Profession roustabout

Roustabouts vedligeholder og reparerer oliefeltudstyr og -maskiner med hånd- og elværktøj. De udfører almindelige opgaver såsom rengøring, grøftegravning, skrabning og maling af boretårnsdele.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Mekanik

  Teoretisk og praktisk anvendelse af den videnskab, der vedrører studiet af bevægelser og kræfter i fysiske enheder med henblik på at udvikle maskiner og mekaniske anordninger.

Færdigheder

 • Rengøre boresteder

  Rengøre boresteder, f.eks. ved at fælde omkringliggende træer; gøre plads for nye veje til borestedet.

 • Tilslutte olieborehoveder

  Forberede oliebrøndhoveder til tilslutning til olietanke.

 • Dirigere kraner

  Vejlede en kranfører i betjeningen af kranen. Holde sig i kontakt med operatøren visuelt, mundtligt eller via kommunikationsudstyr for at sikre, at kranen betjenes på en sikker og effektiv måde.

 • Lægge fundament til boretårne

  Bygge fundamenter og samle træ- eller stålkonstruktioner med henblik på opsætning af et boretårn.

 • Arbejde i boreteam

  Kunne at arbejde sikkert i et boreteam på en borerig eller en olieplatform, hvor hver enkelt har en rolle, men hvor personligt fremtrædende roller vægtes mindre end den samlede effektivitet.

 • Udføre drænarbejde

  Grave drængrøfter og placere rør eller afløbsinstallation for at muliggøre fjernelse af overskydende væske og undgå indsynkning eller andre skader.

 • Vedligeholde udstyr i oliefelt

  Demontere, reparere eller udskifte oliefeltudstyr såsom dampmotorkomponenter eller kedler, bruge elværktøjer og håndværktøjer.

 • Inspicere rørledninger

  Gennemgå strømledningerne for at påvise skade eller lækager; anvende detektionsudstyr og udføre visuelle inspektioner.

 • Transportere rør

  Transportere rør manuelt eller ved betjening af udstyr såsom mekaniske elevatorer og lastvognspil.

 • Bolte motordele

  Bolte motordele solidt sammen, enten manuelt eller ved hjælp af elværktøjer.

 • Fjerne oliespild

  Fjerne og bortskaffe oliespild på en sikker måde.

 • Levere rigudstyr

  Levere udstyr til borepladsen, som det er bestilt, og yde bistand til borebisser.

 • Justere maskindeles tæthed

  Spænde eller løsne maskindele ved hjælp af håndværktøj eller motordrevet værktøj, vedligeholde slanger, kabinetter og forbindelsesstænger.

 • Håndtere pres fra uventede omstændigheder

  Stræbe efter at nå målene til trods for det pres, der kan opstå som følge af uventede faktorer uden for din kontrol.

 • Vedligeholde rørdæk

  Sørg for rengøring af hoveddæksarealer og rørdæk.

Source: Sisyphus ODB