parallelt hermed at reducere aktivets værdi i virksomhedens regnskaber.

 • Procedurer i regnskabsafdeling

  De forskellige processer, funktioner, fagsprog, rolle i en organisation og andre forhold, der gør sig gældende for regnskabsafdelingen inden for en organisation, f.eks. bogføring, fakturaer, registrering og beskatning.

 • Regnskabsteknikker

  Teknikker til registrering og opsummering af forretningsaktiviteter og finansielle transaktioner samt analyse, kontrol og rapportering af resultaterne.

 • Regnskabsposter

  De finansielle transaktioner, der er registreret i en virksomheds regnskaber eller bøger, samt de metadata, der er knyttet til registreringen af sådanne data, såsom dato, beløb, berørte konti og en beskrivelse af transaktionen.

 • Skattelovgivning

  Skattelovgivning, der finder anvendelse på et bestemt specialiseringsområde, såsom importskat, offentlig beskatning osv.

Færdigheder

 • Bruge regnskabssystemer

  Anvende regnskabssystemer til registrering og forvaltning af virksomhedens regnskaber, forpligtelser og rettigheder. Anvende disse systemer til regnskabsvæsen, finansiel analyse og udarbejdelse af regnskaber.

 • Overholde vedtægtsmæssige forpligtelser

  Forstå, overholde og anvende virksomhedens vedtægtsmæssige forpligtelser i den daglige udførelse af jobbet.

 • Konstatere regnskabsfejl

  Spore konti, revidere nøjagtigheden af registreringerne og bestemme fejl med henblik på at afhjælpe dem.

 • Udføre kontoposteringer

  Allokere transaktioner på en konto ved at matche den samlede værdi, kun en del af den eller en gruppe transaktioner med den oprindelige faktura, og ved at postere finansielle oplysninger såsom rabatter, skatter eller valutakursforskelle.

 • Udarbejde foreløbig regnskabsbalance

  Sikre, at alle transaktioner registreres i selskabets regnskaber, og summere alle debiteringer og krediteringer på kontiene for at udregne balancen i regnskaberne.

 • Sørge for bogføring

  Holde styr på og færdiggøre alle formelle dokumenter, der repræsenterer en virksomheds eller et projekts økonomiske transaktioner.

 • Kontrollere regnskabsbilag

  Revidere regnskabsposterne for det pågældende kvartal og år og sikre, at regnskabsoplysningerne nøjagtigt afspejler virksomhedens finansielle transaktioner.

 • Bruge kontorsystemer

  Gøre passende og rettidig brug af kontorsystemer, der anvendes i forretningsfaciliteter, afhængigt af målet, hvad enten det drejer sig om indsamling af meddelelser, opbevaring af kundeoplysninger eller planlægning af dagsordenen. Det omfatter administration af systemer, f.eks. administration af kunderelationer, leverandørstyring, lagring og voicemail-systemer.

 • Sætte bekræftelser på regnskabstransaktioner

  Samle og sammenknytte dokumenter såsom fakturaer, kontrakter og betalingsbeviser for at understøtte de transaktioner, der er foretaget i virksomhedens bogføring.

 • Udstede fakturaer

  Udarbejde og udstede regninger til kunder og debitorer ud fra regnskabsopgørelsen til årsregnskabet. Oplyse om det skyldige beløb, forfaldsdatoen, oplysninger om beskatning og om nødvendigt supplerende oplysninger.

 • Udføre forretningsundersøgelser

  Søge og indsamle oplysninger, der er relevante for udviklingen af virksomheder på forskellige områder, som spænder fra jura, regnskab, finans til kommercielle spørgsmål.

 • Udstede salgsfakturaer

  Udarbejde fakturaen for solgte varer eller tjenesteydelser, der indeholder individuelle priser, den samlede pris og vilkårene. Gennemføre ordrebehandling for ordrer modtaget via telefon, fax og internet og beregne kundens endelige regning.

 • Følge op på tilgodehavender

  Revidere afsnittet om fordringer i årsregnskabet for at opdele de finansielle rettigheder, som virksomheden har over andre enheder. Træffe foranstaltninger for at afslutte regnskaberne og inddrive pengene.

 • Forvalte virksomhedens bankkonti

  Have et overblik over selskabets bankkonti, deres forskellige formål og administrere dem i overensstemmelse hermed, samtidig med at der holdes øje med deres saldo, rentesatser og gebyrer.

Source: Sisyphus ODB