Profession risikoanalytiker

Risikoanalytikere identificerer og reviderer på korrekt vis potentielle risikoområder, der truer organisationers aktiver eller kapital. De er specialiseret i enten kredit-, markeds-, drifts- eller lovgivningsmæssig risikoanalyse. De anvender statistiske analyser til at vurdere risici, fremsætte anbefalinger til reduktion og kontrol af risici og gennemgår dokumentation for overholdelse af lovgivningen.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Regnskabsanalyse

  En proces til vurdering af de finansielle muligheder, midler og status for en virksomhed eller enkeltperson ved at analysere regnskaber og rapporter med henblik på at træffe velbegrundede forretningsmæssige eller finansielle beslutninger.

 • Finansielle prognoser

  Det værktøj, der anvendes til at foretage skattemæssig økonomistyring med henblik på at identificere indtægtstendenserne og de anslåede økonomiske betingelser.

 • Risikostyring

  Processen med at identificere, vurdere og prioritere alle typer af risici, og hvor de kan komme fra f.eks. naturlige årsager, lovændringer eller usikkerhed i en given sammenhæng, og metoderne til effektivt at håndtere risici.

 • økonomistyring

  Det økonomiske område, der vedrører den praktiske analyse af og redskaber til udpegning af økonomiske ressourcer. Det omfatter virksomheders struktur, investeringskilder og selskabsværdiforøgelse på grund af ledelsens beslutningstagning.

 • Vurdering af risici og trusler

  Sikkerhedsdokumentation og sikkerhedsrelateret kommunikation og information.

 • Risikooverførsel

  De finansielle teknikker, der har til formål at undgå at skade en virksomhed økonomisk og i stedet beskytte virksomheden i dens drift. Det drejer sig om at overføre passiver og fordringer til tredjeparter, der har finansiel styrke, og som har specialiseret sig i bundtning og styring af risici.

 • økonomi

  Økonomiske principper og praksisser, finansielle markeder og råvaremarkeder, bankvæsen og analyse af finansielle data.

 • Finansiel jurisdiktion

  Finansielle regler og procedurer gældende for et bestemt sted, hvis tilsynsorganer træffer afgørelse om dets jurisdiktion.

Færdigheder

 • Rådgive om risikostyring

  Rådgive om risikostyringspolitikker og forebyggelsesstrategier og deres gennemførelse, og være bevidst om de forskellige former for risici, der knytter sig til en bestemt organisation.

 • Analysere finansiel risiko

  Identificere og analysere risici, der kan påvirke en organisation eller en person økonomisk, såsom kredit- og markedsrisici, og foreslå løsninger til dækning af disse risici.

 • Analysere tendenser på finansmarkedet

  Overvåge og udarbejde prognoser for et finansielt markeds udvikling i en bestemt retning over tid.

 • Administrere finansiel risiko

  Forudsige og administrere finansielle risici og identificere procedurer til at undgå eller minimere deres virkning.

 • Oprette risikokort

  Bruge datavisualiseringsværktøjer til at formidle specifikke finansielle risici og deres art og konsekvenser for en organisation.

 • Udarbejde risikorapporter

  Indsamle alle oplysninger, analysere variablerne og udarbejde rapporter, hvor de påviste risici i virksomheden eller projekterne analyseres, og mulige løsninger foreslås som modforanstaltninger mod risici.

Source: Sisyphus ODB