Profession retsassistent

Retsassistenter udfører administrative og assisterende opgaver for retten og dommerne. De er udpeget til at acceptere eller afvise ansøgninger om uformel stadfæstelse af testamente og uformel udnævnelse af en personlig repræsentant. De forvalter sagskonti og behandler officielle dokumenter. Retsassistenter udfører en hjælpefunktion i forbindelse med en retssag, f.eks. ved at give meddelelse om sagerne, der skal behandles, at identificere parterne, at tage notater og registrere dommerens kendelser.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Civilproces

  De retlige procedurer og standarder, som retter følger i civile retssager.

 • Regnskabsteknikker

  Teknikker til registrering og opsummering af forretningsaktiviteter og finansielle transaktioner samt analyse, kontrol og rapportering af resultaterne.

 • Domstolsprocedurer

  De regler, der gælder i forbindelse med behandlingen af en retssag og under retsmøderne, og hvordan disse handlinger forløber.

Færdigheder

 • Besvare forespørgsler

  Besvare forespørgsler og anmodninger om oplysninger fra andre organisationer og borgere.

 • Bistå dommer

  Bistå dommeren ved retsmøder for at sikre, at dommeren har adgang til alle nødvendige sagsakter, hjælpe med at opretholde ro og orden, sørge for dommerens velbefindende, og sikre, at mødet forløber uden komplikationer.

 • Kompilere juridiske dokumenter

  Kompilere og indsamle juridiske dokumenter fra en specifik sag med henblik på at støtte en undersøgelse eller i forbindelse med et søgsmål på en måde, der er i overensstemmelse med lovgivningen, og sikre, at fortegnelser vedligeholdes korrekt.

 • Registrere domstolsprocedurer

  Registrere alle de oplysninger, der er nødvendige for korrekt registrering under retsmøder, såsom de tilstedeværende, sagen, de fremlagte beviser, den idømte straf og andre vigtige spørgsmål, der blev rejst under retsmødet.

 • Vedligeholde logbøger

  Føre de påkrævede logbøger i overensstemmelse med praksis og i etablerede formater.

 • Bevare fortrolighed

  Overholde de regler, der gælder for videregivelse af oplysninger, bortset fra til en anden bemyndiget person.

 • Administrere regnskaber

  Forvalte en organisations regnskaber og økonomiske aktiviteter, føre tilsyn med, at alle dokumenter opbevares korrekt, at alle oplysninger og beregninger er korrekte, og at der træffes passende afgørelser.

 • Håndtere bevismateriale

  Håndtere bevismateriale af betydning for en sag på en måde, der er lovmedholdeligt, således at dets tilstand ikke påvirkes, og det sikres, at der ikke er blevet manipuleret med det, og at det er anvendeligt i sagen.

Source: Sisyphus ODB