Profession repetitør

Repetitører ledsager udøvende kunstnere, sædvanligvis sangere, idet de følger instrukser fra dirigenter med henblik på at lede prøver og vejlede kunstnerne i øveprocessen.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Musikteori

  De indbyrdes forbundne begreber, der udgør den teoretiske baggrund for musik.

 • Intellektuel ejendomsret

  De forordninger, der regulerer rettighederne til beskyttelse af intellektuel ejendom mod ulovlig krænkelse.

 • Musiklitteratur

  Litteratur om musikteori, særlige musikarter, perioder, komponister eller musikere eller specifikke musikalske værker. Dette omfatter forskellige materialer såsom magasiner, tidsskrifter, bøger og litteratur.

 • Arbejdsmarkedslovgivning

  Lovgivning på nationalt eller internationalt plan, der regulerer arbejdsvilkår på forskellige områder mellem arbejdsmarkedets parter, såsom regeringen, arbejdstagere, arbejdsgivere og fagforeninger.

Færdigheder

 • Deltage i musikstudieoptagelser

  Deltage i optagelser i musikstudier.

 • Transponere musik

  Transponere musik til en alternativ nøgle, samtidig med at den oprindelige tonestruktur bevares.

 • Promovere dig selv

  Markedsføre egne styrker med hensyn til færdigheder og viden.

 • Skrive musikpartiturer

  Skrive musikpartiturer til orkestre, ensembler eller individuelle instrumentalister ved anvendelse af viden om musikteori og musikhistorie. Anvende instrumental og vokale evner.

 • Læse musikpartiturer

  Læse musikpartituet under prøver og liveoptræden.

 • Administrere personlig faglig udvikling

  Tage ansvar for livslang læring og løbende faglig udvikling. Deltage i læring for at støtte og ajourføre de faglige kvalifikationer. Udpege prioriterede områder for faglig udvikling baseret på overvejelser om egen praksis og gennem kontakt med ligestillede og interessenter.

 • Spille musikinstrumenter

  Håndtere specialbyggede eller improviserede instrumenter til produktion af musiklyde.

 • Sørge for sikre arbejdsforhold inden for de udøvende kunstarter

  Kontrollere de tekniske aspekter af dit arbejdsområde, kostumer, rekvisitter osv. Eliminere potentielle farer på dit arbejdsområde eller forestilling. Aktivt gribe ind i tilfælde af ulykke eller sygdom.

 • Analysere partitur

  Analysere et musikstykkes partitur, form, temaer og struktur.

 • Arbejde med respekt for egen sikkerhed

  Anvende sikkerhedsreglerne i overensstemmelse med uddannelse og instruktion og være baseret på en solid forståelse af forebyggende foranstaltninger og risici for din egen personlige sundhed og sikkerhed.

 • Udføre musikimprovisationer under terapi

  Improvisere musik som en reaktion på, hvad patienten kommunikerer med, for at styrke den individuelle karakter af forholdet mellem terapeut og patient. Improvisere instrumentalt eller fysisk for at imødekomme kundens terapeutiske behov.

 • Udvælge musik til træning

  Vælge passende musik til at hjælpe optrædende med at nå et kunstnerisk mål inden for dans, sang eller andre musikalske udfoldelser.

 • Håndtere kunstnerisk karriere

  Præsentere dig selv og din kunstneriske tilgang. Positionere dit arbejde på målmarkeder. Fremme og markedsføre dig selv og dit arbejde.

 • Udvikle en coachingstil

  Udvikle en stil for coaching af enkeltpersoner eller grupper, der sikrer, at alle deltagere føler sig godt tilpas, og er i stand til at tilegne sig de færdigheder og kompetencer, der er nødvendige i forbindelse med coaching på en positiv og produktiv måde.

 • Forberede prøver

  Træffe afgørelse om indholdet af en prøve. Selv dykke ned i det koreografiske materiale og andre dele af værket. Samle de nødvendige tekniske og materielle ressourcer og bidrage til etableringen af øvelokalet.

 • Studere musik

  Studere originale musikstykker for at få et godt kendskab til musikteori og -historie.

 • Arbejde med et bredt spektrum af personligheder

  Være fleksible og arbejde sammen med en bred vifte af personligheder.

 • Læse manuskripter

  Læse et teater- eller filmmanuskript, ikke kun som litteratur, men identificere handlinger, følelsestilstande, udvikling af karakterer, situationer, forskellige sæt og locations osv.

 • Opstille retningslinjer for de optrædendes træning

  Organisere træning for de optrædende ved at fastlægge mål for denne. Føre tilsyn med de optrædende træning.

Source: Sisyphus ODB