Profession restaurator

Restauratorer arbejder med henblik på at foretage korrigerende indgreb baseret på en vurdering af de æstetiske, historiske og videnskabelige karakteristika for kunstgenstande. De er afgørende for kunstværkernes strukturelle stabilitet og imødegår problemer med kemisk og fysisk forringelse.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Museumsdatabaser

  Værktøjer og processer, der indgår arbejdet med museumsdatabaser.

Færdigheder

 • Udvikle løsninger på problemer

  Løse problemer, der opstår i forbindelse med planlægning, prioritering, organisation, ledelse/facilitering af handling og evaluering af resultater. Anvende systematiske indsamlingsprocesser, analysere og sammenfatte oplysninger med henblik på at evaluere den nuværende praksis og skabe nye opfattelser af praksis.

 • Koordinere driftsaktiviteter

  Synkronisere driftspersonellets aktiviteter og ansvarsområder for at sikre, at en organisations ressourcer anvendes mest effektivt med henblik på at nå de fastsatte mål.

 • Bruge IKT-ressourcer til at løse arbejdsrelaterede opgaver

  Kunne vælge og anvende IKT-ressourcer til at løse relaterede opgaver

 • Sørge for udstillingens sikkerhed

  Garantere sikkerheden af udstillingsmiljø og af artefakter ved at anvende sikkerhedsanordninger.

 • Udvælge restaureringsaktiviteter

  Fastlægge restaureringsbehov og -krav og planlægge aktiviteterne. Overveje de ønskede resultater, det nødvendige interventionsniveau, vurdering af alternativer, begrænsninger for handlinger, interessenternes behov, mulige risici og fremtidige muligheder.

 • Restaurere kunst ved brug af videnskabelige metoder

  Omhyggeligt gennemgå kunstværker og artefakter ved at anvende videnskabelige redskaber som f.eks. røntgenudstyr og visuelle redskaber til at definere årsagerne til forringelsen. Analysere muligheden for at genetablere disse genstande på en måde, der kan genetablere den oprindelige form eller tilstand.

 • Yde rådgivning om konservering

  Udarbejde retningslinjer for behandling, beskyttelse og vedligeholdelse af genstande og give professionel rådgivning om muligt restaureringsarbejde.

 • Anvende restaureringsteknikker

  Udvælge og anvende passende restaureringsteknikker med henblik på at opfylde de krævede restaureringsmål. Dette omfatter forebyggende foranstaltninger, afhjælpende foranstaltninger, restaureringsprocesser og forvaltningsprocedurer.

 • Vurdere bevaringsbehov

  Vurdere og opstille en liste over behov for bevaring/genopretning i forbindelse med den nuværende og planlagte fremtidige anvendelse.

 • Evaluere restaureringsprocedurer

  Evaluere resultaterne af bevarelses- og restaureringsprocedurer. Evaluere risikograd, behandlingens succes og formidle resultaterne.

Source: Sisyphus ODB