Profession revisorassistent

Revisorassistenter indsamler og undersøger finansielle data, f.eks. lageropgørelser, for organisationer og virksomheder og sikrer, at de er korrekte og ordentligt vedligeholdt, og at de går op. De reviderer tallene i databaser og dokumenter, evaluerer, rådfører sig med og bistår om nødvendigt kilden til transaktionen, hvilket omfatter bogholdere, ledere eller andre kontormedarbejdere.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Auditteknikker

  De teknikker og metoder, der understøtter en systematisk og uafhængig undersøgelse af data, politikker, drift og resultater ved hjælp af computerstøttede revisionsværktøjer og -teknikker (CAAT) såsom regneark, databaser, statistisk analyse og business intelligence-software.

Færdigheder

 • Sikre, at virksomheden altid er parat til revision

  Sikre, at standarder og krav løbende overholdes, f.eks. ved at ajourføre certificeringer og overvåge aktiviteter for at sikre, at de korrekte procedurer følges, så der kan foretages revision uden problemer og der ikke kan identificeres negative forhold.

 • Følge skriftlige instrukser

  Følge skriftlige anvisninger for at udføre en opgave eller gennemføre en trinvis procedure.

 • Forberede revisionsaktiviteter

  Udarbejde en revisionsplan, der omfatter både forudgående audit og attesteringsrevisioner. Kommunikere med de forskellige processer for at gennemføre de forbedringstiltag, der fører til certificering.

 • Udføre kontoropgaver

  Udføre administrative opgaver såsom arkivere, maskinskrive rapporter og opretholde korrespondance.

 • Konstatere regnskabsfejl

  Spore konti, revidere nøjagtigheden af registreringerne og bestemme fejl med henblik på at afhjælpe dem.

 • Samarbejde med ledere

  Samarbejde med ledere i andre afdelinger med henblik på at sikre effektiv service og kommunikation, dvs. salg, planlægning, indkøb, handel, distribution og teknik.

 • Etablere forretningsforbindelser

  Etablere et positivt, langsigtet forhold mellem organisationer og interesserede tredjeparter såsom leverandører, distributører, aktionærer og andre interessenter for at informere dem om organisationen og dens mål.

 • Skrive arbejdsrelaterede rapporter

  Udarbejde arbejdsrelaterede rapporter, der understøtter effektiv forvaltning af forbindelser og en høj standard for dokumentation og registrering. Skrive og forelægge resultater og konklusioner på en klar og forståelig måde, så de er forståelige for ikke sagkyndige modtagere.

 • Behandle angivne instrukser

  Behandle instruktioner, sædvanligvis mundtlige, som afgives af ledere, og direktiver om, hvilke foranstaltninger der skal træffes. Notere, forespørge om og træffe foranstaltninger i forhold til de anmodninger, der er fremsat.

 • Udføre regnskabsrevisioner

  Evaluere og overvåge den finansielle sundhed, driften og de finansielle bevægelser, der er angivet i selskabets regnskaber. Revision af regnskabsmateriale for at sikre forvaltning og ledelse.

 • Udfylde formularer

  Udfylde forskellige formularer med nøjagtige oplysninger, en læselig skrift og inden for en rimelig frist.

 • Formidle problemer til overordnede

  Formidle og give feedback til overordnede kolleger i tilfælde af problemer eller uoverensstemmelser.

 • Følge mundtlige instrukser

  Være i stand til at følge talte instrukser modtaget fra kolleger. Bestræbe sig på at forstå og præcisere, hvad der anmodes om.

 • Stille spørgsmål med henvisning til dokumenter

  Revidere og formulere spørgsmål til dokumenter generelt. Undersøge fuldstændigheden, foranstaltninger angående fortrolighed, dokumentets stil og specifikke instrukser om at håndtere dokumenter.

 • Bevare fortrolighed

  Overholde de regler, der gælder for videregivelse af oplysninger, bortset fra til en anden bemyndiget person.

 • Følge spørgeskemaer

  Følge og stille de spørgsmål, der er angivet spørgeskemaerne, når der afholdes samtaler med en person.

Source: Sisyphus ODB