Profession regulatory affairs manager

Regulatory affairs managere har ansvaret for lovgivningsmæssige og retlige anliggender inden for en række sektorer såsom sundheds-, energi- og banksektoren. De fører tilsyn med udviklingen af produkter og tjenester fra starten til frigivelse til markedet ved at sikre, at alt er i overensstemmelse med den lokale lovgivning og overholder de lovgivningsmæssige krav. De har erfaring i forskellige faser af lovgivningsprocessen og fungerer som grænseflade mellem erhverv og lovgivende eller regulerende regeringsorganer.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Virksomhedspolitikker

  Regelsæt, der gælder for et selskabs aktiviteter.

 • Strategisk planlægning

  Elementer, der definerer grundlaget og kernen i en organisation, såsom dens mission, vision, værdier og mål.

 • Organisationspolitikker

  Politikkerne til at nå en række mål og målsætninger vedrørende udvikling og vedligeholdelse af en organisation.

 • Forretningsanalyse

  Det forskningsområde, der vedrører identifikation af erhvervsbehov og -problemer og fastlæggelse af løsninger, der kan afbøde eller forhindre en velfungerende forretningsgang. Virksomhedsanalyse omfatter IT-løsninger, markedsudfordringer, politikudvikling og strategiske spørgsmål.

Færdigheder

 • Udvikle virksomhedsstrategier

  Skitsere, planlægge og udvikle strategier for virksomheder og organisationer med henblik på at opnå forskellige formål, f.eks. etablering af nye markeder, renovering af en virksomheds udstyr og maskiner, gennemførelse af prisstrategier osv.

 • Integrere strategisk grundlag i det daglige arbejde

  Reflektere over det strategiske grundlag for virksomhederne, dvs. deres mission, vision og værdier med henblik på at integrere dette grundlag i stillingen.

 • Garantere overholdelse af virksomhedskrav

  Garantere, at medarbejdernes aktiviteter er i overensstemmelse med virksomhedsbestemmelser som implementeret igennem retningslinjer, direktiver, politikker og programmer for kunder og virksomheder.

 • Sikre, at produkter opfylder forskrifter

  Undersøge, gennemføre og overvåge produkternes integritet og overholdelse af lovmæssige regler. Rådgive om anvendelse og overholdelse af forordninger om produkter og fremstilling.

 • Opfylde retsinstansers krav

  Sikre, at de anvendte metoder og procedurer er i overensstemmelse med lovgivningen og kravene i den juridiske ledende myndighed på området.

 • Fortolke tekniske krav

  Analysere, forstå og anvende de oplysninger, der gives om de tekniske betingelser.

 • Overvåge efterlevelse af licensaftaler

  Sikre, at licenstageren er bekendt med alle vilkår, retlige aspekter og fornyelse af den licens, der er blevet tildelt.

 • Garantere overholdelse af lovkrav

  Garantere overholdelse af etablerede og gældende standarder og lovkrav som f.eks. specifikationer, politikker, standarder eller lovgivning for det mål, som organisationerne tilstræber at opnå.

 • Identificere lovkrav

  Gennemføre forskning vedrørende gældende retlige og normative procedurer og standarder, analysere og udlede retlige krav, der gælder for organisationen, dens politikker og produkter.

 • Overvåge virksomhedspolitik

  Overvåge virksomhedens politik og foreslå forbedringer for virksomheden.

 • Udvikle organisationspolitikker

  Udvikle og føre tilsyn med gennemførelsen af politikker, der har til formål at dokumentere og beskrive procedurerne for organisationens operationer i lyset af dens strategiske planlægning.

 • Analysere lovgivning

  Analysere den eksisterende lovgivning fra en national eller lokal myndighed for at vurdere, hvilke forbedringer der kan foretages, og hvilke elementer der kan foreslås.

 • Udarbejde licensaftaler

  Gøre kontrakten klar, give tilladelse til brug af udstyr, tjenester, komponenter, applikationer og intellektuel ejendomsret.

 • Implementere strategisk planlægning

  Træffe foranstaltninger vedrørende de mål og procedurer, der er fastlagt på strategisk plan med henblik på at mobilisere ressourcer og forfølge de fastlagte strategier.

 • Rådgive om effektivitetsforbedringer

  Analysere oplysninger og detaljer om processer og produkter for at rådgive om mulige effektivitetsforbedringer, der kan gennemføres, og som vil indebære bedre udnyttelse af ressourcerne.

 • Håndhæve økonomiske politikker

  Læse, forstå og håndhæve virksomhedens overholdelse af de finansielle politikker med hensyn til alle organisationens finanspolitiske og regnskabsmæssige procedurer.

 • Sørge for, at politikker efterleves

  Sikre overholdelse af lovgivning og virksomhedsprocedurer med hensyn til sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og i offentlige rum til enhver tid. Sikre bevidsthed om og overholdelse af alle virksomhedens politikker vedrørende sundhed og sikkerhed og lige muligheder på arbejdspladsen. Udføre andre opgaver, som med rimelighed kan forlanges.

 • Organisere forretningsdokumenter

  Sammensætte dokumenter, der kommer fra en fotokopieringsmaskine, posten eller den daglige drift i en virksomhed.

 • Udvikle licensaftaler

  Sætte betingelser og vilkår for tildeling af begrænsede brugsrettigheder til ejendomme eller tjenester.

Source: Sisyphus ODB