Profession revisor inden for offentlig forvaltning

Revisorer inden for offentlig forvaltning leder finansafdelingen i en statslig institution. De styrer institutionens økonomiske forvaltning, udgifter og indtægter samt overholdelsen af skattelovgivningen og andre finansielle bestemmelser. De udfører administrative opgaver for at sikre, at der føres fortegnelser, udvikler planer for budgetforvaltning og udfærdiger finansielle prognoser.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Finansielle prognoser

  Det værktøj, der anvendes til at foretage skattemæssig økonomistyring med henblik på at identificere indtægtstendenserne og de anslåede økonomiske betingelser.

 • Skattelovgivning

  Skattelovgivning, der finder anvendelse på et bestemt specialiseringsområde, såsom importskat, offentlig beskatning osv.

 • Offentlige finanser

  Regeringens økonomiske indflydelse og funktionen af de offentlige indtægter og udgifter.

 • Regnskabsteknikker

  Teknikker til registrering og opsummering af forretningsaktiviteter og finansielle transaktioner samt analyse, kontrol og rapportering af resultaterne.

 • Budgetprincipper

  Principperne for udarbejdelse af overslag over og planlægning af erhvervsaktiviteter, udarbejdelse af det almindelige budget og udarbejdelse af rapporter.

Færdigheder

 • Udarbejde et regnskab

  Færdiggøre projektregnskaber. Udarbejde et egentligt budget, sammenligne forskellen mellem det planlagte og det faktiske budget og drage endelige konklusioner.

 • Udvikle kundekontostrategi

  Oprette de strategiske mål og tiltag for fremtidig interaktion med en kunde for organisationen.

 • Kontrollere finansielle ressourcer

  Føre tilsyn med og kontrollere budgetter og finansielle ressourcer, der sikrer en forsvarlig forvaltning af virksomhedens ledelse.

 • Kontrollere offentlige udgifter

  Kontrollere de finansielle procedurer i en statslig organisation, der beskæftiger sig med budget og ressourcefordeling og udgifter for at sikre, at der ikke opstår fejl, og at der ikke forekommer mistænkelig aktivitet i forbindelse med håndteringen af finansielle regnskaber, og at udgifterne er i overensstemmelse med de finansielle behov og overslag.

 • Kontrollere offentlige indtægter

  Besigtige de midler, der er til rådighed for en national eller lokal myndighed, f.eks. skatteindtægter, for at sikre, at indkomsten er i overensstemmelse med forventningerne dertil, at der ikke begås fejl, og at der ikke er nogen mistænkelig aktivitet ved håndteringen af de offentlige finanser.

 • Udføre regnskabsrevisioner

  Evaluere og overvåge den finansielle sundhed, driften og de finansielle bevægelser, der er angivet i selskabets regnskaber. Revision af regnskabsmateriale for at sikre forvaltning og ledelse.

 • Overvåge økonomiske konti

  Varetage den økonomiske ledelse i din afdeling, holde omkostningerne nede til kun de nødvendige udgifter, og maksimere indtjeningen for din organisation.

Source: Sisyphus ODB