Profession robottekniker

Robotteknikere samarbejder med ingeniører om udviklingen af robotanordninger og -applikationer ved hjælp af en kombination af maskinteknik, elektroteknik og computerteknik. Robotteknikere bygger, afprøver, installerer og kalibrerer robotudstyr.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Elektronik

  Funktionen af elektroniske kredsløbskort, processorer, chips og computerhardware og -software, herunder programmering og applikationer. Anvende denne viden til at sikre, at det elektroniske udstyr fungerer uden problemer.

 • Kontrolteknik

  Underdisciplin inden for ingeniørvidenskab, der fokuserer på at regulere systemers adfærd ved anvendelse af følere og aktuatorer.

 • Robotkomponenter

  De komponenter, der kan findes i robotsystemer, f.eks. mikroprocessorer, elektronik, sensorer, printplader, indkodere, servomotorer, controllers, pneumatik eller hydraulik.

 • Konstruktionstegninger

  Forstå konstruktionstegninger, der beskriver konstruktionen af produkter, værktøjer og ingeniørsystemer.

 • Fysik

  Naturvidenskab, der omfatter studiet af stof, bevægelse, energi, kraft og relaterede begreber.

 • Matematik

  Matematik er studiet af emner som kvantitet, struktur, rum og forandring. Den omfatter identifikation af mønstre og formulering af nye formodninger på baggrund heraf. Matematikere bestræber sig på at bevise, at disse formodninger er sande. Der findes mange matematiske områder, hvoraf nogle i vid udstrækning anvendes til praktiske formål.

 • Robotteknologi

  Det fagområde inden for ingeniørvidenskaben, der vedrører udformningen, driften, fremstillingen og anvendelsen af robotter. Robotteknologi er nært forbundet med maskinteknik, elektroteknik og datalogi og overlapper med mekatronik og automatiseringsteknik.

 • Elektroteknik

  Forstå elektroteknik, et teknisk område, der beskæftiger sig med undersøgelse og anvendelse af elektricitet, elektronik og elektromagnetisme.

 • Mekatronik

  Flerdisciplinært felt inden for teknik, der kombinerer principperne for elektroteknik, telekommunikationsteknik, kontrolteknik, computerteknik og maskinteknik i udformningen af produkter og fremstillingsprocesser. Kombinationen af disse tekniske områder giver mulighed for at udforme og udvikle "intelligente" enheder og opnå en optimal balance mellem mekanisk struktur og kontrol.

 • Automationsteknologi

  Sæt af teknologier, der får en proces, et system eller et apparat til at fungere automatisk ved brug af kontrolsystemer.

Færdigheder

 • Kontrollere kvaliteten af produkter

  Anvende forskellige teknikker for at sikre, at produktkvaliteten overholder kvalitetsstandarderne og specifikationerne. Føre tilsyn med fejl, emballering og returvarer til forskellige produktionsafdelinger.

 • Følge sikkerhedsstandarder i industrielle sammenhænge

  Overholde sikkerhedsprocedurer og -standarder i industrielle sammenhænge, især når der er tale om maskineri.

 • Udføre testkørsel

  Udføre test, der sender et system, en maskine, et værktøj eller andet udstyr igennem en række handlinger under faktiske driftsbetingelser med henblik på at vurdere dets pålidelighed og egnethed til at udføre opgaverne, og tilpasse indstillinger i overensstemmelse hermed.

 • Læse tekniske tegninger

  Læse de tekniske tegninger af et produkt, som er udarbejdet af ingeniøren for at foreslå forbedringer, fremstille modeller af produktet eller anvende det.

 • Fastgøre komponenter

  Spænde komponenter sammen i henhold til blueprints og tekniske planer med henblik på at skabe underenheder eller færdige produkter.

 • Forberede produktionsprototyper

  Forberede tidlige modeller eller prototyper for at afprøve koncepter og replikeringsmuligheder. Skabe prototyper til vurdering af forproduktionsforsøg.

 • Justere tekniske design

  Tilpasse design af produkter eller dele af produkter, så de opfylder kravene.

 • Kommunikere og samarbejde med ingeniører

  Samarbejde med ingeniører for at sikre en fælles forståelse og drøfte produktdesign, -udvikling og -forbedring.

 • Iværksætte maskinkontrol

  Iværksætte eller justere maskinkontrol for at regulere forhold såsom materialegennemstrømning, temperatur eller tryk.

 • Assistere videnskabelige forskere

  Bistå ingeniører og videnskabsfolk med at gennemføre forsøg, foretage analyser, udvikle nye produkter eller processer, udvikle teori og foretage kvalitetskontrol.

 • Overvåge maskindrift

  Observere maskinens drift og vurdere produkternes kvalitet, hvorved der sikres overensstemmelse med standarderne.

 • Samle robotter

  Samle robotmaskiner, -anordninger og -komponenter i henhold til tekniske tegninger. Programmere og installere de nødvendige komponenter af robotsystemer, såsom robotstyring, transportører og værktøj med robotarm.

 • Konfigurere automatisk robot

  Konfigurere og programmere en automatisk robot, der arbejder på maskinprocesser, og som kan træde i stedet for eller i fællesskab støtte menneskelig arbejdskraft, som f.eks. den seksaksede automatiske robot.

 • Læse monteringstegninger

  Læse og fortolke tegninger, der indeholder alle dele og underenheder af et bestemt produkt. Tegningen identificerer de forskellige komponenter og materialer og giver vejledning i, hvordan et produkt samles.

 • Registrere testdata

  Registrere data, der specifikt er blevet identificeret i forbindelse med de foregående test for at verificere, at resultaterne af testen fører til specifikke resultater, eller at tage spørgsmålet op til fornyet overvejelse under ekstraordinære eller usædvanlige input.

 • Teste mekatronikenheder

  Teste mekatronikenheder ved hjælp af passende udstyr. Indsamle og analysere data. Overvåge og evaluere systemets præstationer og træffe foranstaltninger, hvis det er nødvendigt.

 • Justere komponenter

  Justere og oplægge komponenter for at sætte dem rigtigt sammen i henhold til tekniske tegninger og planer.

Source: Sisyphus ODB