Profession rustbeskyttelsesbehandler

Rustbeskyttelsesbehandlere anvender passende udstyr og maskiner til at give metalgenstande en hård, holdbar overfladebehandling, som består af specifikke kemiske stoffer, der forhindrer eller forsinker rustdannelse og beskytter mod korrosion.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Metaltyper

  Egenskaber, specifikationer, applikationer og reaktioner på forskellige fabrikationsprocesser for forskellige metaltyper, f.eks. stål, aluminium, messing, kobber m.fl.

 • Kvalitetsstandarder

  Nationale og internationale krav, specifikationer og retningslinjer for at sikre, at produkter, tjenester og processer er af god kvalitet og er egnede til formålet.

Færdigheder

 • Genkende tegn på korrosion

  Genkende symptomer på metal, der viser oxideringseffekter med miljøet, hvilket resulterer i rustdannelse, gennemtæring, spændingsrevnedannelse m.v., og skønne korrosionshastigheden.

 • Rustbeskytte dele i sprøjtepistol

  De forskellige dele af en sprøjtepistol, der er konstrueret til at dække overfladen af et arbejdsemne med et holdbart lag rustbeskyttelse, som f.eks. greb, luftslange, luftslangens forbindelse, luftventilsamling, luftreguleringsskrue, væskeslangeforbindelse, væskedyse, udløst af to fingre, kontrolskrue til regulering af strømmen af væske og til fjernelse af nåleventil mm..

 • Fjerne forarbejdede arbejdsemner

  Fjerne individuelle arbejdsemner fra fremstillingsmaskinen eller værktøjsmaskinen efter forarbejdning. Hvis der er tale om et transportbånd, omfatter dette hurtige og kontinuerlige bevægelser.

 • Præparere arbejdsemner

  Udføre en forberedende behandling ved hjælp af mekaniske eller kemiske processer til emnet inden hovedbehandlingen.

 • Udføre testkørsel

  Udføre test, der sender et system, en maskine, et værktøj eller andet udstyr igennem en række handlinger under faktiske driftsbetingelser med henblik på at vurdere dets pålidelighed og egnethed til at udføre opgaverne, og tilpasse indstillinger i overensstemmelse hermed.

 • Foretage fejlsøgning

  Identificere driftsproblemer, beslutte, hvad der skal gøres, og rapportere herom.

 • Opdage metalfejl

  Observere og identificere forskellige former for mangler i metalbearbejdningsenheder eller færdige produkter. Finde frem til den bedst egnede måde at afhjælpe problemet, som kan skyldes korrosion, rust, frakturer, lækager og andre tegn på slid.

 • Vælge sprøjtetryk

  Vælg det optimale sprøjtetryk under hensyntagen til den type maling eller grunder, der sprøjtes, det sprøjtede materiale, sprøjtemiljøet og andre faktorer.

 • Betjene sprøjtepistol til rustbeskyttelse

  Betjene en halvautomatisk eller håndholdt sprøjtepistol, der er konstrueret til at levere et arbejdsemne med et varigt, korrosionsbeskyttende lag, sikkert og i overensstemmelse med forskrifter.

 • Fjerne mangelfulde arbejdsemner

  Evaluere, hvilke fejlbehæftede forarbejdede emner der ikke lever op til den fastsatte standard og bør fjernes, og sortere affaldet i henhold til bestemmelser.

 • Sikre, at udstyr er tilgængeligt

  Sikre, at det nødvendige udstyr leveres og er klar til brug, før procedurer påbegyndes.

 • Anvende sprøjteteknikker

  Anvende de mest optimale sprøjtningsteknikker, f.eks. en vinkelret påsprøjtningsvinkel, fastholdelse på samme afstand, gradvis aktivering af sprøjten, overlapning af overfladepletter m. fl.

 • Bære hensigtsmæssige personlige værnemidler

  Bære relevante og nødvendigt beskyttelsesudstyr, f.eks. beskyttelsesbriller eller anden øjenbeskyttelse, beskyttelseshjelme og sikkerhedshandsker.

Source: Sisyphus ODB