Profession rekvisitfremstiller

Rekvisitfremstillere konstruerer, bygger, forbereder, tilpasser og vedligeholder rekvisitter til anvendelse på scenen og til optagelse af film eller tv-programmer. Rekvisitter kan være simple efterligninger af genstande i det virkelige liv, eller de kan omfatte elektroniske, pyrotekniske eller andre effekter. Deres arbejde er baseret på kunstnerisk vision, skitser og tegninger. De arbejder tæt sammen med de designere, der er involveret i produktionen.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Færdigheder

 • Bruge personlige værnemidler

  Gøre brug af beskyttelsesudstyr i henhold til uddannelse, instruktion og manualer. Besigtige udstyret og anvende det konsekvent.

 • Holde sig ajour med tendenser

  Overvåge og følge nye tendenser og den seneste udvikling inden for specifikke sektorer.

 • Arbejde med respekt for egen sikkerhed

  Anvende sikkerhedsreglerne i overensstemmelse med uddannelse og instruktion og være baseret på en solid forståelse af forebyggende foranstaltninger og risici for din egen personlige sundhed og sikkerhed.

 • Administrere personlig faglig udvikling

  Tage ansvar for livslang læring og løbende faglig udvikling. Deltage i læring for at støtte og ajourføre de faglige kvalifikationer. Udpege prioriterede områder for faglig udvikling baseret på overvejelser om egen praksis og gennem kontakt med ligestillede og interessenter.

 • Vedligeholde teaterudstyr

  Kontrollere, vedligeholde og reparere værktøjer og maskiner, der anvendes på scenen, f.eks. lysudstyr, scenearrangementer eller maskineri til sceneskift.

 • Bygge rekvisitter

  Bygge rekvisitter af en række materialer i samarbejde med designmedarbejderne til skabelse af passende rekvisitter til produktionen.

 • Indbygge anordninger i rekvisitter

  Indbygge mekaniske eller elektriske anordninger i rekvisitter.

 • Vedligeholde rekvisitter

  Kontrollere, vedligeholde og repareres rekvisitter.

 • Klargøre personligt arbejdsmiljø

  Rette indstillinger eller positioner for dine arbejdsinstrumenter og tilpasse dem, inden driften påbegyndes.

 • Udvikle rekvisiteffekter

  Arbejde med kreativt personale med henblik på at udvikle særlige effekter, der omfatter rekvisitter, som anvender mekaniske eller elektriske anordninger. Rådgive om gennemførlighed og udvikle de nødvendige rekvisiteffekter.

 • Forhindre brand i et forestillingsmiljø

  Tage skridt til at forebygge brand i et forestillingsmiljø. Sørge for, at pladsen er i overensstemmelse med reglerne for brandsikring, med sprinklere og brandslukkere installeret, hvor det er nødvendigt. Sørge for, at personalet er bekendt med brandforebyggelsesforanstaltningerne.

 • Arbejde sikkert med kemikalier

  Træffe de nødvendige foranstaltninger til opbevaring, anvendelse og bortskaffelse af kemiske produkter.

 • Følge en arbejdsplan

  Forvalte den række af aktiviteter, der er nødvendige for at gennemføre arbejdet med de aftalte frister, ved at følge en arbejdsplan.

 • Tilpasse sig kunstneres kreative behov

  Arbejde med kunstnere og søge at forstå den kreative vision og tilpasse sig den. Udnytte dine evner og færdigheder fuldt ud for at opnå det bedst mulige resultat.

 • Tilpasse rekvisitter

  Tilpasse eksisterende rekvisitter til brug i en bestemt produktion.

 • Oversætte kunstneriske koncepter til tekniske designs

  Samarbejde med det kunstneriske team for at lette overgangen fra den kreative vision og de kunstneriske koncepter til et teknisk design.

 • Arbejde sikkert med maskiner

  Kontrollere og på en sikker måde betjene maskiner og udstyr, der kræves til ens arbejde i overensstemmelse med manualer og instruktioner.

 • Afslutte projekt inden for budgettet

  Sørge for at holde sig inden for budgettet. Tilpasse arbejde og materialer til budgettet.

 • Vedligeholde værkstedsområde

  Sørg for, at dit værkstedsområde er i driftsklar stand og rent.

 • Arbejde sikkert med mobile elektriske systemer under opsyn

  Træffe de nødvendige forholdsregler, samtidig med at der sørges for midlertidig fordeling af strøm til præstations- og kunstdriftsformål under tilsyn.

 • Fortolke kunstneriske intentioner

  Fortolke ophavsmandens kunstneriske intentioner.

 • Arbejde ergonomisk

  Anvende ergonomiske principper i tilrettelæggelsen af arbejdspladsen, samtidig med at udstyr og materialer håndteres manuelt.

 • Forstå kunstnerisk koncept

  Fortolke en kunstners udtryk eller demonstration af deres kunstnerisk koncept, oprindelse og processer og stræbe efter at dele deres syn.

 • Fastlægge metoder til opbygning af rekvisitter

  Beslutte, hvordan de nødvendige rekvisitter skal opbygges og dokumentere processen.

Source: Sisyphus ODB