Profession revisor

Revisorer indsamler og undersøger finansielle data for kunder, organisationer og virksomheder. De sikrer, at de finansielle data vedligeholdes korrekt og er uden fejlinformation som følge af fejl eller svig, at de giver mening, og at de har retlig gyldighed. De gennemgår udlåns- og kreditpolitikker eller tal i databaser og dokumenter, evaluerer, rådfører sig med og bistår om nødvendigt kilden til transaktionen. På baggrund af deres gennemgang af kundens finansielle forvaltning erklærer de over for en organisations eller virksomheds aktionærer, interessenter og bestyrelse, at alt er i orden.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Regnskab

  Dokumentation og behandling af data vedrørende finansielle aktiviteter.

 • Regnskabsanalyse

  En proces til vurdering af de finansielle muligheder, midler og status for en virksomhed eller enkeltperson ved at analysere regnskaber og rapporter med henblik på at træffe velbegrundede forretningsmæssige eller finansielle beslutninger.

 • Procedurer i regnskabsafdeling

  De forskellige processer, funktioner, fagsprog, rolle i en organisation og andre forhold, der gør sig gældende for regnskabsafdelingen inden for en organisation, f.eks. bogføring, fakturaer, registrering og beskatning.

 • Regnskabsteknikker

  Teknikker til registrering og opsummering af forretningsaktiviteter og finansielle transaktioner samt analyse, kontrol og rapportering af resultaterne.

 • Selskabsret

  De juridiske regler, der gælder for, hvordan interessenter i erhvervslivet (f.eks. aktionærer, ansatte, direktører, forbrugere osv.) interagerer med hinanden, og hvilke forpligtelser selskaber har overfor deres interessenter.

 • Procedurer i finansafdeling

  De forskellige procedurer, funktioner, fagsprog, roller i en organisation og andre forhold, der gør sig gældende for den finansielle afdeling i en organisation. Forståelse af årsregnskaber, investeringer, oplysningspolitik osv.

 • Regnskabsposter

  De finansielle transaktioner, der er registreret i en virksomheds regnskaber eller bøger, samt de metadata, der er knyttet til registreringen af sådanne data, såsom dato, beløb, berørte konti og en beskrivelse af transaktionen.

 • økonomi

  Økonomiske principper og praksisser, finansielle markeder og råvaremarkeder, bankvæsen og analyse af finansielle data.

Færdigheder

 • Udarbejde revisionsrapporter

  Indsamle oplysninger om revisionsresultater fra regnskaber og finansiel forvaltning med henblik på at udarbejde rapporter, påpege muligheder for forbedring og bekræfte overensstemmelse.

 • Bevare fortrolighed

  Overholde de regler, der gælder for videregivelse af oplysninger, bortset fra til en anden bemyndiget person.

 • Analysere finansiel risiko

  Identificere og analysere risici, der kan påvirke en organisation eller en person økonomisk, såsom kredit- og markedsrisici, og foreslå løsninger til dækning af disse risici.

 • Kontrollere selvangivelser

  Kontrollere de dokumenter, der angiver skattetilsvaret og som ikke automatisk tilbageholdes i lønnen for at sikre, at der betales de korrekte skatter skattepligtige personer og organisationer.

 • Kontrollere finansielle ressourcer

  Føre tilsyn med og kontrollere budgetter og finansielle ressourcer, der sikrer en forsvarlig forvaltning af virksomhedens ledelse.

 • Indhente finansielle oplysninger

  Indsamle oplysninger om værdipapirer, markedsforhold, statslige forordninger og den finansielle situation, mål og behov hos kunder eller virksomheder.

 • Præsenterer rapporter

  Vise resultater, statistikker og konklusioner til et publikum på en transparent og enkel måde.

 • Tilrettelægge revision

  Tilrettelægge en systematisk gennemgang af bogføringer, regnskab, dokumenter og vouchere for at fastslå, i hvilket omfang regnskabet giver et retvisende billede, og for at sikre, at regnskabsbøgerne vedligeholdes korrekt i overensstemmelse med lovgivningen.

 • Kontrollere regnskabsbilag

  Revidere regnskabsposterne for det pågældende kvartal og år og sikre, at regnskabsoplysningerne nøjagtigt afspejler virksomhedens finansielle transaktioner.

 • Stille spørgsmål med henvisning til dokumenter

  Revidere og formulere spørgsmål til dokumenter generelt. Undersøge fuldstændigheden, foranstaltninger angående fortrolighed, dokumentets stil og specifikke instrukser om at håndtere dokumenter.

 • Fortolke årsregnskaber

  Læse, forstå og fortolke nøgleposterne og -indikatorerne i årsregnskaber. Udtrække de vigtigste oplysninger fra årsregnskaber afhængigt af behovene og integrere disse oplysninger i udarbejdelsen af afdelingens planer.

 • Udføre regnskabsrevisioner

  Evaluere og overvåge den finansielle sundhed, driften og de finansielle bevægelser, der er angivet i selskabets regnskaber. Revision af regnskabsmateriale for at sikre forvaltning og ledelse.

 • Overvåge bankvirksomhed

  Føre tilsyn med og gennemgå bankaktiviteter, såsom långivning og andre transaktioner, for at sikre lovligheden af disse handlinger.

 • Udvikle en revisionsplan

  Definere alle organisatoriske opgaver (tid, sted og rækkefølge) og udarbejde en tjekliste vedrørende de emner, der skal revideres.

Source: Sisyphus ODB