Profession retsvagt

Retsvagter holder ro og orden i retssale. De transporterer lovovertrædere til og fra retssalen, sørger for, at de nødvendige forsyninger er til stede i retslokalet og efterser lokalerne og undersøger enkeltpersoner for at sikre, at der ikke er nogen trusler. De åbner og lukker også retssalen og indkalder vidner.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Domstolsprocedurer

  De regler, der gælder i forbindelse med behandlingen af en retssag og under retsmøderne, og hvordan disse handlinger forløber.

Færdigheder

 • Bistå dommer

  Bistå dommeren ved retsmøder for at sikre, at dommeren har adgang til alle nødvendige sagsakter, hjælpe med at opretholde ro og orden, sørge for dommerens velbefindende, og sikre, at mødet forløber uden komplikationer.

 • Sørge for ro i retssalen

  Sørge for, at der er ro i retssalen under en forhandling.

 • Sikre den offentlige sikkerhed

  Implementere de relevante procedurer og strategier og gøre brug af korrekt udstyr til fremme af lokale eller nationale sikkerhedstjenester til beskyttelse af data, personer, institutioner og ejendom.

 • Kortlægge sikkerhedstrusler

  Identificere sikkerhedstrusler i forbindelse med undersøgelser, inspektioner eller patruljer og træffe de nødvendige foranstaltninger for at minimere eller neutralisere truslen.

 • Ledsage anklagede

  Eskortere mistænkte og kendte gerningsmænd fra et område til et andet, f.eks. i et fængsel eller fra en celle til en retssag, for at sikre, at de ikke undslipper, at de ikke er voldelige, eller på anden måde overskrider grænserne for acceptabel adfærd, og for at kunne reagere på eventuelle nødsituationer.

 • Sikre, at udstyr er tilgængeligt

  Sikre, at det nødvendige udstyr leveres og er klar til brug, før procedurer påbegyndes.

 • Tilbageholde personer

  Begrænse eller kontrollere personer, der overtræder bestemmelserne om acceptabel adfærd, og som udgør en trussel mod andre, og som udfører voldshandlinger, for at sikre, at personen ikke er i stand til at gå videre med denne negative adfærd, og for at beskytte andre.

 • Indkalde vidner

  Indkalde vidner under retsmøder på det passende tidspunkt, når det er tid til deres afhøring eller fremlæggelse af deres udsagn i overensstemmelse med domstolsbestemmelserne.

 • Vedligeholde logbøger

  Føre de påkrævede logbøger i overensstemmelse med praksis og i etablerede formater.

 • Håndtere konflikter

  Mægle i konflikter og spændte situationer ved at optræde som mellemled mellem parter, f.eks. tjenestebrugere, andre vigtige, som familier, og institutioner ved at stræbe efter at nå til enighed, forliges og løse problemer.

Source: Sisyphus ODB