Profession roustabout

Roustabouts vedligeholder og reparerer oliefeltudstyr og -maskiner med hånd- og elværktøj. De udfører almindelige opgaver såsom rengøring, grøftegravning, skrabning og maling af boretårnsdele.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Mekanik

  Teoretisk og praktisk anvendelse af den videnskab, der vedrører studiet af bevægelser og kræfter i fysiske enheder med henblik på at udvikle maskiner og mekaniske anordninger.

Færdigheder

 • Rengøre boresteder

  Rengøre boresteder, f.eks. ved at fælde omkringliggende træer; gøre plads for nye veje til borestedet.

 • Tilslutte olieborehoveder

  Forberede oliebrøndhoveder til tilslutning til olietanke.

 • Dirigere kraner

  Vejlede en kranfører i betjeningen af kranen. Holde sig i kontakt med operatøren visuelt, mundtligt eller via kommunikationsudstyr for at sikre, at kranen betjenes på en sikker og effektiv måde.

 • Lægge fundament til boretårne

  Bygge fundamenter og samle træ- eller stålkonstruktioner med henblik på opsætning af et boretårn.

 • Arbejde i boreteam

  Kunne at arbejde sikkert i et boreteam på en borerig eller en olieplatform, hvor hver enkelt har en rolle, men hvor personligt fremtrædende roller vægtes mindre end den samlede effektivitet.

 • Udføre drænarbejde

  Grave drængrøfter og placere rør eller afløbsinstallation for at muliggøre fjernelse af overskydende væske og undgå indsynkning eller andre skader.

 • Vedligeholde udstyr i oliefelt

  Demontere, reparere eller udskifte oliefeltudstyr såsom dampmotorkomponenter eller kedler, bruge elværktøjer og håndværktøjer.

 • Inspicere rørledninger

  Gennemgå strømledningerne for at påvise skade eller lækager; anvende detektionsudstyr og udføre visuelle inspektioner.

 • Transportere rør

  Transportere rør manuelt eller ved betjening af udstyr såsom mekaniske elevatorer og lastvognspil.

 • Bolte motordele

  Bolte motordele solidt sammen, enten manuelt eller ved hjælp af elværktøjer.

 • Fjerne oliespild

  Fjerne og bortskaffe oliespild på en sikker måde.

 • Levere rigudstyr

  Levere udstyr til borepladsen, som det er bestilt, og yde bistand til borebisser.

 • Justere maskindeles tæthed

  Spænde eller løsne maskindele ved hjælp af håndværktøj eller motordrevet værktøj, vedligeholde slanger, kabinetter og forbindelsesstænger.

 • Håndtere pres fra uventede omstændigheder

  Stræbe efter at nå målene til trods for det pres, der kan opstå som følge af uventede faktorer uden for din kontrol.

 • Vedligeholde rørdæk

  Sørg for rengøring af hoveddæksarealer og rørdæk.

Source: Sisyphus ODB