Profession retsskriver

Retsskrivere nedskriver med tekstbehandlere eller andet programmel hvert enkelt ord udtalt i retssalen. De udskriver de høringer, der finder sted i retten, med henblik på at udstede retssagens officielle høringer. De giver mulighed for, at sagen kan undersøges nærmere af parterne på en nøjagtig måde.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Stenografi

  Indfangning af tale i sin helhed, navnlig af betydninger og relevante enkeltheder i skriftlig form.

 • Domstolsprocedurer

  De regler, der gælder i forbindelse med behandlingen af en retssag og under retsmøderne, og hvordan disse handlinger forløber.

 • Grammatik

  Sættet af strukturelle regler for sætninger, ordforbindelser og ord på et givet naturligt sprog.

 • Transskriptionsmetoder

  De metoder, der anvendes til hurtigt at gengive det talte sprog, som f.eks. stenografi.

 • Stavning

  Regler vedrørende ordenes stavning.

 • Juridisk terminologi

  Særlige betegnelser og udtryk, der anvendes på det retlige område.

Færdigheder

 • Bruge stenotypimaskiner

  Kende til indstillingen af nøgler i stenotypimaskiner, og forstå fonetikken af ord og stavelser, der er repræsenteret i disse typer maskiner, så der kan skrives med høj hastighed.

 • Levere skriftligt indhold

  Kommunikere information i skriftlig form via digitale eller trykte medier alt efter målgruppens behov. Strukturere indholdet i henhold til specifikationer og standarder. Anvende grammatiske og retstavningsregler.

 • Bevare fortrolighed

  Overholde de regler, der gælder for videregivelse af oplysninger, bortset fra til en anden bemyndiget person.

 • Konvertere dokumenter fra analogt format til digitalt

  Indlæse analoge dokumenter og omdanne dem til digitalt format ved hjælp af specialiseret hardware og software.

 • Skrive fejlfrie dokumenter

  Skrive dokumenter og generelt skriftligt indhold og undgå grammatiske eller stavefejl. Skrive dokumenter hurtigt, uden at det går ud over kvaliteten af resultaterne.

 • Bruge blindskriftsteknikker

  Kende, anvende og skrive dokumenter, tekster og indhold generelt uden at se på tastaturet. Anvende teknikker til at skrive dokumenter på en sådan måde.

 • Registrere domstolsprocedurer

  Registrere alle de oplysninger, der er nødvendige for korrekt registrering under retsmøder, såsom de tilstedeværende, sagen, de fremlagte beviser, den idømte straf og andre vigtige spørgsmål, der blev rejst under retsmødet.

 • Bruge stenografi

  Anvend stenografi som en metode til at indfange talte ord i skriftlig form. Bruge stenografi i skriftlige tekster til at gengive akronymer og relevante oplysninger, der skal udtrykkes på en sådan måde.

 • Anvende grammatik- og retstavningsregler

  Anvende reglerne for retstavning og grammatik og sikre sammenhæng i tekster.

 • Bruge computerprogram til stenografi

  Anvende computersoftware til stenografi til at skrive og oversætte stenografi og omdanne dette til almindelige læsbare udskrifter.

Source: Sisyphus ODB