Profession rekvisitør

Rekvisitører opsætter, forbereder, kontrollerer og vedligeholder genstande anvendt på scenen af skuespillere eller andre mindre mobile genstande kaldet rekvisitter. De samarbejder med mandskabet om at losse, etablere sig og forberede rekvisitterne. Under en forestilling anbringer de rekvisitterne, overdrager dem til eller modtager dem fra skuespillerne.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Færdigheder

 • Tilpasse sig kunstneres kreative behov

  Arbejde med kunstnere og søge at forstå den kreative vision og tilpasse sig den. Udnytte dine evner og færdigheder fuldt ud for at opnå det bedst mulige resultat.

 • Arbejde sikkert med maskiner

  Kontrollere og på en sikker måde betjene maskiner og udstyr, der kræves til ens arbejde i overensstemmelse med manualer og instruktioner.

 • Fastlægge metoder til opbygning af rekvisitter

  Beslutte, hvordan de nødvendige rekvisitter skal opbygges og dokumentere processen.

 • Sikre kulissers visuelle kvalitet

  Besigtige og ændre landskab og rekvisitter for at sikre, at den visuelle kvalitet er optimal i forhold til tid, budget og arbejdskraft.

 • Indbygge anordninger i rekvisitter

  Indbygge mekaniske eller elektriske anordninger i rekvisitter.

 • Arbejde med respekt for egen sikkerhed

  Anvende sikkerhedsreglerne i overensstemmelse med uddannelse og instruktion og være baseret på en solid forståelse af forebyggende foranstaltninger og risici for din egen personlige sundhed og sikkerhed.

 • Administrere personlig faglig udvikling

  Tage ansvar for livslang læring og løbende faglig udvikling. Deltage i læring for at støtte og ajourføre de faglige kvalifikationer. Udpege prioriterede områder for faglig udvikling baseret på overvejelser om egen praksis og gennem kontakt med ligestillede og interessenter.

 • Bruge personlige værnemidler

  Gøre brug af beskyttelsesudstyr i henhold til uddannelse, instruktion og manualer. Besigtige udstyret og anvende det konsekvent.

 • Arbejde ergonomisk

  Anvende ergonomiske principper i tilrettelæggelsen af arbejdspladsen, samtidig med at udstyr og materialer håndteres manuelt.

 • Klargøre sceneeffekter

  Tilberede fødevarer til scenen, blod og andre effekter.

 • Organisere ressourcer til kunstnerisk produktion

  Koordinere menneskelige, materielle og kapitalmæssige ressourcer inden for kunstneriske produktioner baseret på den givne dokumentation, f.eks. scripts.

 • Vedligeholde rekvisitter

  Kontrollere, vedligeholde og repareres rekvisitter.

 • Oversætte kunstneriske koncepter til tekniske designs

  Samarbejde med det kunstneriske team for at lette overgangen fra den kreative vision og de kunstneriske koncepter til et teknisk design.

 • Arrangere rekvisitter rettidigt

  Sørge for, at rekvisitterne befinder sig på scenen eller stedet i overensstemmelse med tidsplanen.

 • Udvikle rekvisiteffekter

  Arbejde med kreativt personale med henblik på at udvikle særlige effekter, der omfatter rekvisitter, som anvender mekaniske eller elektriske anordninger. Rådgive om gennemførlighed og udvikle de nødvendige rekvisiteffekter.

 • Designe rekvisitter

  Tegne skitser af rekvisitterne og definere materialer og byggemetoder

 • Skifte rekvisitter

  Indstille, fjerne eller flytte rekvisitter under et sceneskift.

 • Arbejde sikkert med mobile elektriske systemer under opsyn

  Træffe de nødvendige forholdsregler, samtidig med at der sørges for midlertidig fordeling af strøm til præstations- og kunstdriftsformål under tilsyn.

 • Forstå kunstnerisk koncept

  Fortolke en kunstners udtryk eller demonstration af deres kunstnerisk koncept, oprindelse og processer og stræbe efter at dele deres syn.

 • Forhindre brand i et forestillingsmiljø

  Tage skridt til at forebygge brand i et forestillingsmiljø. Sørge for, at pladsen er i overensstemmelse med reglerne for brandsikring, med sprinklere og brandslukkere installeret, hvor det er nødvendigt. Sørge for, at personalet er bekendt med brandforebyggelsesforanstaltningerne.

 • Lægge rekvisitter frem

  Arrangere rekvisitter på scenen til forberedelse af en forestilling.

 • Sikre den kunstneriske kvalitet af en forestilling

  Observere showet, forudse og reagere på eventuelle tekniske problemer, og sikre en optimal kunstnerisk kvalitet.

 • Tilpasse rekvisitter

  Tilpasse eksisterende rekvisitter til brug i en bestemt produktion.

 • Klargøre personligt arbejdsmiljø

  Rette indstillinger eller positioner for dine arbejdsinstrumenter og tilpasse dem, inden driften påbegyndes.

 • Bruge teknisk dokumentation

  Forstå og bruge teknisk dokumentation i den overordnede tekniske proces.

 • Håndtere sceneeffekter

  Forberede og betjene sceneeffekter, opstille og omskifte rekvisitter under prøver og liveoptræden.

Source: Sisyphus ODB