Profession robotingeniør

Robotingeniører udformer og udvikler robotsystemer og -applikationer ved anvendelse af maskintekniske principper. De benytter allerede fastlagte design og produkter under udvikling med henblik på at forbedre eller opfinde systemer, maskiner og udstyr. De kombinerer en række videnområder såsom databehandling, ingeniørvidenskab og elektronik i udviklingen af nye tekniske applikationer.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Robotteknologi

  Det fagområde inden for ingeniørvidenskaben, der vedrører udformningen, driften, fremstillingen og anvendelsen af robotter. Robotteknologi er nært forbundet med maskinteknik, elektroteknik og datalogi og overlapper med mekatronik og automatiseringsteknik.

 • Robotkomponenter

  De komponenter, der kan findes i robotsystemer, f.eks. mikroprocessorer, elektronik, sensorer, printplader, indkodere, servomotorer, controllers, pneumatik eller hydraulik.

 • Maskinteknik

  Disciplin, der anvender principper for fysik, ingeniørvidenskab og materialelære med henblik på at udforme, analysere, fremstille og vedligeholde mekaniske systemer.

 • Tekniske tegninger

  Tegnesoftware og forskellige symboler, perspektiver, måleenheder, systemer til markering, visuelle stilarter og layout, der anvendes i tekniske tegninger.

 • Systematiske udviklingsprocesser

  Systematisk tilgang til udvikling og vedligeholdelse af tekniske systemer.

 • Mekanik

  Teoretisk og praktisk anvendelse af den videnskab, der vedrører studiet af bevægelser og kræfter i fysiske enheder med henblik på at udvikle maskiner og mekaniske anordninger.

 • Tekniske principper

  De tekniske elementer, såsom funktionalitet, replikation og omkostninger i forbindelse med udformning, og hvordan de anvendes ved afslutningen af tekniske projekter.

Færdigheder

 • Designe automationskomponenter

  Designe tekniske dele, enheder, produkter eller systemer, der bidrager til automatisering af industrimaskiner.

 • Udføre videnskabelig forskning

  Opnå, rette eller forbedre kendskabet til fænomener ved at anvende videnskabelige metoder og teknikker baseret på empiriske og målbare observationer.

 • Vurdere økonomisk levedygtighed

  Revidere og analysere finansielle oplysninger og krav til projekter såsom deres vurdering af budgettet, forventet omsætning og risikovurdering til bestemmelse af fordele og omkostninger ved projektet. Vurdere, om aftalen eller projektet vil tilbagebetale investeringen, og om den potentielle gevinst er den finansielle risiko værd.

 • Justere tekniske design

  Tilpasse design af produkter eller dele af produkter, så de opfylder kravene.

 • Bruge teknisk tegnesoftware

  Skabe tekniske designs og tekniske tegninger ved hjælp af specialiseret software.

 • Lave en projektvurdering

  Gennemføre evalueringen og vurderingen af potentialet i et projekt, en plan, et forslag eller en ny idé. Gennemføre en standardiseret undersøgelse baseret på omfattende undersøgelser og forskning til støtte for beslutningsprocessen.

 • Godkende teknisk design

  Give samtykke til den færdige konstruktion for at gå videre til egentlig fremstilling og montering af produktet.

Source: Sisyphus ODB