Profession rekrutteringskonsulent

Rekrutteringskonsulenter giver arbejdsgiverne ansøgere med de nødvendige kvalifikationer i henhold til den specifikke jobprofil, der anmodes om. De tester og interviewer jobsøgende, opstiller nogle få kandidater til fremstilling for arbejdsgiverne og matcher kandidater til passende job. Rekrutteringskonsulenter opretholder forbindelser til arbejdsgiverne med henblik på at tilbyde deres tjenester på længere sigt.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Jobtilbud

  Jobmuligheder på arbejdsmarkedet, afhængigt af det pågældende økonomiske område.

 • Forvaltning af menneskelige ressourcer

  Funktionen i en organisation, der beskæftiger sig med ansættelsen af medarbejdere og optimeringen af medarbejdernes resultater.

 • Ansættelsesret

  Den lovgivning, som formidler forholdet mellem arbejdstagere og arbejdsgivere. Den vedrører arbejdstagernes rettigheder på arbejdspladsen, som er bindende i henhold til arbejdsaftalen.

 • Virksomhedspolitikker

  Regelsæt, der gælder for et selskabs aktiviteter.

 • Arbejdsmarkedslovgivning

  Lovgivning på nationalt eller internationalt plan, der regulerer arbejdsvilkår på forskellige områder mellem arbejdsmarkedets parter, såsom regeringen, arbejdstagere, arbejdsgivere og fagforeninger.

Færdigheder

 • Bruge kommunikationsteknikker

  Anvende kommunikationsteknikker, som gør det muligt for samtalepartnere at forstå hinanden bedre og kommunikere præcist ved transmission af meddelelser.

 • Lytte aktivt

  Lægge mærke til, hvad andre siger, og forstå tålmodigt, hvad der siges, stil spørgsmål hvor det er hensigtsmæssigt, og ikke afbryde på upassende tidspunkter samt være i stand til at lytte nøje til behov hos kunder, klienter, passagerer, brugere af tjenesteydelser og give løsninger i overensstemmelse hermed.

 • Dokumentere interviews

  Optage, skrive og registrere svar og oplysninger, der er indsamlet under interview, med henblik på behandling og analyse ved brug af stenografi eller teknisk udstyr.

 • Profilere mennesker

  Oprette en profil for en person ved at beskrive denne persons karakteristika, personlighed, færdigheder og motiver, ofte ved brug af oplysninger fra et interview eller spørgeskema.

 • Rekruttere medarbejdere

  Ansætte nye medarbejdere ved at afgrænse jobfunktionen, annoncere, gennemføre interview og udvælge medarbejdere i overensstemmelse med virksomhedens politik og lovgivning.

 • Aftale møder

  Fastsætte og planlægge professionelle aftaler og møder for kunder eller overordnede.

 • Bevare fortrolighed

  Overholde de regler, der gælder for videregivelse af oplysninger, bortset fra til en anden bemyndiget person.

 • Forberede på jobsamtaler

  Gøre en person parat til jobsamtaler ved at rådgive om kommunikation, kropssprog og udseende, gennemgå ofte stillede spørgsmål og identificere personlige og professionelle styrker og svagheder.

 • Varetage rekrutteringsopgaver

  Tiltrække, screene, udvælge og ansætte personer egnet til et arbejde.

 • Interviewe personer

  Interviewere personer under en række forskellige omstændigheder.

 • Finde frem til kundebehov

  Brug passende spørgsmål og aktiv lytning til at identificere kundernes forventninger, ønsker og krav alt efter produkt og tjenester.

 • Pleje forbindelser med kunder

  Opbygge et varigt og meningsfyldt forhold til kunderne for at sikre tilfredshed og loyalitet ved at yde præcis og venlig rådgivning og støtte, levere kvalitetsprodukter og -tjenester og ved at give information efter salget og levere eftersalgsservice.

 • Kommunikere via telefonen

  Holde kontakt via telefon ved at foretage og besvare opkald på en rettidig, professionel og høflig måde.

 • Sørge for beskyttelse af brugernes privatliv

  Respektere og bevare kundens værdighed og privatliv, beskytte vedkommendes fortrolige oplysninger og klart forklare politikken om fortrolighed over for kunden og andre involverede parter.

 • Udvikle et fagligt netværk

  Nå ud til og mødes med folk i en professionel kontekst. Finde et fælles grundlag og bruge dine kontakter til gavn for begge parter. Holde styr på folk i dit eget professionelle netværk og holde dig opdateret om deres aktiviteter.

Source: Sisyphus ODB